Gå til hovedindhold

Behandling af type 2-diabetes

Behandling af type 2-diabetes kan bestå af livsstilsændringer og medicin – alt efter, hvor længe man har haft sygdommen, og hvor godt den er reguleret.

Indhold

  Konsultation hos privatpraktiserende læge

  Behandlingen af type 2-diabetes er individuel og aftales sammen med ens diabetesbehandler, som for mange vil være deres praktiserende læge.

  Når man får stillet diagnosen type 2-diabetes, sætter man sammen med sin læge en behandling i gang. Det vil være forskelligt fra person til person, hvad fokus i behandlingen er.

  For nogle vil livsstilændringer være tilstrækkeligt, mens det for andre vil være nødvendigt også at igangsætte medicinsk behandling.

  Som regel vil det være ens praktiserende læge, som er den primære behandler.

  Læs mere om, hvem der står for behandlingen af type 2-diabetes

  Udgangspunkt for behandling

  Behandlingen vil ofte tage udgangspunkt i hvor gammel man er, hvad man vejer, hvor fysisk aktiv man er, blodsukkerniveau, ens langtidsblodsukker, og om man har et normalt blodtryk og kolesteroltal.

  Desuden vil det have betydning for behandlingen om man har udviklet følgesygdomme til diabetes.

  Det gøres for at sammensætte den bedst mulige behandling for individet. Samlet kaldes det en forløbsplan.

  Læs mere om, hvad der sker hos den praktiserende læge og forløbsplaner

  Under disse sider kan man læse mere om, hvad behandlingen af type 2-diabetes dækker over, lige fra håndtering af blodsukker, kolesterol, blodtryk til hvilken betydning motion og sund mad har i behandlingen.

  Læs mere om blodsukker, medicin mod højt blodsukker, blodtryk og kolesterol, motion, mad og drikke og behandling med insulin

  Behandlingsvejledninger

  For at sikre, at alle med diabetes behandles på den bedst mulige måde og ensartet i hele landet, er der lavet en lang række behandlings­vejledninger.

  En vejledning til behandlere

  Vejledningerne er, som navnet antyder, vejledende, og behandlerne kan og skal altid tage højde for individuelle faktorer hos patienten og på den baggrund tilpasse behand­lingen til den enkelte.

  Fordi vejledningerne er målrettet sundheds­professionelle, er de skrevet i fagsprog.

  Udarbejdet af fageksperter

  Behandlings­vejledningerne er udarbejdet af fag­eksperter på baggrund af forsknings­resultater og kliniske erfaringer.

  Udarbejdelsen er oftest koordineret af et fagligt selskab, f.eks. Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin eller insti­tu­tioner som f.eks. Medicinrådet og Sundhedsstyrelsen.

  Find behandlingsvejledninger

  Da diabetes er en kompleks sygdom, er der mange forskellige nationale behandlings­vejledninger relateret til diabetes.

  Videncenter for Diabetes har gjort det nemt at finde den senest version af alle danske behandlings­vejledninger relateret til behandlingen af personer med diabetes.

  Find vejledningerne 

  Sidst opdateret: 23. marts 2022