Gå til hovedindhold

Normalt blodsukker og type 1-diabetes

Når man vurderer, om blodsukkeret er normalt, ser man på både fasteblodsukkeret og blod­sukkeret, to timer efter man har spist.

Indhold

  Blod­sukkeret er ikke en stabil størrelse. Det varierer over døgnet, også hos personer, som ikke har diabetes, alt efter hvor meget man har spist, og hvor fysisk aktiv man er. Det er helt normalt.

  Normalt blodsukker er et interval

  Fordi blodsukkeret varierer over døgnet, er der ikke én afgrænset definition af, hvornår det er normalt. 

  Der er dog intervaller, som man vurderer er normalområdet for blodsukkeret, og som man generelt anbefaler, at blodsukkeret ligger inden for, når man har diabetes.

  Kommer blodsukkeret over eller under intervallerne, vil man sige, at blodsukkeret er for højt eller for lavt.

  De generelle intervaller for et normalt blodsukker, når man har diabetes, er illustreret i figuren nedenfor.

  Figur, der viser, at lavt blodsukker ligger under 4 millimol per liter, normalt fasteblodsukker ligger mellem 4-7 millimol per liter, og mellem 7-10 millimol per liter, når blodsukkeret måles 2 timer efter et måltid. Endelig ligger højt blodsukker over 10 millimol per liter.

  Lavt blodsukker

  Under 4 mmol/l

  Normalt blodsukker

  4-10 mmol/l

  Højt blodsukker

  Over 10 mmol/l

  Lavt

  < 4 mmol/l

  Normalt blodsukker

  4-10 mmol/l

  Højt

  > 10 mmol/l

  Individuelle forskelle 

  Intervallerne for et normalt blodsukker, som er angivet her på siden, er generelle anbefalinger for alle med diabetes. For mange er målområdet et, man individuelt aftaler med sin diabetesbehandler.

  Målet vil nemlig afhænge af blandt andet ens alder, hvor længe man har haft diabetes, hvordan ens diabetes er reguleret, og om man har andre sygdomme end diabetes.

  To blodsukkermål

  Når man skal vurdere, om et blodsukker ligger inden for normalområdet, taler man om blodsukkeret målt på to forskellige tidspunkter:

  • Faste­blodsukker
  • Blod­sukker to timer efter man har spist.

  For begge blodsukkermålinger måler man koncentrationen af sukker i måleenheden millimol per liter (mmol/l).

  Faste­blodsukker

  Fasteblodsukker er blodsukkeret målt om morgenen, når man ikke har spist og drukket siden midnat og i mindst 6 timer.

  Normalområdet for et fasteblodsukker er: 

  • Hos personer med diabetes: mellem 4 og 7 mmol/l.
  • Hos personer uden diabetes: mellem 4 og 6 mmol/l.

  Blod­sukkeret to timer efter et måltid

  Det andet relevante blodsukkermål er blodsukkeret målt to timer efter et måltid.

  Normalområdet for blodsukkeret to timer efter et måltid er:

  • Hos personer med diabetes: under 10 mmol/l
  • Hos personer uden diabetes: under 8 mmol/l.

  Langtidsblodsukker (HbA1c) og middelblodsukker

  Fasteblodsukker og blodsukkeret målt to timer efter et måltid er målinger, som siger noget om mængden af sukker i blodet her og nu. 

  For at justere behandlingen af type 1-diabetes bedst muligt er det dog nyttigt at vide, hvordan blod­sukkeret har ligget over en længere periode. 

  Til at måle blodsukkeret over længere tid måler man langtidsblodsukkeret (HbA1c), og ud fra det kan man beregne middelblodsukkeret. Langtidsblodsukkeret tages ved en blodprøve og kan fortælle, hvad det gennemsnitlige blod­sukker har været de seneste 2-3 måneder. 

  For personer med uklompliceret type 1-diabetes er det normalt at stræbe efter en HbA1c under 53, men det er altid et individuelt mål.

  For personer der ikke har diabetes, er en HbA1c på 31-44 normalt. 

  Læs mere om langtidsblodsukker (HbA1c) og middelblodsukker 

  Sidst opdateret: 14. maj 2024