Gå til hovedindhold

Coronavirus og diabetes

Personer med diabetes har en lidt større risiko for at blive mere alvorligt syge med covid-19. Langt de fleste kommer dog fint igennem infektionen.

Indhold

  Billede af en person, som får en vaccination mod covid-19.

  Personer med diabetes anbefales at blive vaccineret mod covid-19.

  Covid-19 er for langt de fleste en ufarlig sygdom.

  Nogle mærker slet ikke, at de er smittet, andre får forkølelses- eller influenza­lignende symptomer, mens et fåtal bliver alvorligt syge.

  Risikoen for at blive alvorligt syg

  Selvom langt de fleste med diabetes kommer fint igennem en covid-19-infektion, har personer med diabetes en øget risiko for at blive alvorligt syge med covid-19 sammenlignet med personer, som ikke har diabetes. 

  Især personer med dårligt reguleret diabetes har en øget risiko. Det viser både international og dansk forskning.

  Risikoen for at blive alvorligt syg ser ud til at være den samme for personer med type 1-diabetes og personer med type 2-diabetes.

  Børn med diabetes har ikke en større risiko for at blive alvorligt syge med covid-19 end andre børn.

  Vigtigste risikofaktorer

  Selvom diabetes øger risikoen for at blive alvorligt syg, er langt den vigtigste risikofaktor dog at have en høj alder (over 65 år). Jo ældre man er, des højere er risikoen. Det gælder både for personer med og uden diabetes.

  At have flere sygdomme på samme tid øger også risikoen for at blive alvorligt syg med covid-19.

  Det betyder, at personer med følgesygdomme til diabetes har en højere risiko for at blive alvorligt syge.

  Endelig kan det at have svær overvægt (BMI over 30 kg/m2) øge risikoen for at blive alvorligt syg med covid-19, uanset om man har diabetes eller ej.

  Læs mere om forskningen i risikofaktorer

  Vaccination mod covid-19

  Vaccination mod covid-19 beskytter mod alvorlig sygdom, også når man har diabetes.

  I en forskningsoversigt, som samler resultaterne fra flere studier, fandt forskere, at vaccination af personer med diabetes reducerede risikoen for et alvorligt forløb med cirka 68 procent.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med diabetes bliver vaccineret. Det samme gælder vaccination mod influenza.

  Vaccinerne tilbydes gratis i efterår- og vinterhalvåret til personer i risikogruppen.

  Læs mere om covid-19-vaccination og influenzavaccination hos Sundhedsstyrelsen

  Find information om vaccinerne

  De vacciner man tilbyder i det danske covid-19-vaccinationsprogram, giver ingen alvorlige bivirkninger. Vaccinerne er også testet på personer med diabetes. 

  Læs mere om Pfizer-vaccinen (handelsnavn: Comirnaty) og Moderna-vaccinen (handelsnavn: Spikevax) på Medicin.dk

  Håndtering af diabetes under sygdom

  Som ved alle andre infektions­sygdomme skal man holde ekstra øje med sit blodsukker, når man bliver syg.

  Især hvis man bliver syg med feber og tager insulin, skal man være opmærksom på at måle sit blodsukker ofte og regulere sin insulin herefter.

  Desuden er det vigtigt fortsat at tage den medicin, man har aftalt med sin behandler. Det gælder også kolesterol- og blodtryksmedicin.

  Læs mere om sygdom med feber ved type 1-diabetes og type 2-diabetes

  Hvis man bliver mere alvorligt syg med covid-19, er det en god idé at fortælle dem, der står for behandlingen, at man har diabetes.

  Efter infektion med covid-19

  Nogle oplever, at de efter at have været smittet med covid-19, fortsat har symptomer eller helbredsproblemer i op til flere uger eller måneder efter infektionen.

  Det kan f.eks. være træthed, tab af smags- og lugtesans, smerter i led og muskler eller åndedrætsbesvær.

  Samlet kaldes symptomerne for senfølger ved covid-19. 

  Diabetes øger ikke risikoen for senfølger

  Forskere er stadig ved at undersøge, hvorfor nogle oplever at have langvarige symptomer og problemer efter smitte med covid-19, og hvem der er i risiko for at opleve dem.

  På baggrund af den forskning der er tilgængelig, er der ikke noget, der tyder på, at personer med diabetes har en større sandsynlighed for at opleve senfølger ved covid-19 end personer uden diabetes.

  Læs mere om senfølger til covid-19 hos Sundhedsstyrelsen

  Siden fremkomsten af covid-19 har forskere undersøgt, om der kunne være en sammenhæng mellem at være smittet med covid-19-infektion og senere at udvikle type 1-diabetes. 

  Der er lavet flere videnskabelige studier, men forskere har endnu ikke kunnet afgøre med sikkerhed, om der er en direkte sammenhæng.

  Nogle studier indikerer, at der ingen sammenhæng er, mens andre finder, at der er en sammenhæng.

  Læs mere om forskningen i covid-19 og nyopstået type 1-diabetes

  Andre infektionssygdomme og type 1-diabetes

  Det er ikke første gang, at infektionssygdomme sættes i forbindelse med udviklingen af type 1-diabetes. 

  Også influenza og andre virusinfektioner har muligvis en rolle at spille i risikoen for at udvikle type 1-diabetes. 

  Desuden er der mange uvisheder omkring de mekanismer, der eventuelt måtte være årsag til, at covid-19-infektion og andre virusinfektioner påvirker risikoen for at få type 1-diabetes.

  Forskning om emnet

  Risikofaktorer for at blive alvorligt syg med covid-19

  Flere studier har vist, at personer med diabetes er i større risiko for at blive alvorligt syge med covid-19.

  I en forskningsoversigt udgivet i 2023 har en gruppe forskere undersøgt, hvem blandt personer med diabetes, der er i særlig stor risiko for et alvorligt covid-19-forløb.

  Dårligt reguleret diabetes 

  Forskerne fandt stærk evidens for, at reguleringen af ens blodsukker, har betydning for risikoen for at blive alvorligt syg med covid-19.

  På tværs af studierne fandt forskerne, at personer med dårligt reguleret diabetes (defineret ved en kombination af blodsukkerværdier under 3,9 mmol/l og over 10 mmol/l efter et måltid) havde mere end dobbelt så stor risiko for at opleve et alvorligt forløb med covid-19 sammenlignet med personer med bedre reguleret diabetes.

  Køn, alder og overvægt

  Ligesom det gælder for personer uden diabetes, fandt forskerne, at køn og alder har en betydning for risikoen for et alvorligt forløb.

  Ifølge forskernes analyser havde mænd med diabetes 27 procent større risiko for at opleve et alvorligt forløb med covid-19, sammenlignet med kvinder.

  I forhold til alder havde personer på 65 år eller derover en mere end dobbelt så stor risiko for et alvorligt forløb sammenlignet med personer under 65 år.

  Endelig fandt forskerne, at overvægt (BMI over 30 kg/m2) også var en risikofaktor for at blive alvorligt syg med covid-19.

  Vaccination mindsker risikoen

  Forskerne så også på risikoen for alvorlig sygdom, hvis man var vaccineret mod covid-19.

  Her fandt de, at personer med diabetes der var vaccineret, havde en 68 procent mindre risiko for at blive alvorligt syge med covid-19 sammenlignet med dem, som ikke var vaccineret.

  Om studiet

  Forskningsoversigten bygger på resultaterne af i alt 169 studier, som alle undersøgte covid-19-sygdomsforløb hos personer med enten type 1- eller type 2-diabetes.

  Studierne stammer fra Asien, Europa, Nordamerika, Afrika og Sydamerika.

  Find forskningsoversigten

  Nyopstået diabetes efter covid-19 infektion

  Sammenhæng mellem at være smittet med covid-19-infektion og senere at udvikle type 1-diabetes har været undersøgt i flere videnskabelige studier.

  Forskere kan dog endnu ikke med sikkerhed konkludere, om der er en direkte sammenhæng.

  Dansk registerstudie

  I et dansk registerstudie, baseret på data fra perioden 2015-2021, undersøgte forskere udviklingen i antallet af nye type 1-diabetes diagnoser blandt alle personer i Danmark under 30 år. 

  Forskerne fandt, at under covid-19-pandemien (april til juni 2021) steg antallet af nydiagnosticerede med type 1-diabetes sammenlignet med 2015-2019.

  Analysen viser dog også, at der ikke var større risiko for type 1-diabetes blandt dem, som havde haft covid-19 sammenlignet med dem, som ikke havde haft covid-19.

  Derfor konkluderer forskerne, at stigningen ikke kan forklares af covid-19-infektion.

  International forskningsoversigt

  På baggrund af 11 studier med i alt 47.1 millioner deltagere undersøgte forskere i en forskningsoversigt også risikoen for at få type 1-diabetes efter at være smittet med covid-19.

  Modsat det danske studie, viste forskernes analyse, at der var en sammenhæng. Hvis de så på tværs af de 11 studier, fandt de, at risikoen for at udvikle type 1-diabetes var 42 procent højere for dem, som havde haft covid-19 sammenlignet med dem, som ikke var smittet. 

  Da risikoen for at få type 1-diabetes er lav (cirka 0,6 procent), var risikoen for deltagerne i forskningsoversigten for at få diabetes efter covid-19-infektion cirka 0,9 procent.

  Behov for mere forskning

  Begge forskergrupper fremhæver dog, at der stadig mangler viden om sammenhængen mellem covid-19 og udviklingen af diabetes.

  Find artiklerne

  Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om covid-19 og diabetes.

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 29. april 2024