Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Coronavirus og diabetes

Personer med diabetes har en lidt større risiko for at blive mere alvorligt syge med COVID-19. Langt de fleste kommer dog fint igennem infektionen.

Indhold

  Billede af en, der bliver podet for COVID-19.

  COVID-19 er for langt de fleste en ufarlig sygdom.

  Nogle mærker slet ikke, at de er smittet, andre får influenza­lignende symptomer, mens et fåtal bliver alvorligt syge og må indlægges på hospital.

  Risikoen for at blive alvorligt syg

  Selvom langt de fleste med diabetes kommer fint igennem en COVID-19-infektion, har personer med diabetes en øget risiko for at blive indlagt med COVID-19 sammenlignet med personer, som ikke har diabetes. Det viser både international og dansk forskning.

  Risikoen for at blive alvorligt syg ser ud til at være den samme for personer med type 1-diabetes og personer med type 2-diabetes.

  Børn med diabetes er ikke i risiko

  Børn med diabetes har ikke en større risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19 end andre børn.

  Risikofaktorer

  Jo ældre man er, des større er risikoen for at blive alvorligt syg med COVID-19.

  Faktisk er høj alder (over 60 år) klart den største risiko­faktor for at blive alvorligt syg med COVID-19. Det gælder både for personer med og uden diabetes.

  At have flere sygdomme på samme tid øger risikoen for at blive alvorligt syg med COVID-19.

  Da personer med diabetes kan have udviklet følgesygdomme betyder det, at de er i højere risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19.

  Især forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme og nyre­sygdomme medfører en større risiko for at blive alvorligt syg sammen­lignet med dem, som ikke har disse sygdomme.

  At være svært overvægtig (BMI over 30 kg/m2) øger risikoen for at blive alvorligt syg med COVID-19, uanset om man har diabetes eller ej.

  Også det at være undervægtig (BMI under 18,5 kg/m2) ser ud til at øge risikoen for at blive alvorligt syg med COVID-19.

  Det er endnu ikke klarlagt, hvorfor overvægt øger risikoen for at blive alvorligt syg af COVID-19. Mulige forklaringer er blandt andet:

  • Overvægt øger risikoen for at have nedsat lunge­kapacitet (f.eks. fordi vægten øger presset på lungerne)
  • Overvægt gør det generelt sværere for kroppen at bekæmpe infektioner effektivt.

  Vaccination

  Vaccination mod COVID-19 beskytter mod alvorlig sygdom, også når man har diabetes.

  Sundhedsstyrelsen vurderer løbende deres anbefalinger omkring COVID-19-vaccination.

  Da diabetes øger risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer med diabetes bliver vaccineret. Vaccinen tilbydes som regel gratis i efterår- og vinterhalvåret.

  Læs mere om Sundhedsstyrelsen tilbud om COVID-19-vaccination

  De vacciner man tilbyder i det danske COVID-19-vaccinationsprogram, giver ingen alvorlige bivirkninger. Vaccinerne er også testet på personer med diabetes.

  Læs mere om Pfizer-vaccinen (handelsnavn: Comirnaty) og Moderna-vaccinen (handelsnavn: Spikevax) på Medicin.dk

  Influenza- og pneumokokvaccination

  Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at alle med diabetes bliver vaccineret mod influenza og i nogle tilfælde pneumokokker.

  Vaccinen tilbydes som regel gratis for personer med diabetes i efterår- og vinterhalvåret.

  Læs mere om Sundhedsstyrelsens tilbud om influenzavaccination 

  Tag trygt blodtryksmedicin

  Tidligt i COVID-19-pandemien, hvor man endnu kun havde begrænset viden om sygdommen, opstod der mistanke om, at nogle typer medicin kunne øge risikoen for at blive smittet med og blive alvorligt syg med COVID-19.

  Især blodtryks­medicinen ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptor­blokkere var under mistanke.

  Læs mere om blodtryks­medicin ved type 1-diabetes og type 2-diabetes

  På baggrund af store videnskabelige studier har forskere kunnet fastslå, at der ingen risiko er ved at tage blodtryks­medicinen.

  I stedet er den klare anbefaling fra både Sundhedsstyrelsen og Dansk Cardiologisk Selskab, at man bør fortsætte med at tage sin blodtryks­medicin, som man plejer, uanset om man er i risiko for at blive eller er smittet med COVID-19.

  Håndtering af diabetes under sygdom

  Som ved alle andre infektions­sygdomme skal man holde ekstra øje med sit blodsukker, når man bliver syg.

  Især hvis man bliver syg med feber og tager insulin, skal man være opmærksom på at måle sit blodsukker ofte og regulere sin insulin herefter.

  Hvis man bliver mere alvorligt syg med COVID-19, er det en god idé at fortælle dem, der står for behandlingen, at man har diabetes.

  Læs mere om type 1-diabetes og sygdom med feber og type 2-diabetes og sygdom med feber

  Find mere information om coronavirus

  Man kan følge med i den aktuelle situation omkring corona­virus og de gældende anbefalinger på disse sider.

  Myndighedernes side om corona­smitte (coronasmitte.dk)

  Sundhedsstyrelsens generelle side om corona­virus

  Sundhedsstyrelsens side om særlige risiko­grupper

  Diabetesforeningens side om diabetes og corona­virus

  Forskning om emnet

  Omfattende review om diabetes og COVID-19

  Der er lavet mange studier af sammenhængen mellem diabetes og COVID-19.

  Resultaterne af mange af disse studier er samlet i én stor forsknings­oversigt. Her har forskere gennemgået 112 forsknings­oversigter, der hver især har samlet resultatet af flere studier.

  Forskerne har blandt andet undersøgt risikoen for at blive alvorligt syg med COVID-19 og risikoen for at dø med COVID-19, hvis man har diabetes. De konkluderer, at diabetes øger risikoen både for at blive alvorligt syg og for at dø med COVID-19.

  Børn med diabetes ikke i risiko

  Forskerne konkluderer også, at der ikke er noget, der tyder på, at børn med diabetes skulle være i større risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19 sammenlignet med børn uden diabetes.

  COVID-19 og nyopstået diabetes

  Forskerne har også set på studier af sammenhængen mellem nyopstået diabetes og COVID-19.

  På baggrund af gennemgangen af studierne konkluderer de, at det på nuværende tidspunkt ikke er dokumenteret, at COVID-19 i sig selv kan føre til, at man udvikler type 1- eller type 2-diabetes.

  Forskere undersøger dog fortsat, om der kan være en sammenhæng mellem det at udvikle diabetes og forskellige infektions­sygdomme, herunder COVID-19.

  Find forskningsoversigten

  Overvægt, diabetes og COVID-19

  Sammenhængen mellem overvægt, diabetes og alvoren af et sygdoms­forløb med COVID-19 er blevet undersøgt i en omfattende forsknings­oversigt, der samler resultaterne af 54 forskellige studier.

  Forskerne konkluderer, at overvægt i sig selv øger risikoen for at blive alvorligt syg med COVID-19 og for at dø med COVID-19.

  Ifølge forskerne havde personer med et BMI på 22-24 kg/m2 den laveste risiko for alvorlig sygdom og død med COVID-19. De konkluderer også, at risikoen steg, jo højere et BMI, man havde.

  Resultaterne antyder dog, at også undervægt (BMI under 18,5 kg/m2) øger risikoen for alvorlig sygdom og død med COVID-19.

  Find forskningsoversigten

  Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om COVID-19 og diabetes.

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 5. september 2022