Gå til hovedindhold

Alder, køn og etnicitet

Ens alder, køn og etniske oprindelse har betydning for risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Alder, køn og etnicitet kan have betydning for, om man udvikler type 2-diabetes.

Selvom man hverken kan ændre på sit genetiske køn, sin alder eller etniske oprindelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at de er risiko­faktorer for type 2-diabetes.

Det betyder nemlig, at man skal holde øje på de mange andre risiko­faktorer, som man kan ændre på, og dermed forebygge type 2-diabetes.

Alder

Alder har en enorm betydning for risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Jo ældre man er, des større er risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Det skyldes blandt andet, at produktionen af insulin falder med alderen.

Samtidig kan aldringen påvirke cellernes evne til at udnytte insulinen og dermed gøre det vanskeligere at optage sukker fra blodet.

Højere alder øger også risiko for at blive overvægtig og for at få forhøjet blodtryk. Begge dele er selvstændige risiko­faktorer for at udvikle type 2-diabetes.

Læs mere om udviklingen af type 2-diabetes

Gennemsnitsalder for at få type 2-diabetes

Gennemsnits­alderen for personer, der får type 2-diabetes i Danmark, er 63 år, og jo ældre man er, jo større er risikoen.

Man kan sagtens udvikle type 2-diabetes før, man fylder 63 år. Det er sjældent, at personer under 40 år udvikler type 2-diabetes, men det sker dog oftere end før i tiden. Det skyldes formentlig både en mere usund livs­stil, og at vi ved mere om symptomerne på type 2-diabetes og er blevet bedre til at diagnosticere det.

Læs mere om symptomer ved type 2-diabetes, hvornår man skal gå til lægen, eller hvordan diagnosen stilles

Køn

Mænd har en større risiko for at udvikle type 2-diabetes end kvinder. Det skyldes primært, at mænd oftere lever mere usundt end kvinder. Der er f.eks. flere mænd, som er overvægtige, flere der spiser usundt, og flere der ryger.

I Danmark er cirka 56 procent af alle med type 2-diabetes mænd, og 44 procent er kvinder.

Beregninger, hvor man forsøger at fremskrive tallene til år 2030, viser, at især flere mænd vil udvikle type 2-diabetes i fremtiden. Det kan gøre forskellen mellem kønnene endnu større.

Lagkagediagram der viser, at kønsfordelingen for type 2-diabetes er 44 % kvinder og 56 % mænd.

Kønsfordeling for personer med type 2-diabetes i Danmark pr. 1. januar 2022.
Kilde: Klinisk Epidemiologisk Forskning, Steno Diabetes Center Copenhagen

Etnicitet

Nogle etniske befolknings­grupper har en større risiko for at udvikle type 2-diabetes end andre. Årsagen til det er blandt andet forskelle mellem gruppernes genetiske sammen­sætning.

Det betyder, at nogle etniske grupper har en højere risiko for at udvikle type 2-diabetes, selvom de har den samme livsstil som andre grupper.

F.eks. ser det ud til, at grupper fra Afrika og Asien, der ikke er overvægtige, har en højere risiko sammen­lignet med andre grupper, som heller ikke er overvægtige.

På samme måde ser det ud til, at hvis man sammenligner en bestemt alders­gruppe i Afrika eller Asien med en tilsvarende aldersgruppe i Europa, er der flere personer med type 2-diabetes i Afrika og Asien.

Det samme billede viser sig, hvis man ser på personer med afrikansk eller asiatisk baggrund, der bor i Danmark. Her har cirka dobbelt så mange type 2-diabetes, hvis man sammen­ligner med etniske danskere.

Forskning om emnet

Udviklingen i antal personer med type 2-diabetes i Danmark

I 2020 undersøgte forskere i et registerstudie udviklingen i antallet af personer med type 2-diabetes i Danmark i perioden 1996-2016.

Forskerne opgjorde, hvor mange der havde fået type 2-diabetes i perioden, hvor mange der i alt havde type 2-diabetes, og hvordan de fordelte sig på blandt andet alder og køn.

Studiet viser blandt andet, at antallet af personer med type 2-diabetes er tre­doblet over en periode på 20 år, og at behandlingen i perioden er blevet betragteligt bedre.

Den forbedrede behandling betyder, at personer med type 2-diabetes nu lever længere. Den bedre behandling er en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor der i dag er flere personer, som lever med type 2-diabetes.

Find studiet

Sidst opdateret: 12. august 2022