Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

MODY

MODY er en sjælden form for diabetes, som skyldes ændringer i ét gen. MODY en engelsk forkortelse for 'Maturity-Onset Diabetes of the Young'.

Indhold

  MODY er en sjælden form for diabetes, der skyldes mutationer i ét gen. Man regner med, at 1-3 procent af alle personer med diabetes har MODY.

  Betegnelsen MODY er en engelsk forkortelse for ’Maturity-Onset Diabetes of the Young’, som blandt andet henviser til, at sygdommen som regel opstår inden, man fylder 25 år.

  MODY er det man på dansk også kalder for monogenetisk diabetes. Monogenetisk refererer til, at sygdommen skyldes mutationer i ét gen (mono), fremfor flere gener på en gang, som det kan være tilfældet for type 1- og type 2-diabetes.

  Flere typer MODY

  Der findes 14 forskellige typer MODY. Hvilken type, der er tale om, afhænger af, hvor genmutationen sidder. 

  MODY2 (mutation i GCK-genet) og MODY3 (mutation i HNF1α-genet) er de mest almindelige.  

  Årsager

  Fordi MODY skyldes mutationer i kun ét gen, er den, i højere grad end andre typer diabetes, meget arvelig.

  Studier har vist, at halvdelen af børn, som har en forælder eller søskende med MODY, også udvikler sygdommen. Man kan dog godt få MODY, selvom ingen i sin familie har det.

  De fleste typer MODY medfører, at kroppen fortsat producerer insulin, men at der ikke produceres nok.

  Virkningen af insulin i kroppen er til gengæld normal eller kun nedsat en smule.

  Læs mere om insulin

  Symptomer

  Som regel udvikler man MODY, inden man fylder 25 år.

  Sygdommen udvikler sig ofte langsomt, og kan derfor være svær at opdage. 

  Symptomerne opstår fordi blodsukkeret bliver for højt, og ligner derfor generelle diabetessymptomer:

  • Udtalt tørst
  • Hyppige vandladninger
  • Mavesmerter og kvalme
  • Ingen appetit og vægttab
  • Hovedpine
  • Træthed
  • Større tendens til infektion i hud og slimhinder
  • Kløe omkring kønsorganerne
  • Almen utilpashed.

  Diagnose

  MODY er en sjælden sygdom og minder meget om både type 1- og type 2-diabetes. Personer med MODY bliver derfor ofte først diagnosticeret med type 1-diabetes eller type 2-diabetes.

  Læs mere om type 1-diabetes og type 2-diabetes

  Diagnosen stilles i første omgang ved, at man måler blodsukkeret og langtidsblodsukkeret (HbA1c), som vil være forhøjet.

  Når man diagnosticerer MODY, er der en række tegn, man skal være opmærksom på for at skelne sygdommen fra type 1- eller type 2-diabetes.

  Der er større risiko for, at der er tale om MODY, hvis:

  • der er flere generationer med diabetes i familien
  • man har fået diagnosen type 1-diabetes, men symptomer, som er karakteristiske for type 1-diabetes mangler, f.eks. at man har ikke har autoantistoffer og bevarer en god at insulinproduktion
  • man har fået diagnosen type 1-diabetes, og man får foretaget blodprøver, som ikke viser såkaldte autoantistoffer i blodet
  • man har fået diagnosen type 2-diabetes, men man ikke er overvægtig (selvom man kan have type 2-diabetes og være slank)
  • man har eller har haft graviditetsdiabetes (man kan have haft graviditetsdiabetes uden at have MODY).

  En gentest vil kunne vise hvilken type MODY, der er tale om, og dermed hvilken behandling, der er den rigtige.

  Behandling

  Behandlingen afhænger af hvilken type MODY, der er tale om. Det er derfor vigtigt, at man bliver gentestet, så den rigtige behandling igangsættes.

  Ved de fleste typer MODY behandler man kolesterol og blodtryk ligesom ved type 1-diabetes. Man behandler blodsukkeret efter samme målsætning som ved type 1-diabetes, men for de fleste vil det ikke være nødvendigt at tage insulin.

  For nogle type MODY kan det være relevant at ændre behandlingen under graviditet.

  Læs mere hos Dansk Endokronologisk Selskab om behandlingen af MODY

  Forebyggelse

  Da man ikke kender årsagen til, hvorfor nogle udvikler MODY, er det heller ikke klart, hvordan man bedst forebygger sygdommen.

  Man kan dog forebygge følgesygdomme, hvis man følger sin behandling, sørger for at dyrke motion, spiser sundt og undgår at ryge.

  Læs mere om sund kost, motion og rygestop

  Hvis man selv eller nogen i ens familie har MODY

  Hvis man bliver diagnosticeret med MODY med en gentest, bør ens familie også blive testet.

  Testen er vigtig, uanset om man selv eller ens familiemedlemmer har symptomer på MODY. Ens behandler kan for eksempel måle blodsukkeret for at se, om man skulle have sygdommen uden at mærke det.

  Før og under en eventuel graviditet bør man desuden være særligt opmærksom på, om man udvikler symptomer på MODY.

  Neonatal diabetes er en meget sjælden form for diabetes, som rammer børn under seks måneder.

  Sygdommen skyldes mutationer i ét gen. Neonatal diabetes er derfor ligesom MODY en monogenetisk diabetes.

  Genmutationen kan sidde forskellige steder på genet. Det betyder, at sygdommens alvor varierer. 

  Symptomer og diagnose

  Neonatal diabetes mistænkes enten, fordi man tilfældigt opdager, at barnet har højt blodsukker (f.eks. i forbindelse med undersøgelser af for tidligt fødte børn), eller fordi der er symptomer på højt blodsukker. 

  Den endelige diagnose stilles ved, at man laver en gentest. Testen kan også fortælle hvilken type neonatal diabetes, der er tale om.

  Behandling og prognose

  Behandlingen indebærer at sikre et normalt blodsukker enten med antidiabetika eller insulin, og holde et normalt blodtryk og kolesterol.

  For cirka 20 procent er tilstanden forbigående og skal kun behandles i en kortere periode. For 80 procent er tilstanden permanent og kræver behandling resten af livet.

  Læs mere hos Dansk Endokronologisk Selskab om diagnosticering og behandlingen af neonatal diabetes

  Sidst opdateret: 25. maj 2022