Gå til hovedindhold

Planlægning af graviditet ved type 1-diabetes

Hvis man har type 1-diabetes og ønsker at blive gravid, er der en række ting, som bør planlægges for at få det bedst mulige forløb i graviditeten.

Indhold

  Kvinder med type 1-diabetes har, i forhold til kvinder, som ikke har diabetes, en øget risiko for komplikationer i graviditeten.

  Heldigvis kan man nedsætte risikoen væsentligt, hvis man først og fremmest tilstræber at have et stabilt og normalt blodsukker både før og under graviditeten. 

  Har man et godt reguleret blodsukker, når man bliver gravid, og under graviditeten, er risikoen for komplikationer mindre. 

  Læs mere om forskningen i at forebygge komplikationer

  Brug prævention

  Fordi et stabilt og normalt blodsukker på tidspunktet for befrugtning har så stor betydning, er anbefalingen, at man planlægger graviditet i samarbejde med ens behandlere.

  Det betyder, at man bør bruge prævention for at undgå uplanlagt graviditet.

  Så snart man overvejer at blive gravid, bør man 3-6 måneder inden, man ønsker at blive gravid, tale med sin diabetesbehandler om det.

  Fosterets første uger

  Befrugtningen sker omkring to uger før forventet menstruation. Det betyder, at der kan gå flere uger, før man opdager, at man er gravid.

  Fosteret er helt fra de allerførste dage og uger efter befrugtningen påvirkeligt over for høje blodsukkerniveauer. Det betyder, at det er meget vigtigt, at blodsukkeret ligger så stabilt i normalområdet som muligt, så fosteret udvikler sig, som det skal.

  I uge 3-8 af en graviditet bliver fosterets organer dannet. På det tidspunkt kan høje blodsukkerniveauer i nogle tilfælde føre til misdannelser.

  Undersøgelser før graviditet

  Når man har besluttet, at man gerne vil være gravid, er der en række ting, der bør undersøges. Det gælder også, hvis man forventer at skulle gennem et forløb med fertilitetsbehandling.

  Vurderer diabetesbehandleren, at noget ikke er optimalt i forhold til ens diabetes, vil man sammen lave en plan for, hvad der skal justeres på, før man bliver gravid eller starter fertilitetsbehandling.

  Nedenfor er en oversigt over, hvad man bør have undersøgt, og ting man skal være opmærksom på. Oversigten indeholder også anbefalinger til ændringer i ens medicin og hverdag, man skal lave før og under graviditeten.

  Blodsukker og insulin

  Langtidsblodsukkeret (HbA1c) bør være under 53 mmol/mol (og gerne lavere) de sidste tre måneder, før man bliver gravid.

  For at opnå en god blodsukkerregulering er det en god idé, at man måler sit blodsukker mindst fire gange dagligt og registrerer sine måleresultater.

  Man anbefaler, at blodsukkeret er mellem 4 og 7 mmol/l før måltider.

  For nogle vil det kræve stor motivation og vilje, og det vil måske kræve flere målinger, end man er vant til.

  Læs mere om blodsukker og type 1-diabetes

  Reducerer risikoen for komplikationer

  Et godt reguleret blodsukker, når man bliver gravid og under graviditeten, betyder, at risikoen for komplikationer bliver væsentlig mindre.

  Har man et langtidsblodsukker (HbA1c) på 42-53 mmol/mol, når man bliver gravid, er risikoen for misdannelser hos fosteret cirka 3 procent. Det er er næsten det samme som risikoen for at føde børn med misdannelser i den generelle befolkning.

  Læs mere om misdannelser og om forskningen i at forebygge komplikationer

  Risikoen for at opleve lavt blodsukker med insulinføling og insulintilfælde er øget under graviditeten, især i graviditetsugerne 8-16.

  Risikoen for at opleve insulintilfælde under graviditeten er særlig stor i disse situationer:

  • Hvis man har haft insulintilfælde indenfor det seneste år, før man bliver gravid.
  • Hvis man har nedsat følingserkendelse. Det vil sige nedsat evne til at mærke, når ens blodsukker bliver lavt (kaldes også for unawareness).

  Derfor bør man i det sidste år op til graviditet være ekstra opmærksom på at undgå alvorlige insulintilfælde.

  Bliv tryg ved at håndtere lavt blodsukker

  Det er vigtigt, at man føler sig tryg og har viden om, hvordan man håndterer lavt blodsukker, og hvordan man undgår insulintilfælde under graviditeten.

  Derfor er det en god idé at tale med sin diabetesbehandler om, hvordan man håndterer lavt blodsukker, inden man bliver gravid. 

  Læs mere om lavt blodsukker og insulintilfælde under graviditet

  Gennem hele graviditeten vil behovet for insulin ændre sig.

  Inden man bliver gravid, er det derfor en god idé at tale med sin diabetesbehandler om blodsukkerregulering. Det er nemlig vigtigt, at man føler sig sikker i, hvordan man tilpasser sin behandling og f.eks. håndterer lavt blodsukker under graviditeten.

  Læs mere om ændringer i insulinbehov under graviditet og lavt blodsukker og insulintilfælde

  Følgesygdomme til diabetes

  Graviditeten kan være med til at forværre allerede opstået følgesygdomme i øjne, nyrer, nerver og kredsløb. Forværringen kan dog ofte forebygges.

  Det er i dag derfor sjældent, at diabetiske øjenforandringer eller nyresygdom forhindrer en kvinde med type 1-diabetes i at gennemføre en graviditet.

  Læs mere om følgesygdomme under graviditet

  Øjne

  Som en del af planlægningen af en graviditet vil man få undersøgt sine øjne. Man skal sikre sig, at forholdene i øjnene er stabile, eller om der er tegn på eller forværring af nethindeforandringer.

  Tilstanden i øjnene skal gerne have været stabile i 6-12 måneder, før man bliver gravid.

  Hvis tilstanden i øjnene ikke er stabil, kan laserbehandling før graviditeten være nødvendig.

   Laserbehandlingen kan hjælpe med at holde udviklingen i nethindeforandringer i ro, og det nedsætter risikoen for forværring under en graviditet.

  Læs mere om følgesygdom i øjnene under graviditet

  Nyrer

  Hvis man har udviklet følgesygdom i nyrerne, kan tilstanden forværres under graviditeten. Derfor er det vigtigt at få undersøgt nyrefunktionen. Man får målt nyretal og blodtryk samt undersøgt, om der er protein (også kaldet æggehvidestof) i urinen. 

  Følgesygdom i nyrerne hos gravide med type 1-diabetes øger risikoen for komplikationer. Der er især risiko for svangerskabsforgiftning, som blandt andet øger risikoen for meget for tidlig fødsel (før uge 34).

  Ved nyresygdom er det meget vigtigt, at graviditeten planlægges, og at man følges tæt af erfarne behandlere. Blodtryk og nyrefunktion skal være stabile og under kontrol før graviditet.

  Hvis følgesygdom i nyrerne er velbehandlet, kan graviditeten hos de fleste gennemføres uden tab af nyrefunktion under eller efter graviditeten.

  Læs mere om følgesygdom i nyrerne og type 1-diabetes

  God regulering af blodsukkeret og eventuelt behandling med blodtrykssænkende medicin før og under graviditet hjælper med at beskytte både øjne og nyrer. 

  Har man forhøjet blodtryk, før man bliver gravid, kan det forværres under graviditet.

  Det forhøjede blodtryk kan føre til komplikationer under graviditeten. Blandt andet øger det risikoen for svangerskabsforgiftning, som kan føre til for tidlig fødsel.

  Læs mere om risikoen for svangerskabsforgiftning

  Justering i medicin

  Tager man medicin mod forhøjet blodtryk, skal man tale med sine behandlere om det, før man bliver gravid.

  Læs mere om justering af medicin

  Medicin og kost

  Forskellige typer medicin kan påvirke fosterets vækst og udvikling.

  Derfor er det vigtigt, at man sammen med sin behandler gennemgår den medicin, man tager, for at sikre sig, at den også er sikker under en graviditet.

  Insulin

  Det anbefales, at man taler med sin diabetesbehandler om den type insulin, man tager, når man bliver gravid, eller forsøger at blive det.

  Ofte vil man fortsætte med den insulin, man allerede tager, da det at skifte insulinpræparat kan medføre store udsving i blodsukkeret.

  Kolesterol- og blodtryksmedicin

  Kolesterolsænkende medicin (og andre typer lipidsænkende medicin) bør generelt ikke tages, mens man prøver at blive gravid eller under graviditeten.

  Nogle typer blodtrykssænkende medicin (ACE-hæmmere eller angiotensin-2-blokkere) skal erstattes med andre typer blodtryksmedicin, der kan anvendes gennem hele graviditeten.

  Læs mere om graviditet og medicin på min.medicin.dk 

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle kvinder, allerede fra de planlægger at blive gravide (gerne fra 3 måneder før graviditeten) og de første 12 uger af graviditeten, tager et dagligt tilskud af folsyre på 400 mikrogram (µg).

  Et tilskud af folsyre mindsker risikoen for medfødte misdannelser i hjernen og rygmarven hos barnet.

  Anbefalingen gælder også for kvinder med type 1- og type 2-diabetes.

  Find Sundhedsstyrelsens anbefaling om folsyretilskud

  Hvad er folsyre?

  Folsyre er et B-vitamin, som findes naturligt i blandt andet spinat, broccoli, bælgfrugter og gryn.

  Det kaldes også folat eller folacin. Folsyre kan også fremstilles i syntetisk form, og kaldes folinsyre.

  Den mængde folsyre man får naturligt gennem kosten, er ikke tilstrækkelig til at forebygge misdannelser. Det er derfor vigtigt at tage et dagligt tilskud, når man prøver at blive og er gravid.

  For nogle kan det være relevant, allerede inden de bliver gravide, at justere kosten for nemmere at regulere blodsukkeret.

  God, sund mad for gravide med type 1-diabetes, gerne med kulhydrattælling, anbefales derfor allerede fra planlægning af graviditeten.

  Hvis det er relevant, kan man få vejledning af en diætist.

  Læs mere om kulhydrattælling

  Læs mere om kosten under graviditet

  Andre forberedelser

  Det er en god idé, inden man bliver gravid at tale med sin diabetesbehandler om de fysiske og psykiske udfordringer og bekymringer, der kan opstå, når man er gravid og har type 1-diabetes.

  Ved at få talt om det, kan man blive bedre rustet til at håndtere både sin graviditet og livet som nybagte forældre.

  Når man har type 1-diabetes, har man større risiko for at udvikle stofskiftesygdom. 

  Ved at måle mængden af stofskiftehormonet TSH (thyreoideastimulerende hormon eller thyrotropin) i blodet kan man screene for stofskiftesygdom. Det kan nemlig have betydning for fertilitet, abortrisiko og det kommende barn.

  Læs mere om stofskiftehormonet TSH i Patienthåndbogen

  Hvis man har været gravid før, er en gennemgang af forløbet af tidligere graviditet(er) vigtig. 

  På den måde kan man vurdere, om der var komplikationer eller særlige forhold, man skal være ekstra opmærksom på ved ny graviditet.

  Forskning om emnet

  Forebyggelse af komplikationer hos mor og barn inden graviditeten

  Graviditetskomplikationer hos kvinder med type 1- eller type 2-diabetes, kan forebygges ved flere forskellige tiltag, inden man bliver gravid.

  I en forskningsoversigt fra 2020 undersøgte forskere effekten af forskellige tiltag, som alle havde til formål at forebygge komplikationer i forbindelse med graviditet hos kvinder med diabetes.

  De forebyggende tiltag var blandt andet:

  • Brug af prævention indtil der er opnået god blodsukkerregulering
  • Kostvejledning
  • Motion
  • Behandling med insulin
  • Indtag af folsyre og multivitaminer.
  Flere gode effekter hos mor og barn

  Samlet set viser studiet, at de forebyggende tiltag inden graviditet er en god idé for kvinder med diabetes, fordi det forbedrer chancerne for et sundt graviditetsforløb og et sundt barn.

  Selvom risikoen i forvejen er lav, viste studiet, at især risikoen for misdannelser hos barnet og dødsfødsler kunne halveres.

  Også risikoen for lav fødselsvægt hos barnet, for at barnet måtte indlægges på intensiv afdeling efter fødslen, eller blev født for tidligt fandt forskerne blev sænket betydeligt med de forebyggende tiltag.

  Begrænset eller ingen effekt

  På nogle områder kunne forskerne ikke se, at de forebyggende tiltag havde umiddelbar effekt.

  Det galt blandt andet risikoen for kejsersnit, for at moderen eller barnet fik lavt blodsukker, spontane aborter eller at barnet havde en høj fødselsvægt.

  Svært at sige hvilke tiltag, der er vigtigst

  Selvom studiet viser, at tiltagende er gode til at forebygge komplikationer, kan forskerne på baggrund af studierne ikke umiddelbart forklare mekanismerne bag, eller hvilke tiltag der er de vigtigste .

  F.eks. er det usikkert, om den lavere risiko for misdannelser skyldes forbedret blodsukkerregulering inden graviditeten eller indtaget af folsyre, som er et element i flere af indsatserne. 

  Om studiet

  Forskningsoversigten bygger på resultaterne fra 36 forskellige studier med i alt 8.199 gravide med type 1- eller type 2-diabetes, som enten modtog eller ikke modtog en sundhedsintervention før deres graviditet.

  Artiklerne, som studierne er beskrevet i, er udgivet i perioden 1982-2017 og er alle fra højindkomstlande.

  Find forskningsoversigten

  Find selv viden­skabe­lige oversigts­artikler om emnet.

  NemPubMed

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg efter artikler om graviditet og type 1-diabetes i NemPubMed

  Kvalitetsvurderede systematiske reviews

  Find et udvalg af kvalitetsvurderede systematiske forskningsoversigter fra og databasen .

  Informationerne og anbefalingerne på siden her er hoved­sageligt baseret på den senest opdaterede nationale behandlings­vejledning for graviditet og diabetes.

  Behandlings­vejledningen er udarbejdet af danske eksperter i graviditet og diabetes og danner det faglige grundlag for behandlingen af gravide med diabetes i Danmark.

  Øvrige relevante kilder til denne sides indhold er listet nedenfor.

  Sidst opdateret: 9. november 2022