Gå til hovedindhold

Kørekort og diabetes

Man må som udgangspunkt gerne køre bil, når man har diabetes, men der er nogle regler, der er gode at kende til.

Indhold

  Billede af en person med diabetes, der kører bil.

  Det er i høj grad risikoen for lavt blodsukker, der er med til at afgøre, om og hvor længe et kørekort gælder, når man har diabetes.

  I de fleste tilfælde er det ikke et problem at have kørekort eller køre bil, når man har diabetes.

  Dog er der regler, der i nogle tilfælde kan begrænse kørekortets gyldighed eller begrænse, hvilken kategori man kan få kørekort til. Det gælder, uanset hvilken type diabetes man har.

  Det er altid en lægelig vurdering, der afgør, om kørekortet må udstedes, eller om der skal tages specielle hensyn.

  Lægens vurdering, når man har diabetes, tager blandt andet udgangspunkt i ens risiko for at få lavt blodsukker, og om man tidligere har haft alvorlige tilfælde af lavt blodsukker.

  Udstedelse og fornyelse af kørekort

  Når man skal have udstedt eller fornyet kørekort, skal man have en lægeattest (kørekortattest) fra sin praktiserende læge.

  Fra 1. januar 2024 er det muligt at sende lægeattesten digitalt til kommunen. 

  I nogle tilfælde skal man også bruge en diabetesattest. Det gælder:

  • Hvis man ansøger om kørekort til (stort kørekort og erhvervskørekort) og får medicin, der øger risikoen for lavt blodsukker.
  • Hvis man ansøger om kørekort til (almindelig personbil) og får medicin, der øger risikoen for lavt blodsukker samtidig med, at ens diabetes er dårligt reguleret, eller hvis ens diabetes har medført komplikationer.

  Det er ens praktiserende læge, der vurderer, om man skal have en diabetesattest. Hvis man skal bruge en diabetesattest, er det er ens diabetesbehandler, der udfylder den.

  Læs mere om lægeattest og diabetesattest hos Styrelsen for Patientsikkerhed

  Kørekørt udstedt før diabetesdiagnose

  Har man fået udstedt sit kørekort, før man fik diabetes, har man ikke pligt til at fortælle myndighederne, at man har diabetes. 

  Det vil sige, at der ikke er specielle tidsbegrænsninger på kørekortet på grund af diabetes, og at man ikke skal medbringe lægeattest, når kørekortet skal fornyes til Gruppe 1. Ved fornyelse af kørekort til Gruppe 2 skal der medbringes en lægeattest.

  Dog skal man huske, at man i følge færdselsloven ikke må køre bil, hvis man ikke kan gøre det på en "fuldt betryggende måde".

  Det betyder, at man selv har ansvar for ikke at køre bil, hvis man ikke er i stand til det på forsvarlig vis.

  Læs mere i færdselsloven § 54 stk. 2

  Tidsbegrænsning på kørekort

  Hvor længe et kørekort gælder, når man har diabetes, afgøres blandt andet af ens sygdomstilstand, hvilken medicin, man får, og af ens sygdomshistorie. 

  Har man haft et eller flere (alvorlige) tilfælde af lavt blodsukker, kan lægen vurdere, at der er behov for en periode uden tilfælde af lavt blodsukker, før der igen må køres bil. Perioden uden tilfælde af lavt blodsukker vil oftest være mellem tre og seks måneder.

  Hvis man tager medicin, der ikke øger risikoen for lavt blodsukker, kan kørekortet i nogle tilfælde udstedes uden særlig tidsbegrænsning.

  Medicin der øger risikoen for lavt blodsukker

  Sundhedsstyrelsen vurderer lægemidler, der giver en reel risiko for lavt blodsukker af trafiksikkerhedsmæssig betydning (E3-lægemidler), som:

  • Insulin og kombinationspræparater, der indeholder insulin.
  • Betacelle-stimulerende midler (sulfonylurinstoffer og meglitinider).

  Læs mere om insulin og sulfonylurinstoffer

  Sundhedsstyrelsen vurderer lægemidler, der giver en lav eller ingen risiko for lavt blodsukker af trafiksikkerhedsmæssig betydning (E2-lægemidler), som:

  • Biguanider (metformin)
  • Glitazoner (tiazolidindioner)
  • DPP-4-hæmmere
  • SGLT-2-hæmmere
  • GLP-1-analoger.

  Læs mere om medicin mod højt blodsukker

  Ansøgning, pris og tidshorisont

  Ligesom alle andre skal man bestille tid på et borgerservicecenter, når man skal have udstedt eller fornyet kørekort. 

  Borgerservice behandler ansøgningen om fornyelse af kørekortet. Hvis de er i tvivl om forhold på lægeattesten, skal de sende ansøgningen videre til Færdselsstyrelsen. Denne proces kan tage 1-2 måneder.

  Det er gratis at forny selve kørekortet, hvis det er tidsbegrænset på grund af diabetes, men man skal selv betale for lægeattest og evt. billede.

  Læs mere om ansøgning og pris hos Færdselsstyrelsen

  Læs mere om sagsbehandlingstider hos Færdselsstyrelsen 

  Sidst opdateret: 6. maj 2024