Gå til hovedindhold

Hvad er type 2-diabetes?

Type 2-diabetes er en kronisk sygdom med blandt andet forhøjet blodsukker. Langt størstedelen af de personer, som har diabetes, har type 2-diabetes.

Indhold

  I videoen bliver det forklaret, hvorfor type 2-diabetes opstår, hvad der ændrer sig i kroppen, og hvordan det behandles. Varighed: 03:57 (Video: Videncenter for Diabetes)

  Kort fortalt

  • Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, der for de fleste opstår efter 30-års­alderen.
  • Symptomerne udvikler sig langsomt og kan være svære at opdage, da de ofte er generelle såsom træt­hed og util­pashed.
  • I starten kompenserer kroppen ved at producere mere insulin. Senere kan bug­spyt­kirtlen blive dårligere til at pro­ducere insulin, og symp­tomerne vil blive mere tydelige.
  • Behand­lingen omfatter livs­stils­ændringer og medicin. Nogle kan have udviklet følge­syg­domme, inden de får stillet diagnosen.

  Type 2-diabetes er den hyppigste diabetes­form efter 30-årsalderen. Det er en kronisk sygdom, hvilket betyder, at når man får stillet diagnosen, har man den resten af livet.

  Cirka 5,5 procent af den danske befolkning har type 2-diabetes. Selvom sygdommen forekommer mest blandt mid­aldrende og ældre, så ses den også hos yngre personer.

  Type 2-diabetes skyldes en kombination af to ting:

  1. Kroppens celler bliver mindre følsomme over for insulin, som er nødvendig for, at cellerne kan optage sukker fra blodet. Der produceres stadig insulin i bugspyt­kirtlen, men cellerne kan ikke udnytte det godt nok. Det kaldes også for insulin­resistens. Det resulterer i, at sukker i blodet har sværere ved at komme ind i cellerne.
  2. Når cellerne ikke optager nok sukker, vil bugspyt­kirtlen i stedet begynde at danne mere insulin. Det vil i starten fungere, og cellerne kan optage det sukker, de har brug for. Når bugspyt­kirtlen over længere tid har været på over­arbejde og har dannet mere insulin, end den plejer, bliver den dog gradvist dårligere til at producere insulin. Det forværrer tilstanden og giver forhøjet blod­sukker.

  Langsom udvikling med få symptomer

  Symptomerne på type 2-diabetes varierer fra person til person. De er ofte svage i begyndelsen og udvikler sig langsomt over måneder eller år.

  Nogle af symptomerne på type 2-diabetes, som f.eks. træthed og almen utilpashed, kan være svære at skelne fra andre generelle sygdomstegn, mens andre er mere specifikke for type 2-diabetes. Det er derfor vigtigt at kende til de forskellige symptomer på type 2-diabetes og være opmærksom på, om man udvikler nogle af dem og søge læge.

  Fordi kroppen kan kompensere for cellernes nedsatte evne til at udnytte insulin ved at producere mere insulin, vil mange ikke opleve at have for højt blodsukker. De vil derfor ikke få symptomer på type 2-diabetes og ofte ikke blive diagnosticeret, før sygdommen er mere fremskreden.

  Når bugspyt­kirtlen ikke længere kan producere ekstra store mængder insulin, vil mange opleve, at blod­sukkeret stiger. Det kan give mere tydelige symptomer på type 2-diabetes, og det vil være mere sandsynligt, at man reagerer på symptomerne og søger læge.

  Når man diagnosticeres med type 2-diabetes, kan man altså godt have haft sygdommen i længere tid, uden selv at vide det.

  Fordi man kan gå med sygdommen i flere år uden at vide det, vil nogle allerede have udviklet symptomer på følgesygdomme, når de bliver diagnosticeret med type 2-diabetes.

  Behandling af type 2-diabetes

  Behandling af type 2-diabetes kan bestå af livsstils­ændringer og medicin – alt efter, hvor længe man har haft sygdommen, og hvor godt den er reguleret.

  Sidst opdateret: 11. marts 2022