Gå til hovedindhold

Graviditetsdiabetes og risiko for type 2-diabetes

Graviditetsdiabetes øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes senere i livet.

Indhold

  Billede af gravid kvinde, der kigger på sin mobiltelefon.

  Graviditetsdiabetes øger risikoen markant for at udvikle type 2-diabetes.

  Graviditets­diabetes øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes senere i livet.

  Graviditetsdiabetes er en type diabetes, som opstår under graviditeten, uden at man tidligere har haft diabetes. Det kaldes også for graviditetsbetinget diabetes, gestationel diabetes (mellitus) eller GDM.

  Cirka seks procent af alle gravide udvikler graviditets­diabetes.

  Læs mere om, hvad graviditetsdiabetes er

  Risikoen for type 2-diabetes

  Forskning peger på, at kvinder, som har haft graviditets­diabetes, har en markant forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes senere i livet sammenlignet med kvinder, som ikke har haft graviditetsdiabetes.

  Man kender ikke den præcise årsag til, hvorfor graviditets­diabetes øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Meget tyder dog på, at risikofaktorerne for at udvikle type 2-diabetes og graviditets­diabetes i høj grad er de samme. Det er både genetiske risiko­faktorer, over­vægt og livsstils­faktorer som kost­vaner, og hvor fysisk aktiv man er.

  Det betyder, at hvis man er i risiko for at udvikle graviditets­diabetes i forbindelse med, at man er gravid, er man også i risiko for på et tidspunkt senere i livet at udvikle type 2-diabetes.

  Børn af mødre med graviditetsdiabetes

  Også børn af mødre med graviditets­diabetes har en større risiko for at få type 2-diabetes senere i livet.

  Forskere har fundet, at risikoen for at udvikle præ­diabetes eller type 2-diabetes er 4-8 gange større end for børn af mødre, som ikke havde graviditets­diabetes.

  Læs mere om prædiabetes

  Forebyg eller udskyd type 2-diabetes

  Ikke alle med graviditetsdiabetes udvikler type 2-diabetes, og der er meget, man selv kan gøre for at udskyde eller måske helt forebygge det.

  Nedenfor kan man læse mere nogle af de ting, som man ved, kan nedsætte risikoen for at udvikle type 2-diabetes efter graviditetsdiabetes.

  Forebyggelsestiltag

  Alle med graviditets­diabetes bør via deres egen læge inden for 2-3 måneder efter fødslen få lavet en sukker­belastnings­test. Herefter bør langtids­blodsukkeret (HbA1C) måles 1 gang årligt.

  Desuden kan det være en god idé selv at måle sit blod­sukker med jævne mellemrum, f.eks. hver 3. måned.

  Læs mere om blodsukkermåling

  På den måde kan man finde ud af, om der er tegn på, at man er ved at udvikle type 2-diabetes og tidligt sætte behandling i gang i form af en sund livsstil.

  Ved at spise sundt, være fysisk aktiv og undgå at ryge kan man udskyde eller for nogle måske helt forebygge udviklingen af type 2-diabetes.

  Læs mere om kost, fysisk aktivitet og rygestop

  Overvægt øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes. At holde en normal vægt vil derfor være med til at forebygge eller udskyde, at man udvikler type 2-diabetes.

  Læs mere om overvægt og risikoen for at få type 2-diabetes

  Forskning har vist, at for kvinder, som har haft graviditets­diabetes, kan det at amme sit barn sænke risikoen for at udvikle type 2-diabetes senere i livet.

  Det samme gælder for kvinder, som i forvejen har type 1-diabetes eller type 2-diabetes.

  Det er uklart, hvorfor amning sænker risikoen, men det ser ud til, at risikoen kan sænkes med helt op til 40 procent og forsinke udviklingen med op til ti år. Især hvis man ammer i mere end tre måneder.

  Amningen umiddelbart efter fødslen er også med til at stabilisere det nyfødte barns blod­sukker.

  Forskning om emnet

  Moderens risiko for type 2-diabetes

  I en forsknings­oversigt, som sammenholder resultaterne fra mange studier, undersøgte forskere i 2009 risikoen for at udvikle type 2-diabetes hos kvinder, som tidligere havde haft graviditetsdiabetes.

  Forskerne fandt, at kvinder med graviditets­diabetes havde syv gange større risiko for at udvikle type 2-diabetes sammenlignet med kvinder, som ikke havde graviditets­diabetes.

  Forskerne anbefaler på baggrund af deres analyser, at kvinder, som har haft graviditets­diabetes, rutinemæssigt bør få målt deres blodsukker­niveauer for at fange tidlige tegn på udvikling af diabetes.

  Find forskningsoversigten

  Barnets risiko for type 2-diabetes

  I et dansk studie undersøgte forskere i 2007 risikoen for at udvikle type 2-diabetes hos unge (18-26 år), hvis mødre havde haft graviditets­diabetes.

  Ved hjælp af en sukker­belastnings­test målte forskerne, hvordan de unge optog sukker fra blodet. På den baggrund fandt de, at børn af kvinder med graviditets­diabetes havde 4-8 gange større risiko for at få præ­diabetes eller type 2-diabetes sammenlignet med børn født af kvinder uden graviditets­diabetes.

  I studiet tog forskerne højde for andre risiko­faktorer hos deltagerne som overvægt og fødselsvægt. Da deltagerne var 18-26 år, kan forskerne endnu ikke vurdere, hvad risikoen for at få type 2-diabetes er ved højere alder.

  Resultaterne af det danske studie stemmer overens med, hvad andre forskere har fundet, men der er brug for mere forskning i emnet, for bedre at forstå sammenhængen.

  Find forskningsoversigten

  Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om graviditetsdiabetes.

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 4. maj 2022