Gå til hovedindhold

Sådan skal diabetesudstyr og medicin smides ud

Insulinpenne, medicinrester og kanyler må ikke bare smides i skraldespanden. De skal sorteres rigtigt, inden man skaffer sig af med dem.

Indhold

  Billede af en kanyleboks, hvor skarpe genstande fra diabeteshåndtering skal puttes i.

  Skarpe genstande som nåle og ampuller skal puttes i en kanyleboks, inden de afleveres på apoteket. Kanylebokse kan udleveres eller købes på apoteket.

  Når man har diabetes, kan man løbende stå tilbage med medicin og medicinsk udstyr, man ikke skal bruge længere.

  Udstyret og medicin­resterne må man ikke bare smide ud sammen med det almindelige rest­affald derhjemme. Det gælder uanset, hvilken type diabetes man har.

  Medicinsk affald skal afleveres på apoteket

  Det kan være skadeligt for både miljø og dyr, men også for mennesker, hvis medicin­rester havner de forkerte steder.

  Derfor må man ikke skylle medicin ud i toilettet, i hånd­vasken eller smide det i den almindelige skralde­spand.

  Medicin­rester skal sorteres og afleveres på apoteket.

  Andet udstyr som fra finger­prikkere og kanyler er skarpe gen­stande, som kan gøre skade på andre, og derfor skal de også smides ud på for­svarlig vis.

  Sådan skal diabetesudstyr og medicin smides ud

  Medicin­rester som f.eks. insulin og tab­letter er farligt affald, og derfor skal det af­leveres på apoteket. Fjern den yderste emballage, f.eks. pap, som sorteres som pap.

  Lad gerne medicinen være i inder­pakningen, f.eks. glas eller blister­pakning, og placer medicin­resterne i en klar pose, inden det afleveres på apoteket.

  Skarpe genstande som kanyler, og skal smides i kanylebokse. Kanyle­bokse kan købes eller ud­leveres gratis hos apo­tekerne.

  Apotekerne har ifølge loven ikke pligt til at tage imod kanyle­bokse, men mange gør det alligevel. Tjek med det lokale apotek eller kommunen.

  Test­strimler fra blodsukker­målinger må gerne smides i rest­affald derhjemme.

  Hvis blodsukker­apparatet går i stykker og skal smides ud, skal man fjerne batte­rierne, hvis det er muligt. Batte­rierne sorteres som batte­rier og resten sorteres som elek­tronik.

  Insulin- og injektions­penne indeholder altid en rest insulin eller anden medicin, og derfor er det medicinsk affald. Kanylen fra pennen skal i kanyle­boksen, og pennen med medicin­rest skal afleveres på apoteket.

  Er pennen pro­duceret af Novo Nordisk, Lilly eller Sanofi kan man aflevere den separat på apoteket via ord­ningen Returpen.

  Læs mere om Returpen

  Sensorer inde­holder batterier, og derfor skal de sorteres som bat­te­rier. De skal ikke af­leveres på apoteket. 

  Applikatoren til sensoren er ofte af plast, og skal sorteres som plast. Stikker nålen ud på applikatoren, skal den dog i en kanyleboks. 

  Patch­pumper kan sjældent skilles ad, og derfor skal de puttes i en kanyle­boks.

  Patchpumper af mærket Omnipod DASH kan sendes retur til producenten via deres returordning.

  Læs mere om returordningen

  Insulin­pumper med slange skal skilles ad så meget som muligt.

  Nål, kanyle, og slange lægges i kanyle­boks. Resten sorteres som elek­tronik.

  Diabetes­udstyr kan være svært at sortere

  Sensorer og insulin­pumper er kompli­cerede små maskiner, der både kan inde­holde bat­te­rier, skarpe gen­stande og insulin­rester. Det gør det svært at vurdere, hvordan man skal skille sig af med gammelt udstyr.

  Nogle produ­center af sen­sorer og insulin­pumper tager imod gammelt udstyr og smider det ud på korrekt vis.

  Det kan derfor være en fordel at samle til bunke og sende retur til produ­centen, hvis man er i tvivl, om hvordan man skal skille sig af med sit brugte udstyr.

  Det er også altid en god idé at spørge sin behandler eller på apoteket, hvis man er i tvivl.

  Genanvend brugt diabetesudstyr

  Flere producenter af diabetesudstyr har såkaldte returordninger. 

  Gennem returordningerne indsamler producenterne deres gamle udstyr for at genanvende så mange dele som muligt til at producere nyt udstyr. 

  Læs mere om de ordninger, der findes:

  • Returpen (brugte insulin- og injektionspenne fra Novo Nordisk, Lilly og Sanofi)
  • Returprogram Omnipod (brugte insulinpumper af mærket Omnipod DASH)

  Kender du til andre returordninger end de nævnte, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@videncenterfordiabetes.dk, så vi kan udvide listen.

  Sidst opdateret: 16. april 2024