Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Diabetes i tal

Næsten 350.000 personer i Danmark har diabetes. Omkring 89 procent er registreret med type 2-diabetes og 9 procent med type 1-diabetes, mens 2 procent har andre typer diabetes.

Indhold

  Hvor mange har diabetes?

  Baseret på et nyt dansk diabetes­register vurderes det, at der er i alt 348.901 personer med diabetes i Danmark (pr. 1. januar 2022), hvilket svarer til 6,2 procent af hele befolkningen. De fordeler sig således:

  • Cirka 9 procent (31.979 personer) er registreret med type 1-diabetes. Det svarer til 0,6 procent af hele den danske befolkning.
  • Cirka 89 procent (309.776 personer) er registreret med type 2-diabetes. Det svarer til 5,5 procent af hele den danske befolkning.
  • Cirka 2 procent (7.146 personer) er registreret med andre typer diabetes. Det svarer til 0,1 procent af hele den danske befolkning.

  Læs mere om nyt dansk diabetes­register

  Gruppen af personer med andre typer diabetes består hovedsageligt af personer med LADA (type 1½-diabetes) og MODY.

  Læs mere om andre typer diabetes

  Antallet af personer med diabetes er mere end tredoblet siden 1996. På det tidspunkt var der i alt 96.404 personer med diabetes i Danmark, svarende til 1,8 procent af befolkningen. Heraf var 27 procent (26.130 personer) registreret med type 1-diabetes, 69 procent (66.630 personer) med type 2-diabetes og 4 procent (3.644 personer) med andre typer diabetes. Det svarede til henholdsvis 0,5 procent, 1,3 procent og 0,1 procent af hele den danske befolkning.

  Se også Diabetesatlas: Type 2-diabetes i danske kommuner

  Hvordan er kønsfordelingen blandt personer med diabetes?

  Køns­fordelingen blandt personer med diabetes er stort set ens for type 1- og type 2-diabetes, og fordeler sig sådan:

  Grafik, der viser kønsfordelingen mellem personer med diabetes. 46% af personer med diabetes er kvinder, og 54% af personer med diabetes er mænd.

  Hvor mange diagnosticeres årligt?

  Antallet af personer, som diagnosticeres med diabetes hvert år, har været stigende gennem mange år. I 2021 blev 25.065 personer diagnosticeret med diabetes, hvoraf:

  • 4 procent (861 personer) af de ny­diagnosticerede blev registreret som type 1-diabetes
  • 94 procent (23.607 personer) af de ny­diagnosticerede blev registreret som type 2-diabetes
  • 2 procent (597 personer) af de ny­diagnosticerede blev registreret som andre typer diabetes.

  I 1996 var fordelingen en anden, således at der blandt de 12.541 personer, som blev diagnosticeret med diabetes i Danmark dette år, var der cirka 9 procent, som blev registreret som type 1-diabetes (1.091 personer), 87,5 procent som type 2-diabetes (10.993 personer) og 3,5 procent som andre typer diabetes (457 personer).

  Hvor mange har prædiabetes og uopdaget type 2-diabetes?

  Prædiabetes er et forstadie til type 2-diabetes. Blod­sukkeret ligger over det normale, men under de værdier, der er fastsat for at stille diagnosen type 2-diabetes.

  Mange danskere har prædiabetes eller uopdaget type 2-diabetes. Det vil sige, at de har type 2-diabetes uden at vide det, og at de derfor endnu ikke er blevet diagnosticeret.

  Ud fra en opgørelse baseret på tal fra 2011 vurderer man, at der i den voksne (20-100 år) danske befolkning er:

  • 6,9 procent (292.715 personer i 2011), som har prædiabetes
  • 1,4 procent (60.681 personer i 2011), som har uopdaget type 2-diabetes.

  Læs mere om prædiabetes

  Denne info­grafik viser fordelingen af personer i Danmark i 2011 med præ­diabetes, uopdaget og diag­nos­ti­ceret type 2-diabetes i alderen 20-100 år:

  Grafik, der viser fordelingen af personer i Danmark med prædiabetes, uopdaget og diagnosticeret type 2-diabetes i alderen 20-100 år. 1 ud af 70 (1,4%) danskere har type 2-diabetes uden at vide det. 3 ud af 70 (4,5%) danskere har fået stillet diagnosen type 2-diabetes. 5 ud af 70 (6,9%) danskere har et forstadie til type 2-diabetes. Det vil sige, at deres blodsukker er lidt forhøjet, og at de har større risiko for at udvikle type 2-diabetes.

  Forstadie til type 2-diabetes kaldes også prædiabetes. Aldersgruppen 20-100 år består af 4.219.577 personer. Tallene er baseret på The Danish General Suburban Population Study (GESUS) fra 2011.

  Info­grafikken er baseret på et dansk studie af fore­komsten af præ­diabetes og uopdaget type 2-diabetes i Danmark.

  Find artiklen

  De opdaterede tal er baseret på data fra en række danske registre og er beregnet ud fra algoritmer udviklet af forskere fra Klinisk Epidemiologisk Forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Den tekniske rapport over beregningerne kan findes herunder.

  Download rapporten

  Sidst opdateret: 7. januar 2023