Gå til hovedindhold

Diabetes i tal

Næsten 350.000 personer i Danmark har diabetes, og antallet er stigende. De fleste har type 2-diabetes.

Indhold

  Hvor mange har diabetes?

  Man mener, at der i 2022 var omkring 350.000 personer med diabetes i Danmark. Det tal er baseret på data fra et nyt dansk diabetes­register, hvori der pr. 1. januar 2022 var registreret i alt 348.901 personer med en diabetesdiagnose.

  Tallene inkluderer personer med diabetes i Danmark i alle aldre, altså fra 0 år og op.

  Fordelt på forskellige typer diabetes ser tallene således ud:

  • Type 1-diabetes: Cirka 9 procent (31.979 personer) er registreret med type 1-diabetes. Det svarer til 0,6 procent af hele den danske befolkning.
  • Type 2-diabetes: Cirka 89 procent (309.776 personer) er registreret med type 2-diabetes. Det svarer til 5,5 procent af hele den danske befolkning.
  • Andre typer diabetes: Cirka 2 procent (7.146 personer) er registreret med andre typer diabetes (primært LADA og MODY). Det svarer til 0,1 procent af hele den danske befolkning.

  Tredobling i antallet af personer med diabetes siden 1996

  Antallet af personer med diabetes i Danmark er mere end tredoblet siden 1996.

  På det tidspunkt var i alt 96.404 personer med diabetes i Danmark registreret med diabetes. Det svarede på det tidspunkt til cirka 1,8 procent af hele den danske befolkningen.

  Af de 96.404 personer var 27 procent (26.130 personer) registreret med type 1-diabetes, 69 procent (66.630 personer) med type 2-diabetes og 4 procent (3.644 personer) med andre typer diabetes. Det svarede til henholdsvis 0,5 procent, 1,3 procent og 0,1 procent af hele befolkningen.

  Læs mere om diabetesudviklingen i Danmark

  Diabetesatlas – dyk ned i tallene på kommune­niveau

  I vores diabetes­atlas kan man dykke ned i, hvordan antallet af personer med diabetes i Danmark er fordelt på de enkelte kommuner.

  I atlasset er det også muligt at tage højde for forskelle i mellem kommunerne i alders­fordeling, uddannelses­niveau, indkomst og etnicitet.

  Find diabetesatlas for type 1-diabetes og type 2-diabetes

  Hvordan er køns­fordelingen blandt personer med diabetes?

  Køns­fordelingen blandt personer med forskellige typer diabetes fordeler sig i Danmark som vist på figuren nedenfor.

  Tallene er baseret på data fra det danske diabetes­register per 1. januar 2022.

  Hvor mange diagnos­ti­ceres årligt?

  Antallet af personer, som diagnos­ticeres med diabetes hvert år i Danmark, har været stigende gennem mange år.

  I 2021 blev 25.065 personer diagnos­ti­ceret med diabetes, hvoraf:

  • Type 1-diabetes: Cirka 4 procent (861 personer) af de ny­diagnos­ti­cerede blev registreret med type 1-diabetes
  • Type 2-diabetes: Cirka 94 procent (23.607 personer) af de ny­diagnos­ti­cerede blev registreret med type 2-diabetes
  • Andre typer diabetes: Cirka 2 procent (597 personer) af de ny­diagnos­ti­cerede blev registreret med andre typer diabetes.

  Stigning i antal af nye tilfælde af diabetes siden 1996

  Siden 1996 er der samlet sket en stigning i det årlige antal ny­diagnos­ti­cerede med diabetes. I alt blev der i 1996 diagnosticeret 12.541 personer med diabetes i Danmark.

  Ser man på diabetes­typer, er fordelingen ændret lidt siden 1996. I 1996 så fordelingen således ud:

  • Type 1-diabetes: Cirka 9 procent fik registreret diagnosen type 1-diabetes (1.091 personer).
  • Type 2-diabetes: Cirka 87,5 procent fik registreret diagnosen type 2-diabetes (10.993 personer).
  • Andre typer diabetes: Cirka 3,5 procent blev diagnos­ti­ceret med andre typer diabetes (457 personer).

  Hvor mange har præ­diabetes og uopdaget type 2-diabetes?

  Prædiabetes er et forstadie til type 2-diabetes. Blod­sukkeret ligger over det normale, men under de værdier, der er fastsat for at stille diagnosen type 2-diabetes.

  Mange danskere har prædiabetes eller uopdaget type 2-diabetes. Det vil sige, at de har type 2-diabetes uden at vide det, og at de derfor endnu ikke er blevet diagnos­ti­ceret.

  Ud fra en opgørelse baseret på tal fra 2011 vurderer man, at der i den voksne (20-100 år) danske befolkning er:

  • 6,9 procent (292.715 personer i 2011), som har prædiabetes
  • 1,4 procent (60.681 personer i 2011), som har uopdaget type 2-diabetes.

  Læs mere om prædiabetes

  Denne info­grafik viser fordelingen af personer i Danmark i 2011 med præ­diabetes og uopdaget type 2-diabetes i alderen 20-100 år:

  Grafik, der viser fordelingen af personer i Danmark med prædiabetes og uopdaget type 2-diabetes i alderen 20-100 år. 1 ud af 70 (1,4%) danskere har type 2-diabetes uden at vide det. 5 ud af 70 (6,9%) danskere har et forstadie til type 2-diabetes. Det vil sige, at deres blodsukker er lidt forhøjet, og at de har større risiko for at udvikle type 2-diabetes.

  Forstadie til type 2-diabetes kaldes også prædiabetes. Aldersgruppen 20-100 år består af 4.219.577 personer. Tallene er baseret på The Danish General Suburban Population Study (GESUS) fra 2011.

  Info­grafikken er baseret på et dansk studie af fore­komsten af præ­diabetes og uopdaget type 2-diabetes i Danmark.

  Find artiklen

  De opdaterede tal er baseret på data fra en række danske registre og er beregnet ud fra algoritmer udviklet af forskere fra Klinisk Epidemiologisk Forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Den tekniske rapport over bereg­ningerne kan findes herunder.

  Download rapporten

  Sidst opdateret: 7. januar 2023