Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Diabetes i tal

Cirka 280.000 personer i Danmark har diabetes. Omkring 90 procent er registreret med type 2-diabetes og 10 procent med type 1-diabetes.

Indhold

  Hvor mange har diabetes?

  Baseret på et nyt dansk diabetes­register vurderes det, at i alt 280.130 personer i Danmark har diabetes (2017-tal), hvoraf:

  • Cirka 10 procent (27.614 personer) er registreret med type 1-diabetes. Det svarer til 0,5 procent af hele den danske befolkning.
  • Cirka 90 procent (252.516 personer) er registreret med type 2-diabetes. Det svarer til 4,8 procent af hele den danske befolkning.

  Læs mere om nyt dansk diabetes­register

  Personer med type 1-diabetes menes at være registreret så præcist som muligt. For type 2-diabetes vurderer man, at antallet af personer med LADA (type 1½-diabetes) udgør 5-10 procent, og antallet med MODY udgør 1-3 procent af alle dem, der er registreret med type 2-diabetes.

  Læs mere om LADA (type 1½-diabetes) og MODY

  Køns­fordelingen blandt personer med diabetes er ens for type 1- og type 2-diabetes, og fordeler sig sådan:

  Antallet af personer med diabetes er mere end tredoblet siden 1996. På det tidspunkt var der i alt 83.459 personer med diabetes i Danmark. Heraf var 26 procent (21.877 personer) registreret med type 1-diabetes, og 74 procent (61.582 personer) med type 2-diabetes. Det svarede til henholdsvis 0,4 og 1,2 procent af hele den danske befolkning.

  Hvor mange diagnosticeres årligt?

  Antallet af personer, som diagnosticeres med diabetes hvert år, har været stigende gennem mange år. I 2016 blev 19.487 personer diagnosticeret med diabetes, hvoraf:

  • 4 procent (781 personer) af de ny­diagnosticerede blev registreret som type 1-diabetes
  • 96 procent (18.706 personer) af de ny­diagnosticerede blev registreret som type 2-diabetes.

  I 1996 var fordelingen en anden, således at der blandt de 12.646 personer, som blev diagnosticeret med diabetes i Danmark dette år, var 10 procent, der blev registreret som type 1-diabetes (1.202 personer), og 90 procent som type 2-diabetes (11.444 personer).

  Hvor mange har prædiabetes og uopdaget type 2-diabetes?

  Prædiabetes er et forstadie til type 2-diabetes. Blod­sukkeret ligger over det normale, men under de værdier, der er fastsat for at stille diagnosen type 2-diabetes.

  Mange danskere har prædiabetes eller uopdaget type 2-diabetes. Det vil sige, at de har type 2-diabetes uden at vide det, og at de derfor endnu ikke er blevet diagnosticeret.

  Ud fra en opgørelse baseret på tal fra 2011 vurderer man, at der i den voksne (20-100 år) danske befolkning er:

  • 6,9 procent (292.715 personer), som har prædiabetes
  • 1,4 procent (60.681 personer), som har uopdaget type 2-diabetes.

  Læs mere om prædiabetes

  Denne info­grafik viser fordelingen af personer i Danmark med præ­diabetes, uopdaget og diag­nos­ti­ceret type 2-diabetes i alderen 20-100 år:

  Forstadie til type 2-diabetes kaldes også prædiabetes. Aldersgruppen 20-100 år består af 4.219.577 personer. Tallene er baseret på The Danish General Suburban Population Study (GESUS) fra 2011.

  Info­grafikken er baseret på et dansk studie af fore­komsten af præ­diabetes og uopdaget type 2-diabetes i Danmark.

  Sidst opdateret: 10. december 2020