Gå til hovedindhold

Fødsel og type 2-diabetes

At have type 2-diabetes er ikke en hindring for at føde vaginalt. For nogle kan kejsersnit dog være relevant af hensyn til både mor og barn.

Man kan føde vaginalt, når man har type 2-diabetes.

Fødslen bør dog foregå på et fødested med adgang til relevante specialister og med både narkose- og neonatalafdeling. Det skyldes blandt andet, at mange gravide med type 2-diabetes føder ved kejsersnit.

Igangsættelse af fødslen

Gravide med diabetes føder oftere store børn.

For at undgå at føde et alt for stort barn, bliver fødslen ofte sat i gang i graviditetsuge 37-39. At føde et stort barn øger nemlig risikoen for, at der opstår komplikationer.

Man igangsætter ofte også en fødsel, hvis fagpersoner vurderer, at barnet vejer mere end 3.500-4.000 gram eller, hvis der er tegn på en stor vækstspurt hos barnet i de sidste uger af graviditeten.

Nedenfor kan man læse mere om, hvordan en vaginal fødsel og et kejsersnit foregår, når man har type 2-diabetes.

Vaginal fødsel og kejsersnit

At have type 2-diabetes er ikke en hindring for at føde vaginalt.

Blodsukker og insulin

I god tid inden forventet fødsel (for eksempel omkring uge 33-34) vil man hos sin diabetesbehandler ofte få udarbejdet en plan for insulinbehandling under og umiddelbart efter fødslen.

Planen tager højde for igangsat fødsel såvel som kejsersnit.

Indtil fødslen går rigtigt i gang, kan man spise som normalt og tage insulin som aftalt med sin behandler.

Blodsukkeret bør under fødslen være mellem 4-7 mmol/l og måles hver time.

Gravide med type 2-diabetes behøver som regel ikke at få insulin under selve fødslen, men får ofte et drop med glukose for at undgå at få for lavt blodsukker.

Insulinfølsomhed umiddelbart efter fødslen

Så snart barnet er født, stiger moderens insulinfølsomhed. De fleste kan derfor stoppe med at tage insulin umiddelbart efter fødslen.

Læs mere om amning og type 2-diabetes

Observation på hospitalet

Efter fødslen kan det være nødvendigt at blive på hospitalet i det første døgn. Der er nemlig en øget risiko for, at barnet udvikler lavt blodsukker lige efter fødslen.

Læs mere om risikoen for lavt blodsukker hos barnet

Moderens blodsukker måles hyppigt, og kost og eventuel fortsat insulindosering skal løbende tilpasses.

Op mod halvdelen af alle gravide med type 2-diabetes fået lavet kejsersnit (sectio).

Grundene til at føde ved kejsersnit er blandt andet:

  • Barnet skønnes at være stort i forhold til den gravides bækken.
  • Barnet skønnes at veje over 4.500 gram.
  • Stor vækst hos barnet i de sidste uger af graviditeten.
  • Fødslen skrider ikke frem som planlagt.
  • Akutte komplikationer under fødslen.
  • Barnet er negativt påvirket under fødslen/barnets liv kan være i fare.
  • Erfaring fra tidligere fødsler hos den gravide.

Læs mere om kejsersnit i Patienthåndbogen

Blodsukker og insulindosis

I god tid inden forventet fødsel (for eksempel omkring uge 33-34) vil man med sin diabetesbehandler ofte udarbejde en plan for ens diabetesbehandling under og umiddelbart efter fødslen. Planen tager højde for igangsat fødsel såvel som kejsersnit.

Inden kejsersnittet faster man efter vejledning fra narkoseafdelingen, som står for bedøvelse i forbindelse med kejsersnittet.

Umiddelbart efter kejsersnit

Så snart barnet er født, stiger moderens insulinfølsomhed. De fleste kan derfor stoppe med at tage insulin umiddelbart efter fødslen.

Observation på hospitalet

Efter kejsersnittet vil man blive observeret på hospitalet. 

I nogle tilfælde kan barnet risikere at få lavt blodsukker umiddelbart efter fødslen.

Læs mere om risikoen for lavt blodsukker hos barnet

Moderens blodsukker vil blive målt hyppigt, så man kan tilpasse kost og eventuel diabetesmedicin.

Forskning om emnet

Find selv viden­skabe­lige oversigts­artikler om emnet.

NemPubMed

Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

Søg efter artikler om graviditet og type 2-diabetes i NemPubMed

Kvalitetsvurderede systematiske reviews

Find et udvalg af kvalitetsvurderede systematiske forskningsoversigter fra og databasen .

Informationerne og anbefalingerne på siden her er hoved­sageligt baseret på den senest opdaterede nationale behandlings­vejledning for graviditet og diabetes.

Behandlings­vejledningen er udarbejdet af danske eksperter i graviditet og diabetes og danner det faglige grundlag for behandlingen af gravide med diabetes i Danmark.

Videnskabelige artikler

Sidst opdateret: 13. marts 2024