Gå til hovedindhold

Neonatal diabetes

Neonatal diabetes (NDM) er en meget sjælden form for diabetes, som rammer børn under seks måneder. Sygdommen skyldes mutationer i ét gen.

Indhold

  Neonatal diabetes (NDM) er en meget sjælden form for diabetes, som kan opstå hos spædbørn, der er under seks måneder gamle.

  Sygdommen er så sjælden, at mindre end 0,1 promille af alle spædbørn får konstateret neonatal diabetes.

  En genetisk sygdom

  Neonatal diabetes skyldes mutationer i ét gen. Sygdommen er derfor, ligesom MODY, det, man kalder en monogenetisk sygdom.

  Genmutationen kan sidde forskellige steder på genet. Det betyder, at sygdommens alvor varierer, alt efter hvor mutationen er.

  Man kender i dag til cirka 20 forskellige genmutationer, som kan udløse neonatal diabetes.

  Læs mere om MODY

  Symptomer og diagnose

  Man vil mistænke neonatal diabetes, enten fordi man tilfældigt opdager, at barnet har højt blodsukker (f.eks. i forbindelse med undersøgelser af for tidligt fødte børn), eller fordi barnet har symptomer på højt blodsukker.

  Læs mere om symptomer på højt blodsukker

  Den endelige diagnose stilles ved, at man laver en gentest.

  Gentesten skal også afklare, hvilken type neonatal diabetes der er tale om, og dermed hvilken behandling man skal igangsætte.

  Behandling og prognose

  Behandlingen af neonatal diabetes indebærer at sikre et normalt blodsukker enten med antidiabetika eller insulin, afhængig af, hvilken type neonatal diabetes der er tale om.

  Desuden er det vigtigt at holde et normalt blodtryk og kolesterol.

  For cirka 20 procent af de børn, som rammes, er tilstanden forbigående og skal kun behandles i en kortere periode.

  For 80 procent er tilstanden permanent og kræver behandling resten af livet.

  Læs mere hos Dansk Endokrinologisk Selskab om diagnosticering og behandlingen af neonatal diabetes

  Forskning om emnet

  Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om neonatal diabetes.

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 2. februar 2023