Ferie og diabetes

Du kan rejse og holde ferie, hvor du vil, og som du ønsker det, når du har diabetes. Det kræver blot planlægning, så du undgår kedelige hændelser.

Der er især tre vigtige forhold, du skal forberede dig på:

  1. Rejseforsikring og rejsebevis
  2. Opbevaring af din medicin/insulin på rejsen
  3. Hvordan har du medicin/insulin nok til hele rejsen?

Ting at huske i forbindelse med ferie

Forsikring

Undersøg om din forsikring og det gule sundheds­kort dækker uheld eller sygdom undervejs på rejsen. Du skal eventuelt supplere med det blå EU-sygesikrings­kort eller tegne anden form for rejse­forsikring.

Du kan læse mere om dækningen af det gule sygesikrings­bevis på SOS International og på Danske Regioners hjemmeside.

Rejsebevis

Din behandler kan udlevere eller sende et rejse­bevis til din e-boks. Med et rejsebevis kan du uden problemer medbringe insulin, nåle, finger­prikker og blodsukker­apparat i hånd­bagagen.

Opbevaring af medicin/insulin på rejsen

Hos din leverandør af diabetes­artikler eller på apoteket kan du købe en køletaske til opbevaring af insulin under rejsen.

Rejse over tidszoner med type 1-diabetes

Rejse mod vest: Rejsedagen bliver længere, og behovet for medicin stiger.

  • Du kan vælge at tage en større dosis basal­insulin (langtids­virkende) inden afrejse svarende til den tid, du rejser ekstra. Det vil sige, at den øgede dosis skal svare til det tidsrum, som dagens forlænges med. Så hvis du rejser seks timer ekstra, skal du øge dosis til: 24 timer plus 6 timer = 30 timer. 30 timer divideret med 24 timer og ganget med 100 = 125 procent (24+6=30/24x100=125%).
  • Du kan også vælge at tage en lille dosis hurtigt­virkende insulin hver fjerde time, hvis ikke du vælger at tage den større dosis basal­insulin. Tal med din behandler før afrejse.

Til måltiderne skal du tage den sædvanlige dosis insulin, og når du er kommet frem til din destination, skal du følge døgnrytmen, hvor du er.

Rejse mod øst: Dagen bliver kortere.

  • Du kan vælge at reducere dosis af basalinsulin (langtidsvirkende) svarende til det tidsrum, som dagen forkortes med. Det vil sige, at den reducerede dosis skal svare til det tidsrum, som dagens forkortes med. Så hvis du rejser seks timer kortere, skal du reducere dosis til: 24 timer minus 6 timer = 18 timer. 18 timer divideret med 24 timer og ganget med 100 = 75 procent (24-6=18/24x100=75%).
  • Du kan også vælge at tage en lille dosis hurtigt­virkende insulin hver fjerde time, hvis ikke du vælger at tage den reducerede dosis basalinsulin. Tal med din behandler før afrejse.

Til måltiderne skal du tage den sædvanlige dosis insulin, og når du er kommet frem til din destination, skal du følge døgn­rytmen, hvor du er.

Er du i tvivl, så drøft situationen med din behandler.

Rejse over tidszoner med type 2-diabetes

Inden afrejse er det vigtigt at diskutere ændringer i behandlingsplanen på forhånd med en diabetesbehandler. Husk at medbringe oplysninger om flyrejsen, herunder din afgangstid, længden på flyvningen og den lokale ankomsttid.

Rejse mod vest: For tabletbehandling kan det lejlighedsvist være nødvendigt at tage ekstra tabletter til at dække en længere dag.

Rejse mod øst: For tabletbehandling kan det lejlighedsvist kan det være nødvendigt at undlade en enkelt dosis ved en meget kort dag.

Ved insulinbehandling og type 2-diabetes er der forskellige måder at angribe behandlingen på. Derfor skal man tale med sin behandler, hvis man tager insulin og skal rejse over tidszoner.

Insulin i udlandet

Du kan med fordel kontakte det firma, der producerer din insulin, for at få oplysning om, hvor du kan købe insulin i udlandet, samt hvor du kan søge akut læge­hjælp.

Hvis den insulin, du bruger, ikke kan købes i det land, du rejser i, må du medbringe insulin nok hjemmefra til hele rejsen. Husk også at medbringe ekstra insulin i tilfælde af øget insulin­behov, defekt eller bortkommet pen.

Insulin­beholdningen kan med fordel fordeles i forskellige stykker hånd­bagage, og hos eventuelt rejse­kammerat, så du i tilfælde af tyveri af din bagage ikke mister hele din beholdning.

Anden medicin

Opbevar din øvrige medicin sikkert på rejsen, og husk at medbringe nok.

Aktiv ferie: Skal du f.eks. på golfferie eller vandre-/cykeltur?

Mål dit blod­sukker oftere, og justér insulin­dosis efter dit behov.

Dit insulin­behov falder, hvis du på din ferie er meget mere aktiv end i hverdagen. Muligvis skal du tage mindre insulin, end du plejer, både til måltiderne og til natten.

Husk at badning/svømning og sex også er aktiviteter, der sænker insulin­behovet.

Hvis du får lavt blod­sukker, selvom du har justeret insulin­dosis ned, er det en god ide at øge dit indtag af langsomme kulhydrater, f.eks. en grovbolle, en rugbrøds­mad eller frisk frugt flere gange i løbet af dagen.

Du skal være opmærksom på, at din mad på turen (afhængig af dit rejse­mål) kan være meget anderledes end hjemme, og at det kan påvirke dit blod­sukker.

Mad og alkohol

Afhængig af dit rejse­mål kan maden være meget anderledes, end du er vant til. Derfor er det vigtigt at måle dit blod­sukker lidt oftere i de første dage, så du har en fornemmelse af, hvordan du reagerer.

Alkohol sænker behovet for insulin, hvilket er værd at huske på, så du undgår lavt blod­sukker.

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at drøfte dine rejse­forberedelser med din behandler, og på Diabetes­foreningens hjemmeside kan du læse om andres rejse­erfaringer.

Sidst opdateret: 25. november 2020