Gå til hovedindhold

Diabetes på arbejdet

Diabetes kan også fylde på jobbet, som er en vigtig del af vores identitet. Få information og støtte til et velfungerende arbejdsliv med diabetes.

Indhold

  Billede af persons hænder, der skriver på tastatur.

  Det handler om at indrette sig, så man både kan passe sit arbejde og sin diabetes.

  Diabetes er en del af hverdagen – også på jobbet. Derfor er det vigtigt at tage hånd om de udfordringer, man kan møde i arbejdslivet, når man har diabetes.

  Overordnet har man rent juridisk ikke pligt til at fortælle sin arbejdsgiver, at man har diabetes, så længe man kan udføre sine arbejdsopgaver. Til en jobsamtale er man heller ikke forpligtet til at sige det.

  For mange vil det imidlertid være et naturligt valg at være åben om, at man har diabetes. Hvis arbejdsgiveren ved besked, er det nemmere at indrette det arbejdsliv, man ønsker.

  Jobvalg og diabetes

  Diabetesbehandlingen er i dag så effektiv, at man med diabetes kan varetage de fleste jobs.

  Dog er der nogle få typer arbejde, man kan være udelukket fra, når man bliver behandlet med insulin. Reelt handler det om, at der kan opstå farlige situationer, hvis man får for lavt blodsukker (hypoglykæmi), mens man er på arbejde. Udvikler man diabetes i jobfunktionen, vil man typisk forsøge med en omplacering.

  Læs mere om lavt blodsukker og type 1-diabetes

  Jobs med begrænsninger, når man får insulin

  Har man diabetes og er i insulinbehandling, er man helbredsmæssigt ikke egnet til at udføre visse jobs i aktiv tjeneste. F.eks. jobs som:

  • Kommerciel pilot
  • Flyveleder
  • Politibetjent og politikadet
  • Militære jobs i Forsvaret
  • Erhvervsdykker

  Får man diabetes i et job med helbredskrav, skal arbejdsgiveren informeres, så der kan foretages en konkret, individuel vurdering.

  Læs mere om helbredskrav for de enkelte uddannelser ved at søge i UddannelsesGuiden

  Ved visse jobs kræver det en konkret, individuel vurdering, når man har diabetes og får insulin. Først og fremmest skal ens diabetes være velbehandlet. Det gælder f.eks. jobs som:

  • Buschauffør
  • Lastbilchauffør
  • Brandmand
  • Ambulancebehandler
  • Kørelærer
  • Taxachauffør
  • Lokomotivfører
  • Togfører

  Hos Falck er kravet, at frontline-ansatte har en historik, der viser, at man er velreguleret, og at man kan godkendes til stort kørekort, så man kan køre f.eks. ambulance, brandbil, liggende sygetransport eller kran. I siddende sygetransport er det kun nødvendigt at blive godkendt til erhvervskørekort.

  Læs mere om helbredskrav til kørekort

  Som udgangspunkt kan personer med diabetes i insulinbehandling blive helbredsgodkendt til at udføre alle funktioner på jernbanen. Trafikstyrelsen stiller krav om, at ens diabetes er velbehandlet, og man skal helbredsgodkendes oftere, typisk hvert år.

  Ansøgere, som for nylig er begyndt med insulin, skal have været i behandling i en periode, før man kan helbredsgodkendes.

  Læs mere om helbredsgodkendelse på jernbanen

  Planlægning på arbejdet

  Akkurat som når man er hjemme, skal man også på arbejdet håndtere sin diabetes.

  Man skal måle sit blodsukker jævnligt og afhængigt af, hvilken type diabetes man har, tage insulin. Er det svært at huske, mens man er på arbejde, kan man sætte påmindelser. Fra morgenstunden er det en god idé at få et overblik over dagens kalender, så man bedre kan planlægge, hvornår man f.eks. skal spise og tage insulin.

  Læs mere om mad og drikke ved type 1-diabetes og type 2-diabetes

  Har man vekslende arbejdstider med aften- og natarbejde, kan det være sværere at opretholde et stabilt blodsukker, fordi man spiser og sover på forskellige tidspunkter. 

  Det kan føles som en belastning at gå op i spisetider, måle blodsukker og have andre rutiner end kollegerne. Man kan også føle sig ufrivilligt i centrum. Oplever man, at det hæmmer én, kan man tale med sin behandler om det.

  Læs mere om diabetes distress

  Akutte problemer

  Er man på farten i sit arbejde, kan der opstå uventede ændringer i forhold til måltider. Det er en god idé at medbringe hurtige kulhydrater som juice eller druesukker, så man undgår at få for lavt blodsukker.

  Fortæller man kollegerne om sin diabetes, kan de være en hjælp, hvis man akut får problemer med lavt eller højt blodsukker.

  Herunder følger nogle generelle råd til at tage hensyn til sin diabetes i løbet af arbejdsdagen.

  Gode råd til arbejdsdagen med diabetes

  • Hav adgang til et sted, hvor man uforstyrret kan måle blodsukker og tage insulin eller anden diabetesmedicin.
  • Sørg for nødvendig tid til at spise, måle blodsukker og eventuelt tage insulin.
  • Stå op indimellem og få mere bevægelse. En kort gåtur efter frokost forbedrer blodsukkeret i flere timer.
  • Find et egnet sted til et hvil, hvis man bliver utilpas på grund af lavt eller højt blodsukker.
  • Hav ekstra medicin, teststrimler og evt. glukagon til nødsituationer.

  Fravær og lægebesøg

  Når man har diabetes, kommer man ikke udenom lægebesøg. Det kan betyde fravær fra arbejdet. 

  Som funktionær og tjenestemand har man ret til fravær med løn ved sygdom, der skal behandles. Man skal forsøge at lægge lægebesøg eller behandling uden for arbejdstiden. Kan man ikke det, har man ret til fravær med løn, og må lægge fraværet, så det er til mindst gene for arbejdspladsen.

  Generelt afhænger retten til løn ved fravær til lægebesøg af ens ansættelseskontrakt, overenskomst eller lokale aftaler.

  Rettigheder på arbejdsmarkedet

  For nogle kan diabetes påvirke helbredet, så det er nødvendigt at justere i f.eks. arbejdsopgaver og fleksibilitet. Det afgørende er at aftale med sin arbejdsgiver, hvad der er brug for på jobbet, så man både kan passe sit arbejde og sin diabetes.

  Man kan gøre brug af sin tillidsmand, og er man medlem af en fagforening, kan det være godt at få en snak om de rettigheder, man har. Samtidig kan der være hjælp at få gennem tilskud fra det offentlige og forskellige hjælpeordninger.  

  Læs mere om tilskud og rettigheder

  Har man diabetes, har man ret til hjælp fra sit jobcenter. Fastholdelseskonsulenter vejleder om, hvordan man kan blive i sit job, og fleksjob kan også være en mulighed. Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at arbejdsevnen er begrænset på grund af helbredet.

  Læs mere om fleksjob på borger.dk

  Som studerende med diabetes er det muligt at få ekstra tid til eksamen, fordi man er nødt til at reservere tid til at spise og til behandling.

  Særlige prøvevilkår tilbydes for at sidestille eleven med andre elever i eksamenssituationen. Spørg lærer eller studievejleder om mulighederne.

  Læs mere om særlige prøvevilkår hos Børne- og Undervisningsministeriet

  Har man på grund af sin diabetes udfordringer på en ungdomsuddannelse eller et studie, kan man søge forskellige former for specialpædagogisk støtte.

  Læs mere specialpædagogisk støtte under uddannelse

  Minstudieplan.dk er et planlægningsværktøj, som studerende med funktionsnedsættelse, herunder diabetes, kan bruge til at skabe overblik og sammenhæng i deres uddannelsesforløb.

  Værktøjet er udviklet af DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) med inddragelse af interessenter fra handicaporganisationer og videregående uddannelsesinstitutioner.

  Find siden om diabetes hos minstudieplan.dk

  Herunder er en video om diabetes i forhold til arbejdspladsen.

  Skal jeg fortælle min arbejdsplads om min diabetes? Varighed: 2 minutter og 27 sekunder. (Video: Helbredsprofilen.dk)

  Sidst opdateret: 13. juni 2023