Gå til hovedindhold

Risiko for mor og barn ved graviditetsdiabetes

Risikoen for komplikationer til graviditetsdiabetes er lille for både moderen og barnet, hvis man bliver behandlet. Man er dog i øget risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Indhold

  Billede af en baby i en spisesituation med et stykke agurk i hånden.

  Risikoen for barnet er lille, hvis blodsukkerniveauerne hos moren holdes inden for det interval, man har aftalt med sin behandler.

  Graviditets­diabetes øger risikoen for komplikationer under graviditeten og i forbindelse med fødslen.

  Ved at behandle graviditets­diabetes sænker man risikoen for komplikationer betydeligt.

  Læs mere om behandlingen af graviditets­diabetes

  Risiko for moderen

  Risikoen for, at der opstår problemer under graviditet og fødsel hos moderen er lille, hvis graviditets­diabetes behandles.

  Dog har kvinder med graviditets­diabetes en lidt større risiko for at få svangerskabs­forgiftning, for at skulle have fødslen igangsat eller få lavet et kejsersnit, også selvom man holder blodsukkeret på et stabilt normalt niveau.

  De komplikationer, som kan opstå i forbindelse med graviditets­diabetes er:

  Komplikationer hos moderen

  Svangerskabs­forgiftning, som også kaldes for præeklampsi, er en tilstand, som kan opstå i forbindelse med graviditet. Den er kendetegnet ved forhøjet blodtryk og proteiner (i nogle sammenhænge kaldet æggehvidestof) i urinen.

  Svangerskabs­forgiftning opstår efter 20. graviditets­uge, oftest tæt på terminen.

  I sjældne tilfælde kan svangerskabs­forgiftning udvikle sig til alvorlige fødsels­kramper (kaldes også for eklampsi). De kan være livsfarlige. Det er derfor meget vigtigt, at man bliver fulgt tæt af sin behandler, hvis der er tegn på svangerskabs­forgiftning.

  Hvis man har tegn på svær svangerskabs­forgiftning, skal man indlægges.

  Læs mere om svangerskabsforgiftning i Patienthåndbogen

  Børn født af mødre med graviditets­diabetes er ofte større end svarende til graviditetens længde (altså større end for eksempel svarende til uge 30 af graviditeten).

  Grunden til at barnet bliver større er, at moderens forhøjede blodsukker kan passere fra moderen til barnet via moderkagen. Barnet får dermed også forhøjet blodsukker. Det kan føre til, at barnet vokser mere end normalt, og bliver tykkere, og derfor kan få en højere fødselsvægt.

  Store børn kan komplicere fødslen. Fødslen kan gå i stå, så der skal bruges sugekop til at få barnet ud, eller det kan blive nødvendigt at lave kejsersnit.

  Under fødslen af et stort barn er der også større risiko for, at der opstår skader i fødselsvejen eller på barnet.

  Forskning viser, at kvinder, der har haft graviditetsdiabetes har markant forhøjet risiko for at få type 2-diabetes senere i livet.

  Læs mere om forskningen bag

  Forebyggelse af diabetes

  Det er muligt at forebygge eller udskyde udviklingen af type 2-diabetes efter graviditets­diabetes.

  Nogle af de ting man kan gøre, er at få kontrolleret sit blodsukker inden for 2-3 måneder efter fødslen og herefter med 1-3 års mellemrum blive undersøgt for type 2-diabetes hos egen læge.

  Ved at blive undersøgt jævnligt kan forhøjet blodsukker konstateres tidligt, og man kan sætte behandling i gang.

  Derudover er det vigtigt at sikre en sund livsstil med sund kost og daglig motion.

  Læs mere om risikoen for type 2-diabetes efter graviditetsdiabetes

  Læs mere om type 2-diabetes

  Graviditets­diabetes øger risikoen for senere i livet at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

  Forskning viser, at kvinder, som har haft graviditets­diabetes, har dobbelt så stor en risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, indenfor de første 10 år efter de har født, sammenlignet med deres jævnaldrende, som ikke har haft graviditets­diabetes.

  Risikoen er ikke afhængig af, om man har udviklet type 2-diabetes efter fødslen.

  Risiko for barnet

  Risikoen for, at der opstår komplikationer hos barnet, er lille, hvis graviditets­diabetes behandles.

  Langt de fleste med velreguleret graviditets­diabetes føder sunde og raske børn.

  De komplikationer, som kan opstå hos barnet i forbindelse med graviditets­diabetes, er:

  Komplikationer hos barnet

  Højt blodsukker hos moderen kan betyde, at barnet bliver større end normalt. Det skyldes, at sukker passerer fra moderens blod til barnet gennem moderkagen.

  Når moderen har et højt blodsukker, vil barnet også få et højt blodsukker. Moderens insulin kan dog ikke passere gennem moderkagen. Derfor vil barnets bugspyt­kirtel producere mere insulin. På den måde vil det ekstra sukker blive brugt hos barnet ved hjælp af dets eget insulin.

  Barnet kan blive tykkere end normalt og få en høj fødselsvægt.

  Et stort barn kan komplicere fødslen og føre til, at barnet bliver født for tidligt.

  En højere fødselsvægt og størrelse øger risikoen for, at barnets skulder sætter sig fast i fødselskanalen, hvilket komplicerer fødslen.

  Det kaldes også for skulderdystoci.

  Når moderen har graviditets­diabetes, har barnet en større risiko for at få lavt blodsukker de første timer til dage efter fødslen.

  Årsagen til det lave blodsukker er, at barnet i graviditeten har fået for meget sukker og derfor producerer større mængder insulin.

  Når barnet ikke længere får næring via moderkagen, vil den for høje mængde insulin få barnets blodsukker til at falde, lige når det er født.

  Graviditets­diabetes øger risikoen en smule for, at barnet får gulsot kort tid efter fødslen.

  Gulsot skyldes, at der er for store mængder af farve­stoffet bilirubin i blodet.

  Tilstanden går ofte over af sig selv, men kan hvis nødvendigt behandles på hospitalet med lys­terapi.

  Læs mere om gulsot hos nyfødte i Patienthåndbogen

  Graviditets­diabetes øger risikoen for, at barnet senere i livet kan blive overvægtig og udvikle type 2-diabetes.

  Læs mere om forskningen i risikoen for, at barnet senere får type 2-diabetes

  For at forbygge overvægt og type 2-diabetes er det derfor vigtigt at give sit barn en sund livs­stil med sund kost, normalvægt og daglig motion.

  Læs mere om risikoen for type 2-diabetes, hvis ens mor har haft graviditets­diabetes

  Læs mere om type 2-diabetes

  Forskning om emnet

  Moderens risiko for type 2-diabetes

  I en forsknings­oversigt, som sammenholder resultaterne fra mange studier, undersøgte forskere i 2009 risikoen for at udvikle type 2-diabetes hos kvinder, som tidligere havde haft graviditetsdiabetes.

  Forskerne fandt, at kvinder med graviditets­diabetes havde syv gange større risiko for at udvikle type 2-diabetes sammenlignet med kvinder, som ikke havde graviditets­diabetes.

  Forskerne anbefaler på baggrund af deres analyser, at kvinder, som har haft graviditets­diabetes, rutinemæssigt bør få målt deres blodsukker­niveauer for at fange tidlige tegn på udvikling af diabetes.

  Find forskningsoversigten

  Barnets risiko for type 2-diabetes

  I et dansk studie undersøgte forskere i 2007 risikoen for at udvikle type 2-diabetes hos unge (18-26 år), hvis mødre havde haft graviditets­diabetes.

  Ved hjælp af en sukker­belastnings­test målte forskerne, hvordan de unge optog sukker fra blodet. På den baggrund fandt de, at børn af kvinder med graviditets­diabetes havde 4-8 gange større risiko for at få præ­diabetes eller type 2-diabetes sammenlignet med børn født af kvinder uden graviditets­diabetes.

  I studiet tog forskerne højde for andre risiko­faktorer hos deltagerne som overvægt og fødselsvægt. Da deltagerne var 18-26 år, kan forskerne endnu ikke vurdere, hvad risikoen for at få type 2-diabetes er ved højere alder.

  Resultaterne af det danske studie stemmer overens med, hvad andre forskere har fundet, men der er brug for mere forskning i emnet, for bedre at forstå sammenhængen.

  Find studiet

  Find selv viden­skabe­lige oversigts­artikler om emnet.

  NemPubMed

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg efter artikler om graviditetsdiabetes i NemPubMed

  Kvalitetsvurderede systematiske reviews

  Find et udvalg af kvalitetsvurderede systematiske forskningsoversigter fra og databasen .

  Sidst opdateret: 9. februar 2022