Gå til hovedindhold

Insulinpenne og type 2-diabetes

Der findes både flergangspenne og engangspenne til injektion af insulin. Nogle flergangspenne har digital hukommelse og kan kobles sammen med en sensors app.

Indhold

  Insulinpenne kommer i forskellige former og farver. Nogle er mere avanceret end andre.

  Insulin kan med tiden blive nødvendigt for nogle med type 2-diabetes. For at injicere insulin, når man har type 2-diabetes, skal man bruge en insulinpen.

  Pennene findes i forskellige udgaver. Der findes både engangspenne, som kasseres, når de er tomme for insulin, og flergangspenne, der kan genopfyldes med insulin og bruges i flere år.

  Fælles for alle typer insulinpenne er, at man skal skifte kanyle og injektionssted, hver gang man tager insulin.

  Læs mere om insulin og type 2-diabetes og om injektionsteknik

  Insulinpenne og forskellige typer af insulin

  De forskellige typer af insulin virker i både engangspenne og flergangspenne.

  Det vil sige, at hvis man tager langtidsvirkende insulin, kan det både tages fra en engangspen eller en flergangspen. Det samme gælder for de andre typer insulin.

  Det er smag og behag, om man foretrækker en engangspen eller en flergangspen. Begge typer penne er beskrevet nedenfor.

  Læs mere om forskellige typer af insulin

  Sådan fungerer en insulinpen

  Insulinpennen indeholder en ampul med insulin og et doseringssystem, der gør det muligt selv at indstille og injicere den nøjagtige mængde insulin, som er nødvendig. Insulin opgøres i enheder, også forkortet til IE (international enhed).

  Man indsætter en ny kanyle i enden af pennen, og afprøver med 1-2 enheder insulin, for at sikre, at der er gennemløb i nålen. Herefter indstiller man, hvor mange enheder man skal tage.

  Efter brug smides kanylen ud, men pennen (med insulinampullen) kan genbruges, indtil al insulin er brugt. Hvis det er en flergangspen, kan man sætte en ny ampul i, når den er tom og bruge pennen igen.

  Læs mere om injektionsteknik og se en illustration af, hvordan man fordeler insulin på kroppen

  Engangspenne

  Engangsinsulinpenne kommer med en indbygget fyldt ampul med insulin i. Der er nok til mange injektioner i én ampul, men når ampullen er tom, og der ikke er mere insulin, skal pennen kasseres. 

  De fleste engangspenne indeholder omkring 300 enheder insulin.

  Hver gang man skal injicere insulin med en insulinpen, herunder en engangspen, skal man bruge en ny kanyle. Når en kanyle er brugt, skal den puttes i en kanyleboks.

  Brugte insulinpenne må ikke komme i restaffald. De kan afleveres på apoteket, så de bliver genanvendt.

  Læs mere om, hvordan diabetesudstyr skal smides ud

  Flergangspenne 

  Flergangspenne er insulinpenne, der kan fyldes med nye ampuller, når der ikke er mere insulin i. De indeholder altså "løse" ampuller, der kan udskiftes.

  Hvis man bruger flergangspenne, skal man selv udskifte ampullerne med insulin, når de er tomme. De fleste flergangspenne har plads til en ampul, der indeholder omkring 300 enheder insulin.

  Hver gang man skal injicere insulin med en insulinpen, herunder en flergangspen, skal man bruge en ny kanyle. Når en kanyle er brugt, skal den puttes i en kanyleboks.

  Halve enheder insulin og digital hukommelse

  Nogle flergangspenne kan give halve enheder insulin, hvilket kan være en fordel for nogle.

  Man kan også få flergangspenne, der samtidig er såkaldte smartpenne. Smartpenne har et lille display, hvor man kan se, hvornår og hvor meget insulin, man sidst har taget. 

  Smartpenne og en app til en sensor kan i nogle tilfælde tale sammen, så man kan se sine insulininjektioner i sensorappen, hvor man også ser sit blodsukker.

  Enkelte smartpenne har sin egen app, man kan tilknytte for at se, hvornår og hvor meget insulin man har taget.

  Aflevér brugte insulinpenne på apoteket

  Insulin- og injektionspenne kan genanvendes, og derfor bør de ikke smides i skraldespanden.

  Returpen er en ordning, hvor igennem man kan aflevere brugte insulin- og injektionspenne på apoteket. 

  Læs mere om Returpen-ordningen 

  Kanyler til insulinpenne

  Man skal selv putte en kanyle på insulinpennen, når man skal tage insulin. 

  Kanyler til blandt andet insulinpenne kaldes også penkanyler, fordi de passer til en pen. Kanylerne skal enten skrues eller klikkes fast til insulinpennen.

  Der findes forskellige størrelser kanyler både i tykkelse og længde. Det er almindeligt med en længde på 4-5 mm. Typen af kanyle aftales med ens behandler.

  Kanyler er til engangsbrug, og uanset hvilken type insulinpen man bruger, skal man skifte kanyle, hver gang man injicerer insulin. 

  Sikkerhedskanyler til insulinpenne

  Til injektion findes også sikkerhedskanyler. Det er en speciel kanyle (nål), man sætter på insulinpennen, der har et indbygget skjold. 

  Når injektionen er givet, kommer skjoldet automatisk frem og beskytter nålen, så man kan forhindre stikskader. Det kan især være brugbart for plejepersonale eller på hospitalsafdelinger, eller hvis man har nåleskræk.

  Før brug er det vigtigt at sikre sig, at nålen passer til den pågældende insulinpen.

  Sikkerhedspenkanyler er ligesom andre kanyler til insulinpenne engangskanyler, og de skal derfor skiftes efter hver injektion.

  Læs mere om injektionsteknik

  Sidst opdateret: 5. juni 2024