Gå til hovedindhold

Nyrer og type 2-diabetes

Langvarig og/eller dårligt reguleret type 2-diabetes kan føre til skader på de små blodkar i nyrerne. Det påvirker nyrernes funktioner.

Indhold

  Dårligt reguleret diabetes kan føre til skader i de små blod­kar i nyrerne. Det kan føre til udvikling af diabetisk nyre­sygdom (diabetisk nefropati), hvor nyrernes vigtigste funktioner påvirkes. 

  Nyrerne har flere funktioner. De står for at rense blodet for affalds­stoffer og hjælper med at regulere blodtrykket. Desuden spiller de en rolle i at opretholde kroppens vand- og salt­balance, de indgår i kroppens vedligeholdelse af knoglerne og i produktionen af røde blod­legemer.

  Risikoen for at udvikle diabetisk nyre­sygdom afhænger blandt andet af hvor mange år, man har haft diabetes. Blodsukker, blod­tryk og arvelige faktorer har også betydning.

  Diabetisk nefropati opstår hos 5-10 procent af alle personer med type 2-diabetes.

  Årsager

  Diabetisk nyre­sygdom opstår, fordi de små blodkar i nyrerne bliver utætte. Det fører til, at nyrerne udskiller mere af proteinet albumin end normalt i urinen.

  I starten udskilles der kun små mængder protein. Det kaldes også mikro­albuminuri. 

  Hvis man ikke kommer i behandling, vil nyrernes blodkar ødelægges yderligere. Det betyder, at der udskilles meget høje mængder protein (også kaldet makro­albuminuri). De ødelagte blodkar medfører, at nyrernes funktioner gradvist blive dårligere.

  Symptomer

  Diabetisk nyre­sygdom giver typisk ikke fysiske symptomer. Først når cirka 80 procent af nyre­funktionen er tabt, får man symptomer. Man kan derfor ikke selv mærke en begyndende skade i nyrerne.

  Når symptomer kommer, vil de skyldes, at der ophobes salt og vand i kroppen. Det giver blandt andet symptomer som:

  • Hævelse af ben, fingre og øjen­omgivelser
  • Hudkløe
  • Træthed
  • Højt blod­tryk
  • Metal­smag i munden.

  Forebyggelse

  Diabetisk nyre­sygdom kan forebygges eller bremses med god kontrol af blod­sukker, blod­tryk og kolesterol.

  Man kan ikke selv mærke begyndende nyre­skade. Derfor er det vigtigt, at man hvert år bliver undersøgt i diabetes­ambulatorium for at følge:

  • Udskillelse af proteinet albumin i urinen
  • Langtids­blodsukker (HbA1c)
  • Blod­tryk
  • Kolesterol­tal.

  Derudover er en sund livs­stil uden rygning og begrænsning af ens indtag af salt med til at forebygge nyre­sygdom.

  Behandling

  Skader i nyrernes små blodkar kan ikke genoprettes. Målet med behandlingen er derfor at sørge for, at der ikke kommer flere skader og sygdommen forværres.

  Intensiv kontrol og behandling af blod­sukkeret, blod­tryk og kolesterol­ og støtte til at lave ændringer i ens livsstil er de vigtigste komponenter i behandlingen.

  Behandling af bare et ganske let forhøjet blod­tryk kan forebygge eller forsinke udviklingen af diabetisk nyre­sygdom.

  Medicin vil for mange være nødvendigt, for at sænke blod­tryk og kolesterol.

  Læs mere om behandling af forhøjet blodtryk og kolesterol

  Rygeophør og at spise mindre salt er også en vigtig del af behandlingen. I senere stadier er det også en god idé at sænke mængden af protein i kosten.

  Desuden er det vigtigt at behandle eller undgå tilstande, som kan forværre allerede opstået nyre­skade:

  • Urinvejs­infektioner
  • Undgå at tage medicin, som kan skade nyrerne
  • Kronisk misbrug af smertestillende medicin
  • Gentagen brug af ­kontrastmidler til røntgen
  • Gentagen brug af f.eks. katetre i urin­røret.

  Sene stadier af diabetisk nyre­sygdom

  Ved stærkt nedsat nyre­funktion kan der være behov for kontrol og behandling i et nyre­medicinsk ambulatorium (nefrologisk afdeling).

  Hvis der ikke længere er nogen nyre­funktion (End Stage Renal Disease), er de eneste muligheder for behandling dialyse eller nyre­transplantation.

  Sammenhæng med andre følge­sygdomme

  Den øgede udskillelse af protein­ i urinen er tegn på skade i nyrernes blodkar, og i kroppens øvrige blodkar. Risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme stiger derfor i takt med stigende udskillelse af protein­ i urinen.

  Når man har diabetisk nyre­sygdom vil man ofte også udvikle følge­sygdom i øjne og nerver. Det er derfor vigtigt at få undersøgt sine øjne og især fødder regelmæssigt.

  Læs mere om følge­sygdomme i hjerte og blodkar, nyrer og øjne

  Sidst opdateret: 6. februar 2024