Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Forebyggelse af følgesygdomme i øjnene

Skader i øjnene kan forebygges ved regelmæssige øjenundersøgelser. Et normalt, stabilt blodsukker og blodtryk forebygger også øjenforandringer.

Indhold

  Billede af en mand, der får undersøgt sine øjne på en øjenklinik.

  Når man har diabetes, er det vigtigt at få sine øjne undersøgt jævnligt. Ved en undersøgelse af øjnene måles synsevnen, og man får taget billeder af øjets nethinde.

  Et normalt og stabilt blod­sukker, regelmæssige ­undersøgelser af øjnene, et normalt blod­tryk og at undgå rygning hjælper alle til at forebygge forandringer og sygdomme i øjnene.

  Normalt og stabilt blod­sukker

  Et højt blod­sukker over tid belaster blod­karrene i øjnene. Men også udsving i blod­sukkeret og for lavt blod­sukker kan påvirke øjnene.

  Et normalt og stabilt blod­sukker er derfor med til at forebygge forandringer i øjnene.

  Det er vigtigt at være opmærksom på:

  • Langtidsblodsukkeret (HbA1c), som bør ligge under 53 mmol/mol
  • Udsving i blodsukkeret i løbet af dagen.

  Hvis man har fået konstateret nethinde­forandringer, vil man på øjenfotos kunne se, at forandringerne ofte forsvinder igen, når blod­sukkeret bliver bedre reguleret.

  Øjnene kan tage skade, hvis blod­sukkeret sænkes hurtigt. Hvis man har haft et for højt blod­sukker, er det derfor vigtigt at lægge en plan med sin behandler for at sikre, at blod­sukkeret sænkes langsomt.

  Regelmæssige øjen­undersøgelser

  Forandringer i øjnene kan behandles, hvis de opdages i tide. Når man har diabetes, er det derfor vigtigt, at få sine øjne undersøgt jævnligt.

  Des tidligere forandringerne opdages, jo hurtigere kan de behandles. På den måde kan man undgå synstruende forandringer på øjets nethinde.

  Man undersøgelsen blandt andet øjnene ved at fotografere øjets nethinde. Fotograferingen kan vise forandringer i øjet, som man ellers ikke selv kan se eller mærke.

  Regelmæssig undersøgelse af øjets nethinde giver behandleren et godt grundlag for at opdage eventuel udvikling af forandringer.

  Hyppighed af undersøgelser

  Ens behandlere vil vurdere, hvor ofte det er nødvendigt at få undersøgt sine øjne.

  For nogle vil det være nødvendigt med korte intervaller på få måneder, og for andre kan det være fint med 1-4 års mellemrum. Det afhænger blandt andet af, hvor længe man har haft diabetes, hvad man finder ved øjenundersøgelserne, og hvordan ens blodsukker er reguleret.

  Personer med type 2-diabetes bør henvises til deres første øjen­undersøgelse, når de får stillet diagnosen type 2-diabetes.

  Gravide med type 2-diabetes

  Gravide med type 2-diabetes skal screenes oftere. Helst inden de bliver gravide og ellers så hurtigt så muligt efter, de har opdaget, at de er gravide. Derudover skal de til øjenlægen en gang i løbet af graviditeten og 3-6 måneder efter fødslen.

  Synsmåling

  Øjnenes synsevne måles. Synsmålingen foretages typisk ved hjælp af en synstavle med bogstaver og tal i forskellige størrelser.

  Øjenfotografering

  Der tages typisk fem billeder af hvert øje, som sættes sammen til ét billede, hvor man kan se, om der er forandringer i øjet.

  Inden øjen­fotograferingen dryppes øjnene med pupil­udvidende dråber. Dråberne kan svie et øjeblik, men det er nødvendigt for at udvide øjnenes pupiller for at få gode fotos.

  Pupil­udvidelserne giver sløret syn, så længe dråberne virker. Det varer normalt 2-4 timer.

  Opmærksomhed ved hjemturen

  De udvidede pupiller kan gøre en mere lysfølsom. Derfor er det en god idé at medbringe sol­briller til hjemturen.

  Anbefalingen er ikke selv at køre bil lige efter undersøgelsen. Det er lovligt, men på grund eventuelt sløret syn og lysfølsomhed kan det være rart at tage tog, bus eller at medbringe en chauffør.

  Resultater og opfølgning

  Efter fotograferingen vurderes billederne af en sundheds­professionel for at afgøre, om der er behov for yderligere undersøgelse og behandling og hvor lang tid, der skal gå til næste kontrol.

  Normalt blodtryk

  Forhøjet blod­tryk belaster øjnenes blod­kar. Derfor er det vigtigt at få tjekket sit blod­tryk jævnligt, og forsøge at holde det på et normalt og stabilt niveau på 135/85 mmHg.

  Hvis man har fået ordineret blodtryks­sænkende medicin, er det vigtigt altid at tage medicinen som anvist af lægen.

  Læs mere om forhøjet blodtryk

  Undgå rygning

  Rygning påvirker blod­karrene i nethinden. Der er en øget risiko for at få komplikationer i øjnene eller for at  forværre dem, hvis man udover forhøjet blod­sukker og blod­tryk også ryger.

  Selvom det kan være svært, er det derfor en god idé at undgå at ryge for at forebygge øjen­sygdom.

  Læs mere rygestop

  Sidst opdateret: 17. april 2023