Viden om diabetes

Forebyggelse af følgesygdomme i øjnene

Skader i øjnene kan forebygges ved regelmæssige øjenundersøgelser. Et normalt, stabilt blodsukker og blodtryk forebygger også øjenforandringer.

Et normalt og stabilt blod­sukker, regelmæssige øjen­undersøgelser, et normalt blod­tryk og at undgå rygning hjælper alle til at forebygge forandringer og sygdomme i øjnene.

Normalt og stabilt blod­sukker

Et højt blod­sukker over tid belaster blod­karrene i øjnene. Men også udsving i blod­sukkeret og for lavt blod­sukker kan påvirke øjnene og bør derfor så vidt muligt undgås. Et normalt og stabilt blod­sukker er derfor med til at forebygge forandringer i øjnene.

Det er vigtigt at være opmærksom på:

  • Langtidsblodsukkeret (HbA1c), som bør ligge under 53 mmol/mol
  • Udsving i blodsukkeret i løbet af dagen.

Hvis man har fået konstateret nethinde­forandringer, vil man på øjenfotos kunne se, at forandringerne ofte forsvinder igen, når blod­sukkeret bliver bedre reguleret.

Da øjnene kan tage skade, hvis blod­sukkeret sænkes hurtigt, er det vigtigt at lægge en plan med sin behandler for at sikre, at blod­sukkeret sænkes langsomt, hvis man har haft et for højt blod­sukker.

Regelmæssige øjen­undersøgelser

Når man har diabetes, er det vigtigt, jævnligt at få sine øjne undersøgt, da forandringer i øjnene kan behandles, hvis de opdages i tide. Des tidligere forandringerne opdages, jo hurtigere kan de behandles, så man undgår synstruende forandringer på øjets nethinde

Undersøgelsen af øjnene indebærer blandt andet en fotografering af øjets nethinde. Fotograferingen kan vise forandringer i øjet, som man ellers ikke selv kan se eller mærke, selvom de allerede kan være behandlings­krævende.

Hvis man regelmæssigt får lavet fotografering af øjets nethinde, har behandleren et godt grundlag for at følge, hvordan øjets nethinde har det og opdage eventuel udvikling af forandringer.

Man bør gå til kontrol med 1-2 års mellemrum. Hvis ens diabetes ikke er velbehandlet, eller der er tegn på begyndende forandringer, vil det være nødvendigt at blive undersøgt oftere.

Sådan foregår en øjenundersøgelse

Synsmåling

Øjnenes synsevne måles. Synsmålingen foretages typisk ved hjælp af en synstavle med bogstaver og tal i forskellige størrelser.

Øjenfotografering

Der tages typisk fem billeder af hvert øje, som sættes sammen til ét billede, hvor man kan se, om der er forandringer i øjet.

Inden øjen­fotograferingen dryppes øjnene med pupil­udvidende dråber. Dråberne kan svie et øjeblik, men det er nødvendigt for at udvide øjnenes pupiller for at få gode fotos. Pupil­udvidelserne giver sløret syn, så længe dråberne virker. Det varer normalt 2-4 timer.

Ting at være opmærksom på, når du skal hjem igen

De udvidede pupiller kan gøre en mere lysfølsom. Derfor er det en god ide at medbringe sol­briller til hjemturen.

Anbefalingen er ikke selv at køre bil lige efter undersøgelsen. Det er lovligt, men på grund eventuelt sløret syn og lysfølsomed kan det være rart at tage tog, bus eller at medbringe en chauffør.

Resultater og opfølgning

Efter fotograferingen vurderes billederne af en sundheds­professionel for at afgøre, om der er behov for yderligere undersøgelse og behandling og hvor lang tid, der skal gå til næste kontrol.

Normalt blodtryk

Et forhøjet blod­tryk belaster øjnenes blod­kar. Derfor er det vigtigt jævnligt at få tjekket sit blod­tryk og forsøge at holde det på et normalt og stabilt niveau på 135/85 mmHg.

Hvis man har fået ordineret blodtryks­sænkende medicin, er det vigtigt altid at tage medicinen som anvist af lægen.

Læs mere om forhøjet blodtryk

Undgå rygning

Selvom det kan være svært, er det en god ide at undgå at ryge for at forebygge øjen­sygdom.

Rygning påvirker blod­karrene i nethinden, og der er øget risiko for, at øjen­komplikationer opstår eller bliver forværret, hvis man udover forhøjet blod­sukker og blod­tryk også ryger.

Læs mere rygestop

Sidst opdateret: 25. november 2020