Gå til hovedindhold

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og type 1-diabetes

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en hormonel forstyrrelse, der kan ramme kvinder, og som oftere ses hos kvinder med diabetes.

Indhold

  PCOS står for polycystisk ovarie­syndrom og er en kronisk hormonel forstyrrelse, som rammer 5-10 procent af alle kvinder i den føde­dygtige alder.

  PCOS kan give en række fysiske symptomer og betyde, at det er sværere at blive gravid.

  Læs mere om symptomer på PCOS

  Selvom alle kvinder potentielt kan få PCOS, ved man fra forskningen, at der er en sammenhæng mellem PCOS og præ­diabetes, graviditetsdiabetes, type 1-diabetes og type 2-diabetes.

  PCOS og type 1-diabetes

  PCOS optræder hyppigere hos kvinder med type 1-diabetes.

  Et nyere videnskabeligt studie har vist, at helt op mod én ud af fire kvinder med type 1-diabetes har PCOS.

  Det svarer til, at mere end dobbelt så mange kvinder med type 1-diabetes har PCOS sammenlignet med kvinder uden type 1-diabetes.

  Sammenhængen er uklar

  Årsagen til sammenhængen er endnu ikke klarlagt. Det er blandt andet fortsat uvist, om PCOS kan føre til type 1-diabetes, eller om det er type 1-diabetes, der øger risikoen for at få PCOS.

  Det er også muligt, at sammenfaldet skyldes fælles bagvedliggende faktorer, såsom overvægt eller genetiske faktorer.

  Læs mere om forskningen i sammenhængen mellem PCOS og type 1-diabetes

  Insulinbehandling og PCOS

  Behandling med insulin kan muligvis spille en rolle for udviklingen af PCOS.

  Høje niveauer af insulin, som opstår i blodet umiddelbart efter, at man har taget insulin, kan nemlig føre til, at æggestokkene overstimuleres.

  Overstimuleringen medfører, at i stedet for modning af én stor ægfollikel, dannes der mange små væskefyldte blærer (cyster) med æg.

  Overstimuleringen kan desuden føre til, at æggestokkene producerer mere af kønshormonet testosteron end de plejer. Det fører til, at man får en forhøjet mængde i blodet (hyperandrogenisme).

  Netop cyster på æggestokkene og en forhøjet mængde testosteron i blodet er nogle af de kliniske fund, som bruges til at stille diagnosen PCOS.

  Vær opmærksom på symptomer

  Hvis man har type 1-diabetes, kan det  være en god idé at være særligt opmærksom på symptomer på PCOS og tale med sin behandler om det.

  Dette gælder særligt, hvis man har overvægt, som også øger risikoen for PCOS, og samtidig kan være et symptom på PCOS.

  Læs mere om symptomer på PCOS

  Hjerte-kar-sygdomme

  Både PCOS og type 1-diabetes øger risiko for en række andre tilstande og sygdomme, herunder særligt følgesygdomme i hjerte og kar.

  Har man både PCOS og type 1-diabetes, er det derfor ekstra vigtigt at være opmærksom på disse tilstande, og særligt hvis man samtidig har overvægt.

  Læs mere om hjerte, blodkar og type 1-diabetes

  Undersøgelse for risikofaktorer

  Kvinder med PCOS bør hvert tredje år få undersøgt risiko­faktorer for hjerte-kar-sygdomme såsom blod­tryk og kolesterol­tal.

  Hvis man allerede har udviklet hjerte-kar-sygdom, skal man undersøges oftere.

  Læs mere om blodtryk og kolesterol

  Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

  Årsagen til PCOS kendes ikke, men er formentlig en kombination af både arvelige faktorer og miljøfaktorer.

  Insulin og testosteron

  Forhøjet niveau af det mandlige køns­hormon testosteron spiller en rolle. Desuden er der en sammenhæng mellem forhøjede mængder af insulin i blodet og symptomerne.

  Påvirkning af æggestokkene

  Når insulin­niveauet i blodet er højt, fungerer ægge­stokkene ikke, som de skal.

  Æggene går i stå i deres udvikling, og der dannes små væske­fyldte blærer (cyster) i æggestokkene.

  Når der ikke er ægløsning, kan man ikke blive gravid, og menstruationerne bliver uregelmæssige.

  Alle kvinder producerer en lille mængde testosteron i æggestokkene. Når insulinniveauet i blodet er for højt, kan det dog føre til, at ægge­stokkene producerer mere testosteron end normalt. 

  Det kan give øget hårvækst, uren hud og vægtøgning, særligt omkring maven.

  Læs mere om årsager til PCOS i Patienthåndbogen

  PCOS kan give en række forskellige symptomer, og det er meget individuelt, hvilke man oplever.

  Symptomerne skyldes primært en forhøjet mængde af det mandlige kønshormon testosteron i blodet og en nedsat følsomhed over for insulin.

  De mest almindelige symptomer er:

  • Uregelmæssig eller ingen menstruation
  • Ufrivillig barnløshed
  • Øget hårvækst på krop og ansigt (hirsutisme)
  • Overvægt
  • Uren hud (akne)
  • Talrige små vandcyster i ægge­stokkene (polycystiske ovarier, PCO) fundet ved ultralyd

  Læs mere om symptomer på PCOS i Patienthåndbogen

  PCOS er en kronisk tilstand. Man kan dog på flere måder mildne symptomerne.

  Vægttab og motion

  Den vigtigste behandling af PCOS er at tabe sig i vægt, hvis man har over­vægt, og motion.

  Fysisk aktivitet har dog også en positiv effekt for kvinder med normal vægt og PCOS.

  Det skyldes blandt andet, at følsomheden over for insulin bliver bedre.

  Læs mere om kost og fysisk aktivitet

  Medicinsk behandling

  Hos nogle kvinder med PCOS kan medicinsk behandling være nødvendigt for at lindre symptomer.

  Behandlingen kan bestå af p-piller eller diabetes­medicinen metformin.

  P-piller kan bruges til behandling af menstruationsforstyrrelser, uønsket hårvækst (hirsutisme) og uren hud (akne).  

  Metformin bruges især til overvægtige kvinder, da det gør cellerne mere følsomme over for insulin og hos nogle kan medføre et lille vægttab.

  Desuden kan metformin sænke mængden af de mandlige køns­hormon testosteron, gøre menstruationerne mere regelmæssige og øge chancen for at blive gravid.

  Det er altid en lægelig beslutning, om det er relevant at behandle PCOS medicinsk.

  Læs mere om metformin

  Læs mere om behandling af PCOS i Patienthåndbogen

  Forskning om emnet

  PCOS (polycystisk ovariesyndrom) og type 1-diabetes

  Det er velkendt, at insulin påvirker reguleringen af kønshormoner. Derfor kan kvinder med type 1-diabetes opleve at få for høje niveauer af mandligt kønshormon (testosteron) i blodet.

  På den baggrund har en gruppe forskere undersøgt, hvor mange kvinder med type 1-diabetes, der har PCOS (polycystisk ovariesyndrom) og en række andre symptomer, som kan opstå hos kvinder, som har for meget testosteron i blodet.

  Flere kvinder med type 1-diabetes har PCOS

  Forskerne fandt, at blandt kvinder med type 1-diabetes havde 26 procent PCOS, sammenlignet med cirka 10 procent blandt kvinder generelt.

  Desuden havde 29 procent en forhøjet mængde testosteron i blodet (hyperandrogenæmi), 24 procent oplevede menstruationscyklusser på mere end 35 dage (oligomenoré), og 34 procent havde cyster på æggestokkene. Diagnosen PCOS stilles, hvis man har minimum to ud af disse tre symptomer.

  Forskerne konkluderer derfor, at PCOS er markant mere udbredte blandt kvinder med type 1-diabetes end blandt andre kvinder.

  Årsagen til sammenhængen er endnu ukendt

  Da alle studierne, som indgår i analyserne, er såkaldte tværsnitsstudier, er det ikke muligt at sige noget om årsagssammenhængen.

  Det vil sige, at studiet ikke viser, om type 1-diabetes forårsager PCOS eller PCOS kan være årsag til type 1 diabetes.

  Studiet viser heller ikke om sammenhængen kan skyldes bagvedliggende faktorer, som f.eks. gener eller livsstil.

  Om studiet

  Forfatterne har sammenholdt resultaterne fra 19 studier med i alt 1.042 kvinder med type 1-diabetes.

  De 19 studier er udgivet i forskellige tidsskrifter i perioden 2000-2014.

  Find forskningsoversigten

  Sidst opdateret: 28. maj 2024