Gå til hovedindhold
Diabetesatlas

Type 2-diabetes i danske kommuner

Danmarkskort over forekomsten af type 2-diabetes i alle kommuner per 1. januar 2020.

Indhold

  Forekomsten af en sygdom i en befolknings­gruppe på et bestemt tids­punkt kaldes for 'prævalens'. På danmarkskortet vises prævalensen som den procent­del af ind­byggerne i en kommune, der havde type 2-diabetes per 1. januar 2020.

  Prævalensen kan justeres, hvilket betyder, at der tages højde for, at befolk­nings­grupper kan være forskellige. Man justerer for bedre at kunne sammen­ligne tallene. Derudover kan der justeres for alder, uddannelse, indkomst og etnicitet ved at klikke på pilene.

  Tallene for de enkelte kommuner vises ved at føre markøren henover klikke på kortet.

  Hvad er en justeret prævalens?

  Når man justerer præva­lensen, prøver man at tage højde for de forskelle, der kan være mellem befolknings­grupper. 

  Ved at tage højde for forskelle i f.eks. alders­sammen­sætningen kan man nemlig bedre sammen­ligne præva­lensen på tværs af kom­muner.

  Sagt med andre ord beregner man, hvordan prævalensen ville se ud, hvis f.eks. befolk­ningens alder, uddan­nelse, indkomst og etnicitet var den samme i alle kommuner i hele Danmark.

  På det første justerede kort kan man se prævalensen, hvis alders­sammen­sætningen i alle kommuner var den samme.

  På det andet justerede prævalens­kort er der taget højde for forskelle i både alder, uddan­nelses­niveau og ind­komst, mens der på det tredje også er taget højde for etnicitet.

  De informationer, der indgår i kortet, er baseret på data fra en række danske registre og er beregnet ud fra algoritmer udviklet af forskere fra Klinisk Epidemiologisk Forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Den tekniske rapport over bereg­ning­erne kan findes herunder.

  Download rapporten

  Sidst opdateret: 16. april 2023