Gå til hovedindhold

Trivsel og tilfredshed blandt personer med diabetes

Tilfredsheden blandt personer med diabetes i de danske diabetesambulatorier er blevet undersøgt. Læs mere og find hele rapporten.

Indhold

  Billede af en konsultation med en sygeplejerske

  I undersøgelsen er personer med diabetes blevet spurgt ind til deres trivsel, livskvalitet og tilfredshed med deres behandling.

  De fem Steno Diabetes Centre i Danmark er for første gang gået sammen om at undersøge trivsel og tilfredshed blandt personer med diabetes på tværs af diabetesambulatorier i landet.

  Deltagerne er blandt andet blevet spurgt til deres trivsel, livskvalitet og tilfredshed med deres behandling.

  Resultater fra undersøgelsen

  Et uddrag af rapportens resultater:

  • 85 procent af de voksne patienter er i høj eller meget høj grad tilfredse med behandlingen, mens dette gælder 94 procent af forældrene til børn og 89 procent af de unge.
  • Én ud af fire voksne patienter oplever ikke at blive tilstrækkeligt inddraget i beslutninger om behandlingen og savner mere sammenhæng mellem deres kontakter i ambulatoriet
  • Diabetes-stress (også kaldet diabetes distress) opleves af 31 procent. Den højeste andel finder man blandt 19-39-årige, hvor hele 38 procent oplever at være ramt af diabetes-stress.
  • Unge patienter og forældre til børn giver udtryk for, at samarbejdet imellem ambulatoriet og skolen eller institutionen kan forbedres.

  Download rapporten

  Download rapporten:

  Trivsel og tilfredshed blandt patienter med diabetes (PDF)

  Download bilag til rapporten:

  Bilagstabel børn (Excel)

  Bilagstabel unge (Excel)

  Bilagstabel voksne (Excel)

  Sidst opdateret: 26. februar 2024