Gå til hovedindhold

Diabetesudviklingen i Danmark

Antallet af personer med diabetes i Danmark er steget fra cirka 96.000 i 1996 til omkring 350.000 i 2022. Det er mere end en tredobling.

Indhold

  Antallet af personer med diabetes i Danmark har været stødt stigende siden 1996.

  I 1996 var cirka 96.000 personer i Danmark diag­nos­ti­ceret med diabetes, mens antallet i 2022 på baggrund af data fra et nyt diabetes­register er opgjort til knap 350.000 personer.

  Læs mere om diabetes i tal

  Flere med type 2-diabetes og længere overlevelse

  Det stigende antal personer med diabetes skyldes primært en stigning i antallet af personer med type 2-diabetes, og at personer med diabetes i dag over­lever længere med diabetes end tidligere.

  I figuren neden­for kan man se udviklingen år for år i perioden 1996-2022 fordelt på diabetes­typer.  Diabetestal på kommuneniveau

  I vores diabetes­atlas kan man dykke ned i, hvordan antallet af personer med diabetes i Danmark i 2020 var fordelt på de enkelte kommuner.

  I atlasset er det også muligt at tage højde for forskelle i mellem kommunerne i alders­fordeling, uddannelses­niveau, indkomst og etnicitet.

  Find diabetesatlas for type 1-diabetes og type 2-diabetes

  De informationer, der indgår i grafen, er baseret på data fra en række danske registre og er beregnet ud fra algoritmer udviklet af forskere fra Klinisk Epidemiologisk Forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Den tekniske rapport over bereg­nin­gerne kan findes herunder.

  Download rapporten

  Sidst opdateret: 13. juni 2023