Gå til hovedindhold

Fødsel og type 1-diabetes

At have type 1-diabetes er ikke en hindring for at føde vaginalt. Faktisk føder cirka halvdelen af alle gravide med type 1-diabetes vaginalt.

Man kan føde vaginalt, når man har type 1-diabetes.

Fødslen bør dog foregå på et fødested med adgang til relevante specialister og med både narkose- og neonatalafdeling. Det skyldes blandt andet, at omkring halvdelen af alle gravide med type 1-diabetes føder ved kejsersnit.

Igangsættelse af fødslen

Gravide med diabetes føder oftere store børn.

For at undgå at føde et alt for stort barn, bliver fødslen ofte sat i gang i graviditetsuge 37-39. At føde et stort barn øger nemlig risikoen for, at der opstår komplikationer.

Man igangsætter ofte også en fødsel, hvis fagpersoner vurderer, at barnet vejer mere end 3.500-4.000 gram eller, hvis der er tegn på en stor vækstspurt hos barnet i de sidste uger af graviditeten.

Læs mere om risikoen for at føde et stort barn

Nedenfor kan man læse mere om, hvordan en vaginal fødsel og et kejsersnit foregår, når man har type 1-diabetes.

Vaginal fødsel og kejsersnit

Blodsukker og insulin

Blodsukkeret bør under fødslen være mellem 4-7 mmol/l og måles hver time.

Indtil fødslen går rigtigt i gang, kan man spise som normalt og tage insulin som aftalt med sin behandler.

I god tid inden forventet fødsel (for eksempel omkring uge 33-34) vil man hos sin diabetesbehandler ofte få udarbejdet en plan for insulinbehandling under og umiddelbart efter fødslen. Planen tager højde for igangsat fødsel såvel som kejsersnit.

Gravide med type 1-diabetes får ofte drop med glukose under en fødsel for at undgå lavt blodsukker

Umiddelbart efter fødslen

Så snart barnet er født, stiger morens insulinfølsomhed. Det betyder, at insulinbehovet falder til cirka en tredjedel (30 procent) i forhold til lige før fødslen (eller til cirka 70 procent af dosis før graviditeten). Især den dosis insulin, man tager til natten, skal være lavere.

Hvis man ammer, vil behovet for insulin blive endnu mindre.

Læs mere om amning og type 1-diabetes

Observation på hospitalet

Efter fødslen kan det være nødvendigt at blive på hospitalet i det første døgn. Der er nemlig en øget risiko for, at barnet udvikler lavt blodsukker lige efter fødslen.

Læs mere om risikoen for lavt blodsukker hos barnet

Morens blodsukker måles hyppigt, og kost og insulindosering skal løbende tilpasses.

Op mod halvdelen af alle gravide med type 1-diabetes fået lavet kejsersnit.

Grundene til at føde ved kejsersnit er blandt andet:

  • Barnet skønnes at være stort i forhold til kvindens bækken.
  • Barnet skønnes at veje over 4.500 gram.
  • Stor vækst hos barnet i de sidste uger af graviditeten.
  • Fødslen skrider ikke frem som planlagt.
  • Akutte komplikationer under fødslen.
  • Barnet er negativt påvirket under fødslen/barnets liv kan være i fare.
  • Erfaring fra tidligere fødsler hos den gravide.

Læs mere om kejsersnit i Patienthåndbogen

Blodsukker og insulindosis

I god tid inden forventet fødsel (for eksempel omkring uge 33-34) vil man hos sin diabetesbehandler ofte få udarbejdet en plan for insulinbehandling under og umiddelbart efter fødslen. Planen tager højde for igangsat fødsel såvel som kejsersnit.

Inden kejsersnittet faster man efter vejledning fra narkoseafdelingen, som står for bedøvelse i forbindelse med kejsersnittet.

Umiddelbart efter kejsersnit

Så snart barnet er født, stiger morens insulinfølsomhed. Det betyder, at insulinbehovet falder til cirka en tredjedel (30 procent) i forhold til lige før fødslen (eller til cirka 70 procent af dosis før graviditeten). Især den dosis insulin, man tager til natten, skal være lavere. 

Hvis man ammer, vil behovet for insulin ofte være endnu mindre.

Læs mere om amning og type 1-diabetes

Observation på hospitalet

Efter kejsersnittet vil man blive observeret på hospitalet. 

I nogle tilfælde kan barnet risikere at få lavt blodsukker umiddelbart efter fødslen.

Læs mere om risikoen for lavt blodsukker hos barnet

Morens blodsukker måles hyppigt, og kost og insulindosering skal løbende tilpasses.

Insulinpumpe under fødsel

Man kan gennemføre en fødsel eller et kejsersnit med en insulinpumpe.

Inden fødslen kan man i pumpen lagre en plan for insulindoseringen under fødslen og i efterfødselsforløbet. Dem kan man derfor nemt slå over på, når det bliver relevant.

Planen udarbejdes sammen med ens diabetesbehandler i god tid inden forventet fødsel (for eksempel omkring uge 33-34) og tager højde for igangsat fødsel såvel som kejsersnit.

Undervejs i fødslen skal der løbende holdes øje med ens blodsukker, og tilførslen af insulin skal justeres – hvis det er nødvendigt.

Forskning om emnet

Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om graviditet og type 1-diabetes.

Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

Søg i NemPubMed

Find et udvalg af kvalitetsvurderede systematiske forskningsoversigter fra Cochrane Reviews og databasen Health Evidence.

Find forskningsoversigter

Informationerne og anbefalingerne på siden her er hoved­sageligt baseret på den senest opdaterede nationale behandlings­vejledning for graviditet og diabetes.

Behandlings­vejledningen er udarbejdet af danske eksperter i graviditet og diabetes og danner det faglige grundlag for behandlingen af gravide med diabetes i Danmark.

Videnskabelige artikler

Sidst opdateret: 13. marts 2024