Gå til hovedindhold

Behandling af type 1-diabetes

Type 1-diabetes kræver behandling med insulin og sund livsstil. Sygdommen er kronisk, og behandlingen er livslang. Følgesygdomme kan også kræve behandling.

Indhold

  Billede af en kvinde, der er til lægekonsultation.

  Når man har type 1-diabetes, hjælper ens diabetesbehandler med at tilpasse insulinbehandling.

  Ved type 1-diabetes er bugspyt­kirtlen ikke i stand til at producere det livsvigtige hormon insulin. Derfor består den primære behandling i at tage insulin.

  Målet med behandlingen er at sørge for:

  • at man ikke har symptomer på sygdommen og har en høj livskvalitet
  • at forhindre akutte kom­plika­tioner som alvorlig lavt blod­sukker (hypoglykæmi) eller højt blod­sukker (hyperglykæmi) og forebygge udvikling af følge­sygdomme til diabetes
  • at man får en normal livs­længde.

  Uden insulin bliver sukker­ fra den mad, man spiser, i blodet og kommer ikke ind i cellerne.

  Det primære formål med insulin­behand­lingen er at sikre, at kroppens celler kan optage sukkeret og at undgå, at blodsukkeret bliver for højt. Det sker i et samspil med leveren.

  Insulin­behandling tilpasset indivi­duelle behov

  Kroppen har brug for insulin hele døgnet. Det er derfor nødvendigt at tage insulin flere gange i døgnet for at efterligne bugspyt­kirtlens funktion. Det kræver blandt andet, at man kender sit blod­sukker, og derfor skal det måles flere gange om dagen.

  Insulin kan ikke tages som tabletter, fordi det vil blive ødelagt af mavesyren. I stedet tager man det som ind­sprøjt­ninger i fedtlaget, der ligger lige under huden. Det er også muligt at få tilført insulinen via en insulin­pumpe.

  Behovet for insulin er individuelt og afhænger af, hvad man spiser, hvordan man har det, og hvor meget man bevæger sig. Udgangs­punktet for insulin­behandling er derfor ens dagligdag. Det vil sige, hvordan hverdagen fungerer med hensyn til mad, arbejde, familieliv, eventuel sygdom og fritid/sport.

  Sammen med sin behandler tilpasser man insulin­behandlingen ud fra individuelle behov og daglige målinger af blod­sukker.

  Læs mere om blandt andet blodsukker, insulinbehandling og kulhydrattælling

  Forebyggelse af følgesygdomme

  Udover regule­ringen af blod­sukkeret, består behand­lingen også i at sikre et normalt blodtryk og kolesteroltal, og at man generelt passer godt på sin krop.

  Desuden er det vigtigt, at man går til jævnlige under­søgelser, sådan at følge­sygdomme kan forebygges eller opdages og behandles i tide.

  Under­søgelserne er også en mulighed for sammen med sine behandlere at vende store og små bekymringer, man måtte have i forhold til at have type 1-diabetes.

  Læs mere om følgesygdomme til type 1-diabetes

  Behandlingsvejledninger

  For at sikre, at alle med diabetes behandles på den bedst mulige måde og ensartet i hele landet, er der lavet en lang række behandlings­vejledninger.

  En vejledning til behandlere

  Vejledningerne er, som navnet antyder, vejledende, og behandlerne kan og skal altid tage højde for individuelle faktorer hos patienten og på den baggrund tilpasse behand­lingen til den enkelte.

  Fordi vejledningerne er målrettet sundheds­professionelle, er de skrevet i fagsprog.

  Udarbejdet af fageksperter

  Behandlings­vejledningerne er udarbejdet af fag­eksperter på baggrund af forsknings­resultater og kliniske erfaringer.

  Udarbejdelsen er oftest koordineret af et fagligt selskab, f.eks. Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin eller insti­tu­tioner som f.eks. Medicinrådet og Sundhedsstyrelsen.

  Find behandlingsvejledninger

  Da diabetes er en kompleks sygdom, er der mange forskellige nationale behandlings­vejledninger relateret til diabetes.

  Videncenter for Diabetes har gjort det nemt at finde den senest version af alle danske behandlings­vejledninger relateret til behandlingen af personer med diabetes.

  Find vejledningerne 

  Sidst opdateret: 4. maj 2024