Gå til hovedindhold

Insulin og type 2-diabetes

Nogle med type 2-diabetes kan få behov for insulin. Insulin er et livsvigtigt hormon, som gør, at cellerne kan optage sukker fra blodet.

Billede af en insulinpen

Alle med type 2-diabetes kan på et tidspunkt få behov for at tage insulin, når kroppen ikke længere er i stand til at producere eller udnytte insulinen godt nok

Kort fortalt

  • Alle personer med type 2-diabetes kan med tiden få behov for insulin.
  • Insulin regulerer blod­sukkeret ved at hjælpe cellerne med at optage sukker fra blodet.
  • Insulin gives som injektioner, ofte ved hjælp af en insulin­pen, og kan kom­bi­neres med blod­sukker­sænkende medicin. Kor­rekt dosering er vigtig.

Hvad er insulin?

Insulin er et hormon, der dannes i de såkaldte beta-celler i bugspyt­kirtlen og udskilles til blodet. Insulin har to primære funktioner:

  • Insulin virker som en nøgle til cellerne, så de kan optage sukker (glukose) fra blodet. Det er vigtigt, fordi cellerne bruger sukkeret fra den mad, vi spiser, som energi, så de kan udføre deres opgaver i kroppen. Når sukkeret, ved hjælp af insulin, transporteres fra blodet og ind i cellerne, falder blod­sukkeret.
  • Insulin hjælper til at lagre overskydende sukker i leveren og på den måde holde blod­sukkeret lavt. Det oplagrede sukker kaldes glykogen, og kan senere frigives fra leveren, hvis blod­sukkeret bliver lavt. Det kan f.eks. ske om natten, når man sover.

Hos personer, som ikke har diabetes, styres frigivelsen af insulin af blodsukkerniveauet. Det betyder, at når blodsukkeret stiger (f.eks. i forbindelse med et måltid), så stiger frigivelsen af insulin fra bugspytkirtlen.

Insulin hos personer med type 2-diabetes

Når man har type 2-diabetes, producerer bugspytkirtlen stadig insulin, men kroppens celler er ikke stand til at udnytte insulinen godt nok.

Man siger, at cellerne er mindre følsomme over for insulin. Derfor kaldes det også for insulinresistens eller nedsat insulinfølsomhed. Resultatet er, at blodsukkeret stiger.

Mange vil opleve, at kroppen med tiden bliver dårligere til at producere insulin. Sammen med den nedsatte følsomhed over for insulin betyder det, at det bliver endnu sværere for kroppen at transportere sukker fra blodet ind i cellerne. Derved stiger blodsukkeret yderligere.

Ved type 2-diabetes består behandlingen, de første mange år af sund kost, motion og medicin til at sænke blodsukkeret, som samlet kaldes antidiabetika.

Læs mere om blodsukkersænkende medicin

Hvornår får man behov for insulin?

Med tiden, og ofte efter mange år med type 2-diabetes, vil behandlingen med antidiabetika ikke længere være nok til at sikre et blodsukker inden for normalområdet. På det tidspunkt vil lægen vurdere, om man har behov for at tage insulin.

Læs mere om normalt blodsukker

Alle med type 2-diabetes kan på et tidspunkt få behov for at tage insulin, men især personer, som har udviklet type 2-diabetes i en yngre alder, vil på et tidspunkt få behov for insulin. 

Insulinbehandling kan hos nogle være nødvendig allerede, når sygdommen diagnosticeres. Det kan f.eks. skyldes, at man har gået med type 2-diabetes i lang tid, men uden at vide det.

Selvom man starter på insulinbehandling ændres ens diabetesdiagnose sig ikke. Man vil altså stadig have type 2-diabetes.

Inden man starter på insulin, er det vigtigt, at man er fortrolig med at måle blodsukker.

Kombination med andre typer diabetesmedicin

Ofte vil man fortsætte sin behandling med andre typer blodsukkersænkende medicin f.eks. metformin eller SGLT-2-hæmmere samtidig med, at man tager insulin. 

Det vil være ens læge, som vurderer, hvad der er den bedste kombination. Lægen vil også vurdere, hvilken type insulin man skal tage, og hvor ofte man skal tage den. 

Højt og lavt blodsukker, når man tager insulin

Når man tager insulin, er det vigtigt at dosere mængden korrekt, sådan at man så vidt muligt undgår, at blod­sukkeret hverken bliver for lavt (hypoglykæmi) eller for højt (hyperglykæmi).

Læs mere om lavt blodsukker og type 2-diabetes

Læs mere om højt blodsukker og type 2-diabetes

Insulin tages ved injektioner

Insulin kan ikke tages som tabletter, fordi det vil blive ødelagt af mavesyren. I stedet tager man det som indsprøjtninger i fedtlaget, der ligger lige under huden.

De fleste bruger tager insulin med en såkaldt insulinpen, som gør det let selv at tage insulinen.

Læs mere om, hvordan man injicerer insulin

Der findes flere forskellige typer insulin. Ens læge vil vurdere, hvilken type insulin man skal tage.

Læs mere om insulintyper

Video om insulinbehandling og type 2-diabetes

Nedenfor er en video fra Helbredsprofilen om type 2-diabetes og behandling med insulin.

Type 2-diabetes og insulinbehandling. Varighed: 2 minutter og 4 sekunder. (Video: Helbredsprofilen.dk)

Hvis man glemmer at tage insulin

Det kan være svært at huske at tage sin medicin, og nogle gange glemmer man det simpelthen.

Hvis man ikke får taget sin insulin, når man skal, er det vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre. 

På apoteket.dk man kan læse mere om, hvad man skal gøre, hvis man glemmer at tage insulin.

Læs mere om at glemme at tage sin diabetesmedicin og se en video om at glemme sin insulin

Forskning om emnet

Find selv viden­skabe­lige oversigts­artikler om emnet.

NemPubMed

Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

Find artikler om insulin og type 2-diabetes i NemPubMed

Sidst opdateret: 10. juli 2023