Gå til hovedindhold

Angst og diabetes

Personer med diabetes får oftere angst end andre. Angst kan behandles, så det er vigtigt at blive undersøgt, hvis man mærker symptomer på angst.

Indhold

  For personer med diabetes kan angst være koblet til ens diabetes. Angst, der relaterer sig til diabetes, kan behandles på lige fod med andre former for angst.

  Angst er en normal følelse, som alle oplever, når man tolker en situation som farlig. Når man føler angst, sættes kroppen i alarm­beredskab, så den er klar til at flygte eller kæmpe. Den reaktion er hensigtsmæssig, hvis man rent faktisk skal kæmpe eller flygte, men den kan føles meget ubehagelig, når man ikke skal.

  Nogle vil mærke angsten i situationer, der udefra set ikke er så farlige, at de stemmer overens med de voldsomme reaktioner, man kan have. Angst medfører ofte katastrofe­tanker, hvor faren over­drives, og hvor man ofte forestiller sig alt det, der kan gå galt. Det kan medføre begrænsninger i ens daglige liv.

  Når angsten sætter begrænsninger i ens daglige liv og fører til nedsat livs­kvalitet, kalder man det en angst­lidelse. Mange tror, at man skal lære at leve med angsten, men angst­lidelser kan behandles med psyko­terapi, og behandlingen giver ofte gode resultater.

  Forskellen på angst og bekymring

  Det er almindeligt nogle gange at blive bekymret. Det oplever de fleste.

  Livet med diabetes kan dog byde på særlige udfordringer, som i sig selv kan give anledning til bekymring. Det er også helt naturligt, og oftest finder man frem til, hvordan man kan håndtere de svære situationer, så bekymringerne bliver mindre.

  Nogle gange kan bekymringerne dog blive så alvorlige og langvarige, at det går ud over ens trivsel. For nogle kan det udvikle sig til en reel angst­lidelse.

  Typiske angstsymptomer

  Symptomerne på angst kan både være fysiske og psykiske og kan komme til udtryk ved:

  • Uro og ubehag
  • Panik­anfald
  • Rysten
  • Sved­udbrud
  • Hjerte­banken
  • Bryst­smerter
  • Svimmelhed
  • Åndenød.

  Sammenhængen mellem diabetes og angst

  Personer med diabetes oplever oftere angst­symptomer sammen­lignet med personer, der ikke har diabetes.

  For personer med diabetes kan angsten være koblet til diabetes og de livs­vilkår, som diabetes fører med sig. Det kan gøre det svært at følge den anbefalede diabetes­behandling.

  Angsten kan for eksempel komme til udtryk som:

  De fleste mennesker oplever det som ubehageligt at få taget blod­prøver og skulle stikke sig. For nogle opleves det som umuligt, da de får en angst­reaktion, der opleves så ubehagelig, at den umiddel­bare reaktion vil være at undgå nåle.

  Mange er naturligt bekymrede for lavt blod­sukker, men for nogle udvikler det sig til, at kroppen reagerer med angst, når man nærmer sig et lavt blod­sukker.

  Det vil ofte føre til, at man forsøger at undgå lavt blod­sukker ved ofte at måle blod­sukkeret og samtidig sikre sig, at man ligger på et højere blodsukker­niveau end anbefalet. 

  For nogle sker det kun, når de skal væk fra hjemmet, er sammen med andre mennesker eller er på arbejde.

  Symptomerne på lavt blod­sukker og angst kan ligne hinanden, og det kan derfor kan være svært at skelne dem fra hinanden.

  Læs mere om lavt blodsukker og type 1-diabetes

  Læs mere om lavt blodsukker og type 2-diabetes

  De fleste med diabetes bekymrer sig i en eller anden grad om følge­sygdomme. For nogle bliver bekymringen så udtalt, at den fylder uhensigts­mæssigt meget og måske også fører til et alt­over­skyggende fokus på at få blod­sukkeret til at ligge på et bestemt niveau.

  Nogle oplever, at de gang på gang kommer til at tage for meget insulin, når de måler et højt blod­sukker, hvilket i stedet kan føre til lavt blod­sukker.

  Læs mere om lavt blodsukker og type 1-diabetes

  Læs mere om lavt blodsukker og type 2-diabetes

  Angst, der relaterer sig til diabetes, kan behandles på lige fod med andre former for angst. Det er derfor vigtigt, at man taler med sin behandler eller læge, hvis man har symptomer på angst.

  Video om diabetes og angst

  I videoen nedenfor fortæller psykolog Anne Mose mere om diabetes og angst, hvornår man skal søge hjælp til at håndtere angst, og ting man selv kan gøre.

  Diabetes og angst. Varighed: 3 minutter og 31 sekunder. (Video: Helbredsprofilen.dk)

  Forskning om emnet

  Sammenhæng mellem diabetes og angst

  Sammen­hængen mellem diabetes og angst er blevet undersøgt i mange viden­skabelige studier. Tolv af disse studier blev i 2013 samlet i en forsknings­oversigt. Samlet set var der i studierne data om 12.626 personer med diabetes. Formålet var at undersøge, hvor mange af dem der samtidig havde angst sammen­lignet med den generelle befolkning.

  Forsknings­oversigten viste, at der i gruppen af personer med diabetes var flere, der havde angst, sammen­lignet med baggrunds­befolkningen. Samtidig var der betydeligt flere, der havde angst­symptomer. Samlet tyder studiet på, at personer med diabetes har større risiko for at udvikle angst eller angst­symptomer sammen­lignet med baggrunds­befolkningen.

  Find studiet

  Du kan selv finde flere viden­skabe­lige forsknings­oversigter om angst og diabetes.

  Vores søge­funktion NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 17. december 2021