Viden om diabetes

Insulintyper

Der findes forskellige typer. af insulin De er inddelt efter, hvordan de er opbygget, og hvor hurtigt og længe de virker.

Generelt opdeles insulin i to forskellige typer:

  • Human insulin er magen til mennesket eget insulin og fremstilles i laboratorier ud fra gensplejsede gærceller. For at få humant insulin til at virke længe i kroppen er det nødvendigt at koble et ekstra molekyle på insulin­molekylet – det kan f.eks. være særlige protein­molekyler og zink.
  • Analog insulin adskiller sig fra human insulin ved, at der er ændret på opbygningen af selve insulin­molekylet. Det betyder, at insulinen optages anderledes, og man kan på den måde opnå, at virkningen af insulinen starter hurtigere eller holder i længere tid. Analog insulin fremstilles også i laboratorier ud fra gensplejsede gærceller.

Herudover skelner man mellem insulinerne i forhold til, hvor hurtigt de virker, og hvor længe virkningen holder:

  • Hurtigt­virkende insulin, som virker efter 10-30 minutter. Den maksimale virkning opnås efter cirka ½-3 timer afhængigt af insulin­præparatet. Insulinen virker kun i relativ kort tid og er ude af kroppen efter 3-8 timer afhængigt af insulin­præparatet.
  • Intermediært­virkende insulin, som virker efter cirka 1½ time, men har en virkning i op til 24 timer, afhængigt af hvor stor en dosis man tager.
  • Langsomt­virkende insulin, som virker efter 2-4 timer, og har en virkningstid i kroppen på op til 42 timer, dog i de fleste tilfælde 18-24 timer, afhængigt af præparatet.
  • Blandings­insulin, som er en blanding af hurtigt- og langsomt­virkende insulin. Virkningen sætter ind på forskellige tidspunkter og har forskellig varighed alt efter blandings­forholdet.

min.medicin.dk kan du finde information om de forskellige insulin­præparater.

Sidst opdateret: 25. november 2020