Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Insulintyper

Der findes forskellige typer. af insulin De er inddelt efter, hvordan de er opbygget, og hvor hurtigt og længe de virker.

Indhold

    Generelt opdeles insulin i to forskellige typer:

    • Human insulin er magen til menneskets eget insulin og fremstilles i laboratorier ud fra gensplejsede gærceller. For at få humant insulin til at virke længe i kroppen er det nødvendigt at koble et ekstra molekyle på insulin­molekylet – det kan f.eks. være særlige protein­molekyler og zink.
    • Analog insulin adskiller sig fra human insulin ved, at der er ændret på opbygningen af selve insulin­molekylet. Det betyder, at insulinen optages anderledes. På den måde kan man opnå, at virkningen af insulinen starter hurtigere eller holder i længere tid. Analog insulin fremstilles også i laboratorier ud fra gensplejsede gærceller.

    Herudover skelner man mellem insulinerne i forhold til, hvor hurtigt de virker, og hvor længe virkningen holder:

    • Hurtigt­virkende insulin, som virker efter 10-30 minutter. Den maksimale virkning opnås efter cirka ½-3 timer afhængigt af insulin­præparatet. Insulinen virker kun i relativ kort tid og er ude af kroppen efter 3-8 timer afhængigt af insulin­præparatet.
    • Intermediært­virkende insulin, som virker efter cirka 1½ time. Virkningstiden er op til 24 timer, afhængigt af hvor stor en dosis man tager.
    • Langsomt­virkende insulin, som virker efter 2-4 timer.  Virkningstiden i kroppen er op til 42 timer, dog i de fleste tilfælde 18-24 timer, afhængigt af præparatet.
    • Blandings­insulin, som er en blanding af hurtigt- og langsomt­virkende insulin. Virkningen sætter ind på forskellige tidspunkter og har forskellig varighed alt efter blandings­forholdet.

    min.medicin.dk kan du finde information om de forskellige insulin­præparater.

    Sidst opdateret: 1. juni 2021