Gå til hovedindhold

Fertilitet og mænd med type 2-diabetes

Mænd med type 2-diabetes kan som alle andre få sunde og raske børn. For nogle mænd kan det dog tage længere tid at opnå graviditet med deres partner.

Indhold

  Mænd med type 2-diabetes kan sagtens få sunde og raske børn.

  I takt med, at flere og flere yngre mænd udvikler overvægt og type 2-diabetes, kædes diabetes dog i stigende grad sammen med nedsat fertilitet blandt mænd.

  Det skyldes, at blodsukkerregulering og vægt har en betydning for mænds mulighed for at gøre deres partner gravid.

  Sædkvalitet

  Flere studier har vist, at mænd med type 2-diabetes har større risiko for at have nedsat sædkvalitet end andre mænd.

  Problemet med sædkvaliteten hos mænd med diabetes kan blandt andet være, at antallet af sædceller med normal form er nedsat. Det betyder, at sædcellerne har sværere ved at nå frem til og befrugte et æg.

  De præcise mekanismer bag den nedsatte sædkvalitet er ikke klarlagt. Forskere mener dog, at det kan have at gøre med, hvor godt blodsukkeret er reguleret.

  I forhold til koncentrationen af sædceller og det samlede antal sædceller er der generelt ikke forskel mellem mænd med diabetes og mænd uden diabetes, men mænd med diabetes kan naturligvis have dårlig sædkvalitet af de samme grunde som alle andre mænd.

  Dårligere sædkvalitet betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kan få børn, men det kan tage længere tid at opnå graviditet med en partner.

  Seksuelle udfordringer

  Følgesygdomme til diabetes, som kan opstå på grund af langvarigt forhøjet blodsukker, kan være årsag til seksuelle udfordringer, som kan begrænse mænds mulighed for at gøre deres partner gravid.

  Følgesygdomme til diabetes kan blandt andet føre til, at man oplever udfordringer med at få rejsning og kan få udløsningsproblemer. 

  For eksempel oplever mænd med diabetes oftere det, man kalder tilbageløbende udløsning (retrograd ejakulation), hvor sæden ikke kommer ud ved udløsningen, men i stedet løber op i blæren. 

  Ved at have en god regulering af blodsukkeret kan man mindske de negative konsekvenser, som diabetes kan have for ens seksuelle funktion og dermed også for ens fertilitet.

  Vægt

  Det er velkendt, at kropsvægt har betydning for fertilitet. Det gælder også når man har diabetes, og uanset hvilket køn man har.

  Generelt opnås den bedste chance for graviditet ved et BMI på mellem 20 og 25 kg/m2 hos både manden og kvinden.

  Hvis ens BMI ligger uden for dette interval, kan det øge chancerne for at gøre sin partner gravid enten at tage på eller tabe sig i vægt.

  Beregn BMI og læs mere om at holde øje med vægten

  Fertilitetsråd til mænd med diabetes

  Infertilitet hos mænd kan have mange forskellige årsager. Har man diabetes, er der dog en række ting, som man med fordel kan gøre for at øge chancerne for at kunne gøre sin partner gravid.

  • Hav et velreguleret blodsukker inden for normalområdet
  • Undgå at blive over- eller undervægtig.
  • Undlad at ryge.
  • Tal med en behandler, hvis du oplever seksuelle udfordringer som impotens eller problemer med udløsning.

  Forskning om emnet

  Sædkvalitet hos mænd med diabetes

  Det er velkendt, at diabetes påvirker fertiliteten hos kvinder. Forskningen i betydningen af diabetes for mænds fertilitet er dog mere sparsom.

  I to fra 2016 og 2023 har forskere undersøgt, hvad den eksisterende forskning viser omkring sammenhængen mellem fertilitet hos mænd og det at have type 1- eller type 2-diabetes.

  Diabetes ser ud til at kunne påvirke sædkvalitet

  Forskerne fandt på tværs af studierne, at mænd med diabetes havde større risiko for at have en påvirket sædkvalitet end mænd uden diabetes.

  Forskerne fandt i flere af studierne, at mænd med diabetes i gennemsnit blandt andet havde færre aktive sædceller end mænd uden diabetes. Flere studier viste også, at andelen af sædceller med normal form var nedsat for flere mænd med diabetes end for mænd uden diabetes.

  Forskerne kunne ikke påvise en forskel i antallet af sædceller eller i koncentrationen af sædceller imellem mænd med og uden diabetes.

  Samlet konkluderer forskerne bag forskningsoversigterne, at diabetes formentlig påvirker mænds sædkvalitet, men at mekanismerne bag ikke er klare.

  Da flere af studierne inddraget i analyserne er fra 1980’erne og 1990’erne, og dermed af ældre dato og der generelt fortsat kun er lavet få studier, opfordrer forfatterne bag begge forskningsoversigter til, at der laves mere forskning på området.

  Om studierne

  Forskerne bag forskningsoversigten fra 2016 har lavet en såkaldt metaanalyse, hvor de har sammenholdt resultaterne fra 12 studier, som har undersøgt sædkvaliteten hos i alt 1.191 mænd med diabetes og 664 mænd uden diabetes. Studierne inkluderer både mænd med type 1-diabetes og type 2-diabetes. 

  Forskningsoversigten fra 2023 er et såkaldt narrativt review, som gennemgår flere forskellige aspekter af sammenhængen mellem fertilitet og diabetes, herunder betydningen af sædkvalitet. Studierne inkluderer både mænd med type 1-diabetes og type 2-diabetes. 

  Find forskningsoversigterne

  Find selv viden­skabe­lige oversigts­artikler om emnet.

  NemPubMed

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg efter artikler om graviditet og type 1-diabetes

  Sidst opdateret: 7. maj 2024