Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Højt blodsukker og type 1-diabetes

At få højt blodsukker er almindeligt, når man har type 1-diabetes. Over tid øger det høje blodsukker risikoen for at udvikle følgesygdomme.

Indhold

  Når blodsukkeret er over 12 mmol/l, har man forhøjet blodsukker. Højt blodsukker kaldes også for hyperglykæmi.

  For højt blodsukker er almindeligt hos personer med type 1-diabetes og behandles ved at tage mere insulin.

  Højt blod­sukker over lang tid øger risikoen for at udvikle følge­sygdomme til diabetes.

  Hvis blodsukkeret bliver meget højt (over 15 mmol/l) i længere tid, kan det medføre den livstruende tilstand ketoacidose (syreforgiftning), som skal behandles med det samme.

  Læs mere om ketoacidose (syreforgiftning) 

  Symptomer

  De typiske symptomer på højt blodsukker er:

  • øget tørst og mundtørhed
  • hyppige vandladninger
  • træthed
  • hovedpine
  • koncentrationsbesvær
  • kvalme og utilpashed
  • slaphed
  • syns- eller føleforstyrrelser.

  Herudover kan man, hvis blodsukkerniveauet er for højt over længere tid, opleve:

  • tandkødsbetændelse eller parodontitis
  • at sår har svært ved eller er lang tid om at hele
  • kløe og svie/svampeinfektioner omkring kønsorganerne
  • at være psykisk nedstemt
  • rejsningsproblemer og manglende lyst.

  Symptomerne varierer fra person til person, og det er forskelligt, hvor mange symptomer man får.

  Det kan for nogle personer være svært at skelne mellem, hvornår de har højt blodsukker, og hvornår de har meget højt blodsukker. De samme blodsukkerværdier og symptomer kan nemlig ses ved begge tilstande. For eksempel kan hovedpine, kvalme og koncentrationsbesvær både være symptom på højt og meget højt blodsukker.

  Hvis man normalt har for højt blodsukker, vil man ofte ikke blive opmærksom på symptomerne på ekstra højt blodsukker. Har man derimod normalt et stabilt og normalt blodsukker (velreguleret diabetes), vil man ofte hurtigt få symptomer, når blodsukkeret bliver for højt.

  Hvornår skal man søge hjælp?

  Årsager

  Højt blodsukker hos personer med type 1-diabetes skyldes som regel, at man har taget for lidt insulin i forhold til de kulhydrater, man har spist, eller at kroppen har et større behov for insulin end normalt.

  En anden grund kan være, at optagelsen af insulin i underhuden varierer. Det kan skyldes, at der er opstået injektionsinfiltrater, som betyder, at insulinen optages langsommere eller uregelmæssigt, og måske derfor ikke virker, når det forventes.

  Læs mere om injektion af insulin og insulininfiltrater

  Er man syg med feber eller ved andre akutte sygdomme, stiger kroppens behov for insulin. Man skal derfor måle sit blodsukker og tage den ekstra insulin, som er nødvendig for at få blodsukkeret ned på et normalt niveau.

  Ved feber skal personer med type 1-diabetes måle blodsukkeret hver 3.-4. time. En tommelfingerregel siger, at insulindosis skal forhøjes med 25 procent per grad over 37,5° C.

  Læs mere om insulinbehandling, når man er syg med feber

  For højt blodsukker gennem længere tid skyldes ofte en kombination af for lidt insulin, uhensigtsmæssige madvaner, og at man ikke har fået målt sit blodsukker tilstrækkeligt tit til at kunne justere sin insulinbehandling.

  Risiko for følgesygdomme

  Højt blod­sukker over lang tid øger risikoen for at udvikle følge­sygdomme til diabetes.

  Hvis man kan fastholde et stabilt langtidsblodsukker (HbA1c) på 53 mmol/mol eller lavere (≤53 mmol/mol), kan man forebygge eller i betydelig grad udsætte udviklingen af følgesygdomme.

  Læs mere om følgesygdomme til type 1-diabetes

  Meget højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi)

  Meget højt blodsukker kan opstå, når et højt blodsukker ikke korrigeres.

  Det kan udvikle sig til ketoacidose (syreforgiftning), som er potentielt livstruende og skal behandles akut.

  Læs mere om ketoacidose 

  Meget højt blodsukker kan vise sig med et eller flere af følgende symptomer:

  • Mavesmerter (især hos børn)
  • Kvalme og opkastninger
  • Hyppige vandladninger
  • Diarré mere end 3-4 gange over nogle timer
  • Utilpashed og slaphed.

  Meget højt blodsukker kan opstå, hvis man ikke korrigerer et højt blodsukker. Det kan dog også udvikle sig akut og dramatisk med ovenstående symptomer.

  Risiko for ketoacidose

  Hvis man oplever symptomer på meget højt blodsukker, skal man være ekstra opmærksom på, om man er ved at udvikle diabetisk ketoacidose (syreforgiftning).

  Ketoacidose er en tilstand, som kan opstå, hvis kroppen mangler insulin. Tilstanden kan være livstruende, og man skal derfor søge akut lægehjælp.

  Ved mistanke om ketoacidose skal man tjekke sit blod eller urin for ketoner.

  Måler man sit blodsukker til over 15 mmol/l i mere end 4-6 timer (kortere tid for brugere af insulinpumpe eller for gravide), skal man undersøge sit blod eller urin for ketonstoffer. De er nemlig gode indikatorer for ketoacidose.

  Læs mere om ketoacidose og måling af ketonstoffer 

  Den primære behandling af meget højt blodsukker er at tage ekstra insulin.

  Meget højt blodsukker med ketoacidose kan være livstruende. Hvis man mistænker, at man er ved at udvikle en ketoacidose, skal man derfor akut søge lægehjælp.

  Læs mere om behandling af ketoacidose 

  Meget højt blodsukker kan for det meste forebygges ved, at man kontrollerer sit blodsukker regelmæssigt, og finjusterer sin behandling med hurtigtvirkende insulin i forhold til måleresultatet.

  Ved feber og generelt ved sygdom skal man kontrollere blodsukkeret hver 3.-4. time. Det gælder også om natten. Hvis blodsukkeret er over 15 mmol/l, skal man tjekke det hver 1.-2. time, for at holde øje med at det falder. Hvis blodsukkeret er over 15 mmol/l uden, at man kender årsagen, skal man teste sit blod eller urin for ketonstoffer.

  Man skal drikke rigeligt og fortsat tage insulin, også selvom man kun spiser lidt. Ofte er der behov for at tage ekstra hurtigtvirkende insulin.

  Ved stigende blodsukker kan man overveje, hvad der kan være årsagen til at blodsukkeret ikke falder trods ekstra insulin. Er der tegn på feber eller sygdom? Har man f.eks. glemt at tage insulin, er insulinen for gammel eller uvirksom – dette kan ske, hvis insulinen har været udsat for stærk varme eller kulde, eller er der fejl ved ens insulinpumpe eller penne?

  Hvis blodsukkeret stiger, og man ikke kan få det ned, skal man kontakte sin behandler eller søge akut lægehjælp.

  Læs mere om insulinbehandling ved feber og forebyggelse af ketoacidose 

  Sidst opdateret: 9. februar 2021