Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Højt blodsukker og type 2-diabetes

Højt blodsukker over lang tid øger risikoen for at udvikle følgesygdomme til type 2-diabetes, og bør derfor forebygges og behandles.

Indhold

  Blodsukkeret er ikke en stabil størrelse. Det varierer over døgnet, alt efter hvor meget man har spist, og hvor fysisk aktiv man er. Det er helt normalt.

  Når man har type 2-diabetes, vil man ofte kunne opleve at få et for højt blodsukker. Hvis blodsukkeret ligger over 12-15 mmol/l, taler man om forhøjet blodsukker. Det kaldes også for hyperglykæmi.

  Et for højt blodsukker i lang tid øger risikoen for, at man udvikler følgesygdomme til type 2-diabetes. Følgesygdommene kan give varige skader flere steder i kroppen.

  Læs mere om følgesygdomme til type 2-diabetes

  Derfor er det vigtigt at holde blodsukkeret på et stabilt og normalt niveau. Det kan man gøre ved at tilpasse sin livsstil og ved medicinsk behandling.

  Læs mere om medicin til at sænke blodsukkeret og motion, madvaner og rygestop

  Blodsukkeret kan i sjældne tilfælde blive meget højt (over 22 mmol/l). Hvis man får meget højt blodsukker og det udvikler sig over nogle dage, kan det føre til en akut livstruende tilstand. Tilstanden skal behandles med det samme, og man skal derfor søge hjælp.

  Hvis man er syg af anden årsag eller bemærker store og hyppige vandladninger, skal man kontakte sin behandler med det samme, når blodsukkeret er over 15-20 mmol/l.

  Symptomer på højt blodsukker

  Symptomerne på højt blodsukker er ofte vage og varierer fra person til person. De mest almindelige symptomer er:

  • Tørst og mundtørhed
  • Hyppige vandladninger
  • Træthed og almen utilpashed
  • Slaphed
  • Mave­smerter og kvalme
  • Dårligt humør
  • At sår heler dårligt
  • Større tendens til infektion i hud og slimhinder
  • Tandkødsbetændelse (parodontitis)
  • Kløe og svie omkring kønsorganerne
  • Rejsningsproblemer og nedsat lyst
  • Syns- eller føle­forstyrrelser.

  Ved meget højt blodsukker kan man blive omtåget og bevidstløs. Hvis blodsukkeret kommer over 15 mmol/l, vil næsten alle opleve at være meget tørstige og have hyppige vandladninger.

  Langvarigt højt blodsukker kan føre til et stort tab af væske og salte. Det kan alvorlige tilfælde påvirke hjernens funktion.

  Årsager til højt blodsukker

  Når man har type 2-diabetes, skyldes det høje blodsukker, at kroppen enten producerer for lidt insulin, eller at cellerne er mindre følsomme overfor insulin. Kroppen kan derfor ikke udnytte den insulin, som er der, godt nok. Det kaldes for insulinresistens eller nedsat insulinfølsomhed.

  Langvarigt højt blodsukker skyldes som regel enten, at:

  • den medicinske behandling er forkert
  • den medicinske behandling ikke længere er tilstrækkelig
  • den medicinske behandling ikke bliver fulgt korrekt
  • uhensigtsmæssige kost- og motionsvaner.

  Andre årsager til højt blodsukker

  Infektioner øger kroppens behov for insulin. Hvis man ikke producerer nok insulin, betyder det, at blodsukkeret stiger.

  Måler man sit blodsukker til over 15-20 mmol/l, i forbindelse med en infektion eller anden sygdom, skal man kontakte sin behandler eller lægevagt.

  Hvis man er i behandling med insulin, kan sygdom, især med feber, også føre til for højt blodsukker. Årsagen er, at feber nedsætter kroppens følsomhed overfor insulin. Man bør måle sit blodsukker hver 3.-4. time og supplere med ekstra insulin.

  Læs mere om insulinbehandling, når man er syg med feber

  Behandling med binyrebarkhormon (steroider) for anden sygdom, kan som bivirkning give højt blodsukker. Det skyldes, at binyrebarkhormoner gør kroppens celler bliver mindre følsomme over for insulin (insulin­resistens). I nogle tilfælde kan den også mindske frigivelsen af insulin fra bugspyt­kirtlen.

  Hvis man har type 2-diabetes, skal man ved nystartet behandling med binyrebark­hormon altid gøre sin diabetes­behandler opmærksom på, at man er i behandling med binyrebark­hormon. Det kan nemlig være nødvendigt at ændre i doseringen af blodsukkersænkende medicin (anti­diabetika).

  Læs mere om behandling med binyrebarkhormon (steroider) og diabetes

  Forebyggelse og behandling

  Den bedste måde at forebygge højt blodsukker er at følge sin behandling og regelmæssigt kontrollere sit blodsukker.

  Den grundlæggende behandling af type 2-diabetes er fysisk aktivitet og kostændringer. Begge hjælper til at holde blodsukkeret på et normalt og stabilt niveau.

  Samtidig med denne behandling kommer medicinsk behandling. Behandlingen bør startes tidligt og løbende tilpasses, så blodsukkeret ligger så normalt og stabilt som muligt.

  Hvis ens behandler vurderer, at man kan have gavn af medicin for at opnå et stabilt blodsukker, vil man som udgangspunkt blive behandlet med den type medicin, der hedder metformin. Metformin øger blandt andet virkningen af kroppens insulin, og sænker på den måde blodsukkeret.

  Læs mere om metformin og andre typer blodsukkersænkende medicin

  For nogle personer med type 2-diabetes kan det på et tidspunkt blive nødvendigt at behandle med insulin.

  Læs mere om insulinbehandling og type 2-diabetes

  Meget højt blodsukker

  Meget højt blodsukker på over 30 mmol/l (alvorlig hyperglykæmi) er en sjælden tilstand.

  Den kan dog forekomme hos ældre mennesker med type 2-diabetes, som:

  • har en svær infektion
  • er i behandling med binyrebarkhormon
  • har en blodprop i hjerte eller hjerne
  • har indtaget store mængder sukker.

  Tilstanden kaldes hyperosmolær hyperglykæmi og kan blive livstruende. Derfor kræver den akut indlæggelse og behandling på sygehus.

  Hyperosmolær hyperglykæmi er en sjælden men livstruende tilstand. Det rammer næsten udelukkende personer på over 70 år med type 2-diabetes.

  Hyperosmolær betyder, at blodet er meget koncentreret på grund af tab af vand. Samtidigt er blodsukkeret højt (hyperglykæmi). Deraf navnet: hyperosmolær hyperglykæmi.

  Ved en hyperosmolær hyperglykæmisk tilstand får man:

  • Meget stort underskud af væske (dehydrering)
  • Meget højt blodsukker - ofte over 30 mmol/l og nogle gange helt op til 60 eller 70 mmol/l. Det høje blodsukker medfører ikke, at blodet bliver surt (acidose) som ved den beslægtede tilstand diabetisk syreforgiftning, som primært rammer personer med type 1-diabetes
  • Ofte bevidsthedspåvirkning og i svære tilfælde koma.

  Symptomer

  • Tørst og øget vandladning
  • Betydeligt underskud af væske (dehydrering), hvor hudfolder bliver stående, når man trækker i huden, tør mundslimhinde, tiltagende matte og indsunkne øjne, kølige arme og ben og ofte hurtig puls
  • Ofte let feber
  • Tiltagende mathed og døsighed. Udvikler sig gradvist til påvirket bevidsthed og eventuelt koma
  • Kramper.

  Årsager

  Hyperosmolær hyperglykæmi kan udløses af:

  • Infektion, ofte af en svær infektion
  • Anden samtidig sygdom som blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) eller i hjernen (apoplexi)
  • Medicin - store doser vanddrivende medicin eller behandling med binyrebarkhormon
  • Stor indtagelse af sukker (saft eller sodavand) eller ukontrolleret stort forbrug af alkohol.

  Behandling

  Da tilstanden kan være livstruende, kræver den, at man bliver indlagt på sygehus og modtager behandling. Behandlingen består blandt andet i akut tilførsel af store mængder væske og insulin.

  Andre betegnelser for hyperosmolær hyperglykæmi er:

  • Hyperglykæmisk diabeteskoma uden syreforandringer
  • HyperOsmolær Nonketotisk Koma (HONK).

  Læs mere om hyperosmolær hyperglykæmi på sundhed.dk 

  Sidst opdateret: 3. marts 2021