Gå til hovedindhold

Højt blodsukker og type 2-diabetes

Højt blodsukker over lang tid øger risikoen for at udvikle følgesygdomme til type 2-diabetes, og bør derfor forebygges og behandles.

Kort fortalt

 • Symptomer på højt blod­sukker kan være øget tørst, hyppige vand­lad­ninger, træthed og hoved­pine. Lang­varigt højt blod­sukker kan føre til alvorlige følge­syg­domme.
 • Årsagerne til højt blodsukker kan f.eks. skyldes forkert medicinsk behand­ling, insulin­resistens, livs­stil og in­fek­tioner.
 • Det er muligt at fore­bygge og behandle højt blod­sukker, bl.a. gennem medicin og livs­stils­ændringer.
 • Meget højt blodsukker (over 30 mmol/l) kan være livs­truende og skal behandles akut. 

Blodsukkeret er ikke en stabil størrelse. Det varierer over døgnet, alt efter blandt andet hvor meget man har spist, og hvor fysisk aktiv man er. Det er helt normalt.

Når man har type 2-diabetes, vil man nogle gange opleve at få for højt blodsukker.

Forhøjet blodsukker kaldes også for hyperglykæmi.

Hvornår er blodsukkeret for højt?

Blodsukkeret er principielt forhøjet, når det ligger over det, man vil kalde et normalt blodsukker. Når man har diabetes, er normalområdet for blodsukkeret 4-10 mmol/l.

Læs mere om normalt blodsukker

Hvornår blodsukkeret kan siges at være for højt, er individuelt. Det afhænger blandt andet af ens alder og hvor kompliceret diabetes man har. Derfor er det vigtigt at aftale individuelle behandlingsmål for blodsukkeret med sin diabetesbehandler.

En enkeltstående måling af blodsukkeret, der ligger lidt over normalområdet, er ikke altid et problem.

For at vurdere om ens blodsukker er for højt, skal man tage højde for den konkrete situation, man er i. Det har nemlig betydning f.eks. hvor lang tid siden det er, at man har spist, taget medicin, været fysisk aktiv eller om man har en infektion.

Hvornår og hvordan man skal reagere på et for højt blodsukker er noget man aftaler med sin behandler.

Symptomer på højt blodsukker

Når blodsukkeret bliver tilstrækkeligt højt, vil man opleve fysisk symptomer.

Symptomerne varierer fra person til person, og det er individuelt både ved hvilke blodsukkerværdier, man får symptomer og hvor mange symptomer man får.

Hvis blodsukkeret kommer over 15 mmol/l, vil næsten alle opleve at have symptomer i et eller andet omfang.

De typiske symptomer på højt blodsukker er:

 • Øget tørst og mundtørhed
 • Hyppige vandladninger
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Kvalme og utilpashed
 • Slaphed
 • Syns- eller føleforstyrrelser.

Herudover kan man, hvis blodsukkerniveauet er for højt over længere tid, opleve:

 • Tandkødsbetændelse eller parodontitis
 • At sår har svært ved eller er lang tid om at hele
 • Kløe og svie/svampeinfektioner omkring kønsorganerne
 • At være psykisk nedstemt
 • Rejsningsproblemer og manglende lyst.

For højt blodsukker over længere tid

Et for højt blodsukker i lang tid øger risikoen for, at man udvikler følgesygdomme til type 2-diabetes. Følgesygdommene kan give varige skader flere steder i kroppen.

Læs mere om følgesygdomme til type 2-diabetes

Derfor er det vigtigt at holde blodsukkeret på et stabilt og normalt niveau. Det kan man gøre ved at tilpasse sin livsstil og ved medicinsk behandling.

Læs mere om medicin til at sænke blodsukkeret og motion, madvaner og rygestop

Årsager til højt blodsukker

Når man har type 2-diabetes, skyldes det høje blodsukker, at kroppen enten producerer for lidt insulin, eller at cellerne er mindre følsomme overfor insulin. Kroppen kan derfor ikke udnytte den insulin, som er der, godt nok. Det kaldes for insulinresistens eller nedsat insulinfølsomhed.

Langvarigt højt blodsukker skyldes som regel en af følgende faktorer:

 • Den medicinske behandling er forkert.
 • Den medicinske behandling ikke længere er tilstrækkelig.
 • Den medicinske behandling ikke bliver fulgt korrekt.
 • Man har uhensigtsmæssige kost- og motionsvaner.

Overgangsalder øger risikoen for højt blodsukker

For kvinder med diabetes er der risiko for at opleve højt blodsukker omkring overgangsalderen.

Det skyldes, at de hormonelle ændringer, som sker omkring overgangsalderen, medfører en nedsat følsomhed over for insulin, hvilket kan føre til, at man opleve uventede episoder af højt blodsukker.

Andre årsager til højt blodsukker

Infektioner øger kroppens behov for insulin. Hvis man ikke producerer nok insulin, betyder det, at blodsukkeret stiger.

Måler man sit blodsukker til 15-20 mmol/l, i forbindelse med en infektion eller anden sygdom, skal man kontakte sin behandler eller lægevagt.

Hvis man er i behandling med insulin, kan sygdom, især med feber, også føre til for højt blodsukker. Årsagen er, at feber nedsætter kroppens følsomhed overfor insulin.

Man bør måle sit blodsukker hver 3.-4. time og supplere med ekstra insulin.

Læs mere om insulinbehandling, når man er syg med feber

Behandling med binyrebarkhormon (steroider) for anden sygdom, kan som bivirkning give højt blodsukker.

Det skyldes, at binyrebarkhormoner gør kroppens celler mindre følsomme over for insulin (insulin­resistens). I nogle tilfælde kan de også mindske frigivelsen af insulin fra bugspyt­kirtlen. 

Hvis man har type 2-diabetes, skal man ved nystartet behandling med binyrebark­hormon altid gøre sin diabetes­behandler opmærksom på, at man er i behandling med binyrebark­hormon. Det kan nemlig være nødvendigt at ændre i doseringen af blodsukkersænkende medicin (anti­diabetika).

Læs mere om behandling med binyrebarkhormon (steroider) og diabetes

Forebyggelse og behandling

Den bedste måde at forebygge højt blodsukker er at følge sin diabetesbehandling og regelmæssigt kontrollere sit blodsukker.

Den grundlæggende behandling af type 2-diabetes er fysisk aktivitet og kostændringer. Begge hjælper til at holde blodsukkeret på et normalt og stabilt niveau.

Samtidig med denne behandling kommer medicinsk behandling. Behandlingen bør startes tidligt og løbende tilpasses, så blodsukkeret ligger så normalt og stabilt som muligt.

Medicinsk behandling

Hvis ens behandler vurderer, at man kan have gavn af medicin for at opnå et stabilt blodsukker, vil man som udgangspunkt blive behandlet med den type medicin, der hedder metformin.

Metformin øger blandt andet virkningen af kroppens insulin, og sænker på den måde blodsukkeret.

Læs mere om metformin og andre typer blodsukkersænkende medicin

For nogle personer med type 2-diabetes kan det på et tidspunkt blive nødvendigt at behandle med insulin.

Læs mere om insulinbehandling og type 2-diabetes

Meget højt blodsukker

Blodsukkeret kan i sjældne tilfælde blive meget højt (over 30 mmol/l). Det kaldes også for hyperosmolær hyperglykæmi.

Nogle gange kan blodsukkeret komme helt op til 60 eller 70 mmol/l.

Det høje blodsukker medfører ikke, at blodet bliver surt (acidose), som det sker ved diabetisk syreforgiftning (ketoacidose), der primært rammer personer med type 1-diabetes ved meget høje blodsukkerniveauer.

Læs mere om ketoacidose og type 1-diabetes

Hvis man får meget højt blodsukker, og det udvikler sig over nogle dage, kan det føre til en akut livstruende tilstand. Det meget høje blodsukker skal behandles med det samme, og man skal derfor søge hjælp. 

Hvis man er syg af anden årsag eller bemærker store og hyppige vandladninger, skal man kontakte sin behandler med det samme, allerede når blodsukkeret er over 15-20 mmol/l.

Hyperosmolær hyperglykæmi

Meget højt blodsukker på over 30 mmol/l kaldes også for alvorlig hyperglykæmi eller hyperosmolær hyperglykæmi.

Navnet hyperosmolær hyperglykæmi skyldes, at blodet er meget koncentreret på grund af tab af vand (hyperosmolær). Samtidigt er blodsukkeret højt (hyperglykæmi).

Sjælden men livstruende tilstand

Hyperosmolær hyperglykæmi er en sjælden, men livstruende tilstand, som næsten udelukkende rammer personer over 70 år med type 2-diabetes. Som regel har de også en af følgende tilstande:

 • Har en svær infektion.
 • Lider af anden samtidig sygdom som blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) eller i hjernen (apoplexi).
 • Tager store doser vanddrivende medicin eller er i behandling med binyrebarkhormon
 • Har haft et stort indtag af sukker (saft eller sodavand) eller ukontrolleret stort forbrug af alkohol.

Da tilstanden kan blive livstruende, kræver den akut indlæggelse og behandling på sygehus.

Symptomerne på meget højt blodsukker er:

 • Tørst og øget vandladning.
 • Meget stort underskud af væske (dehydrering), hvor hudfolder bliver stående, når man trækker i huden, tør mundslimhinde, tiltagende matte og indsunkne øjne, kølige arme og ben og ofte hurtig puls.
 • Ofte let feber.
 • Tiltagende mathed og døsighed. Udvikler sig gradvist til påvirket bevidsthed og eventuelt koma.
 • Kramper.

Da meget højt blodsukker (hyperosmolær hyperglykæmi) kan være livstruende, kræver den, at man bliver indlagt på sygehus og modtager behandling.

Behandlingen består af akut tilførsel af store mængder væske og salte for at genoprette væskebalancen og tiltag, som kan sænke blodsukkeret til normalt niveau.

Desuden vil man behandle den udløsende årsag til, at blodsukkeret blev så højt.

Andre betegnelser for hyperosmolær hyperglykæmi er:

 • Hyperglykæmisk diabeteskoma uden syreforandringer 
 • HyperOsmolær Nonketotisk Koma (HONK).

Læs mere i Patienthåndbogen om hyperosmolær hyperglykæmi 

Sidst opdateret: 5. januar 2023