Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Højt blodsukker og type 2-diabetes

Højt blodsukker over lang tid øger risikoen for at udvikle følgesygdomme til type 2-diabetes, og bør derfor forebygges og behandles.

Indhold

  Billede af en kvinde, der går tur med en hund i skoven.

  Det er ikke unormalt at opleve højt blodsukker, når man har type 2-diabetes. Alligevel er det en god idé at forebygge højt blodsukker med sund kost og fysisk aktivitet.

  Blodsukkeret er ikke en stabil størrelse. Det varierer over døgnet, alt efter hvor meget man har spist, og hvor fysisk aktiv man er. Det er helt normalt.

  Når man har type 2-diabetes, vil man ofte kunne opleve at få et for højt blodsukker. Hvis blodsukkeret ligger over 12-15 mmol/l, taler man om forhøjet blodsukker. Det kaldes også for hyperglykæmi.

  Et for højt blodsukker i lang tid øger risikoen for, at man udvikler følgesygdomme til type 2-diabetes. Følgesygdommene kan give varige skader flere steder i kroppen.

  Læs mere om følgesygdomme til type 2-diabetes

  Derfor er det vigtigt at holde blodsukkeret på et stabilt og normalt niveau. Det kan man gøre ved at tilpasse sin livsstil og ved medicinsk behandling.

  Læs mere om medicin til at sænke blodsukkeret og motion, madvaner og rygestop

  Symptomer på højt blodsukker

  De typiske symptomer på højt blodsukker er:

  • Øget tørst og mundtørhed
  • Hyppige vandladninger
  • Træthed
  • Hovedpine
  • Koncentrationsbesvær
  • Kvalme og utilpashed
  • Slaphed
  • Syns- eller føleforstyrrelser.

  Herudover kan man, hvis blodsukkerniveauet er for højt over længere tid, opleve:

  • Tandkødsbetændelse eller parodontitis
  • At sår har svært ved eller er lang tid om at hele
  • Kløe og svie/svampeinfektioner omkring kønsorganerne
  • At være psykisk nedstemt
  • Rejsningsproblemer og manglende lyst.

  Symptomerne varierer fra person til person, og det er forskelligt, hvor mange symptomer man får. Hvis blodsukkeret kommer over 15 mmol/l, vil næsten alle opleve at være meget tørstige og have hyppige vandladninger.

  Årsager til højt blodsukker

  Når man har type 2-diabetes, skyldes det høje blodsukker, at kroppen enten producerer for lidt insulin, eller at cellerne er mindre følsomme overfor insulin. Kroppen kan derfor ikke udnytte den insulin, som er der, godt nok. Det kaldes for insulinresistens eller nedsat insulinfølsomhed.

  Langvarigt højt blodsukker skyldes som regel enten, at:

  • den medicinske behandling er forkert
  • den medicinske behandling ikke længere er tilstrækkelig
  • den medicinske behandling ikke bliver fulgt korrekt
  • uhensigtsmæssige kost- og motionsvaner.

  Infektioner

  En anden lidt mindre hyppig årsag kan være, at man har en infektion. Ved infektion øges kroppens behov for insulin. Hvis man ikke producerer nok insulin, betyder det, at blodsukkeret stiger.

  Måler man sit blodsukker til over 15-20 mmol/l, i forbindelse med en infektion eller anden sygdom, skal man kontakte sin behandler eller lægevagt.

  Hvis man er i behandling med insulin, kan sygdom, især med feber, også føre til for højt blodsukker. Årsagen er, at feber nedsætter kroppens følsomhed overfor insulin.

  Man bør måle sit blodsukker hver 3.-4. time og supplere med ekstra insulin.

  Binyrebarkhormon

  Behandling med binyrebarkhormon (steroider) for anden sygdom, kan som bivirkning give højt blodsukker.

  Det skyldes, at binyrebarkhormoner gør kroppens celler mindre følsomme over for insulin (insulin­resistens). I nogle tilfælde kan den også mindske frigivelsen af insulin fra bugspyt­kirtlen. 

  Hvis man har type 2-diabetes, skal man ved nystartet behandling med binyrebark­hormon altid gøre sin diabetes­behandler opmærksom på, at man er i behandling med binyrebark­hormon. Det kan nemlig være nødvendigt at ændre i doseringen af blodsukkersænkende medicin (anti­diabetika).

  Forebyggelse og behandling

  Den bedste måde at forebygge højt blodsukker er at følge sin diabetesbehandling og regelmæssigt kontrollere sit blodsukker.

  Den grundlæggende behandling af type 2-diabetes er fysisk aktivitet og kostændringer. Begge hjælper til at holde blodsukkeret på et normalt og stabilt niveau.

  Samtidig med denne behandling kommer medicinsk behandling. Behandlingen bør startes tidligt og løbende tilpasses, så blodsukkeret ligger så normalt og stabilt som muligt.

  Medicinsk behandling

  Hvis ens behandler vurderer, at man kan have gavn af medicin for at opnå et stabilt blodsukker, vil man som udgangspunkt blive behandlet med den type medicin, der hedder metformin.

  Metformin øger blandt andet virkningen af kroppens insulin, og sænker på den måde blodsukkeret.

  Læs mere om metformin og andre typer blodsukkersænkende medicin

  For nogle personer med type 2-diabetes kan det på et tidspunkt blive nødvendigt at behandle med insulin.

  Læs mere om insulinbehandling og type 2-diabetes

  Meget højt blodsukker (hyperosmolær hyperglykæmi)

  Meget højt blodsukker på over 30 mmol/l kaldes også for alvorlig hyperglykæmi eller hyperosmolær hyperglykæmi.

  Navnet hyperosmolær hyperglykæmi skyldes, at blodet er meget koncentreret på grund af tab af vand (hyperosmolær). Samtidigt er blodsukkeret højt (hyperglykæmi).

  Sjældent men livstruende

  Hyperosmolær hyperglykæmi er en sjælden, men livstruende tilstand, som næsten udelukkende rammer personer på over 70 år med type 2-diabetes. Som regel har de også en af følgende tilstande:

  • En svær infektion
  • Anden samtidig sygdom som blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) eller i hjernen (apoplexi)
  • Medicin - store doser vanddrivende medicin eller behandling med binyrebarkhormon
  • Stor indtagelse af sukker (saft eller sodavand) eller ukontrolleret stort forbrug af alkohol.

  Da tilstanden kan blive livstruende, kræver den akut indlæggelse og behandling på sygehus.

  Symptomer

  Ved en hyperosmolær hyperglykæmisk tilstand får man:

  • Meget stort underskud af væske (dehydrering)
  • Meget højt blodsukker - ofte over 30 mmol/l og nogle gange helt op til 60 eller 70 mmol/l. Det høje blodsukker medfører ikke, at blodet bliver surt (acidose) som ved den beslægtede tilstand diabetisk syreforgiftning, som primært rammer personer med type 1-diabetes
  • Ofte bevidsthedspåvirkning og i svære tilfælde koma.

  Symptomerne på meget højt blodsukker er:

  • Tørst og øget vandladning
  • Betydeligt underskud af væske (dehydrering), hvor hudfolder bliver stående, når man trækker i huden, tør mundslimhinde, tiltagende matte og indsunkne øjne, kølige arme og ben og ofte hurtig puls
  • Ofte let feber
  • Tiltagende mathed og døsighed. Udvikler sig gradvist til påvirket bevidsthed og eventuelt koma
  • Kramper

  Da meget højt blodsukker (hyperosmolær hyperglykæmi) kan være livstruende, kræver den, at man bliver indlagt på sygehus og modtager behandling.

  Behandlingen består blandt andet i akut tilførsel af store mængder væske og insulin.

  Andre betegnelser for hyperosmolær hyperglykæmi er:

  • Hyperglykæmisk diabeteskoma uden syreforandringer 
  • HyperOsmolær Nonketotisk Koma (HONK).

  Læs mere i Patienthåndbogen om hyperosmolær hyperglykæmi 

  Sidst opdateret: 3. marts 2021