Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Langtidsblodsukker (HbA1c) og middelblodsukker

Langtidsblodsukker (HbA1c) og middelblodsukker er to blodprøver, som viser, hvordan blodsukkeret har ligget i de seneste 2-3 måneder.

Billede af en underarm hvorfra der bliver taget blodprøve.

Man kan tage en almindelig blodprøve i armen for at måle både langtidsblodsukkeret (HbA1c) og middelblodsukkeret.

For at regulere behandlingen af diabetes bedst muligt er det nyttigt at vide, hvordan blod­sukkeret har ligget over en længere periode. Det kan man finde ud af ved at få taget en blod­prøve, der fortæller, hvad det gennemsnitlige blod­sukker har været over de seneste 2-3 måneder.

Resultatet kan gives på to måder:

Begge værdier bliver brugt i forskellige sammenhænge. De er derfor vigtige at kende.

Langtids­blodsukker (HbA1c)

HbA1c står for Hæmoglobin A1c (udtales hæmoglobin-A-et-c). Det er en blod­prøve, som måler hvor meget sukker, der har været bundet til stoffet hæmoglobin i blodet (hæmoglobin er det stof, der giver de røde blod­legemer deres røde farve) over de seneste 2 til 3 måneder.

Prøven kaldes også for langtids­blodsukker. Den måles i enheden millimol per mol (mmol/mol).

HbA1c bruges til at stille diagnosen diabetes og til at vurdere, hvor godt blod­sukkeret er reguleret.

HbA1c giver ingen oplysninger om udsving i blod­sukkeret. Den skal derfor altid vurderes i sammenhæng med personens egne blodsukker­målinger. Desuden er HbA1c en indikator for risikoen for på sigt at udvikle følge­sygdomme til diabetes.

HbA1c-værdien kan bruges som et "pejlemærke", så man sammen med sin behandler kan sætte fremadrettede mål.

Langtidsblodsukkeret (HbA1c) vurderes altid i sammenhæng med ens egne blodsukkermålinger, som man foretager derhjemme med et blodsukkerapparat eller en sensor.

Målet for HbA1c er individuelt og aftales mellem personen med type 2-diabetes og behandleren. Det individuelle mål vil blandt andet variere alt efter, hvor længe man har haft type 2-diabetes, ens alder, om der er følgesygdomme specielt hjerte-kar-sygdomme, og hvor god man er til at regulere sin diabetes.

Målet for langtidsblodsukkeret vil, for de fleste personer med type 2-diabetes, være at nå så tæt på et normalt blodsukker hos en person, som ikke har type 2-diabetes – altså så tæt på det normale som muligt.

For mange vil det være under 48 mmol/mol. Ved hjerte-kar-sygdom vil det generelle mål være under 58 mmol/mol.

Nedenfor er en oversigt over de forskellige mål for HbA1c, når man har type 2-diabetes:

HbA1c under 48 mmol/mol

Når man har fået diagnosen type 2-diabetes, vil ens behandler de første år stræbe efter, at man har et langtidsblodsukker (HbA1c) under 48 mmol/mol. Et sådant langtidsblodsukker er nemlig med til at forebygge følgesygdomme på langt sigt.

HbA1c under 53 mmol/mol

Senere i forløbet kan en stram kontrol blive mere vanskelig. Ens behandler kan derfor stræbe efter, at man i stedet har et langtidsblodsukker (HbA1c) under 53 mmol/mol.

Målet for behandlingen er individuelt. Det tager udgangspunkt i risikoen for at få for lavt blodsukker (hypoglykæmi), og i hvad der er realistisk at opnå, holdt op mod risikoen for at udvikle følgesygdomme.

Et langtidsblodsukker (HbA1c) under 58 mmol/mol er et behandlingsmål, hvis man har meget svingende blodsukker, tendens til for lavt blodsukker og følgesygdomme, især hjerte-kar-sygdom. Hvor længe man har haft type 2-diabetes spiller også en rolle for målet.

HbA1c mellem 58 og 75 mmol/mol

Hos personer med diabetes, hvor det primære mål er, at man ikke oplever symptomer, kan et langtidsblodsukker (HbA1c) mellem 58 og 75 mmol/mol være acceptabelt.

Anbefalinger for skrøbelige ældre og personer med demens

Hos skrøbelige ældre og personer med demens anbefaler man en mindre stram kontrol af langtidsblodsukkeret (HbA1c på 53-70 mmol/mol) eller blot symptomfrihed efter en individuel vurdering.

HbA1c under 53 mmol/mol bør undgås.

Middel­blodsukker (M-BG)

Middel­blodsukkeret er baseret på ens HbA1c-blod­prøve­resultater. Tallet fortæller, hvad man i gennemsnit ville have målt sit blod­sukker til, hvis man havde målt det løbende med sit eget måle­apparat i den periode, som HbA1c dækker.

Middel­blodsukker måles i enheden millimol per liter (mmol/l). Det er samme enhed, som når man måler blod­sukker til daglig. Derfor kan middel­blodsukkeret være lettere at forstå end HbA1c-værdierne.

Middel­blodsukkeret svarer ikke nødvendigvis til gennemsnittet af de daglige blodsukker­målinger, man har taget derhjemme. Det skyldes, at man sandsynligvis oftest vil måle sit blod­sukker på bestemte tidspunkter i løbet af dagen. F.eks. i forbindelse med måltider eller når man mistænker, at ens blod­sukker er enten for højt eller for lavt.

Sidst opdateret: 31. august 2021