Gå til hovedindhold

Forstyrret spisning og diabetes

Forstyrret spisning kommer til udtryk ved, at man har et meget stort fokus på mad. Det kan være problematisk for en selv og for ens diabetes.

Indhold

  Forstyrret spisning er relativt almindeligt for personer med diabetes.

  Det er ikke kategoriseret som en egentlig spise­forstyrrelse, men kan være en udfordring i hverdagen og generelt for håndteringen af livet med diabetes.

  Forstyrret spisning kan betyde, at mad, krop, vægt og kontrol af blod­sukker kommer til at fylde mere, end hvad der er hensigts­mæssigt for den enkelte.

  Det kan for eksempel komme til udtryk ved, at man over­spiser, undlader at tage sin insulin eller undlader at tage højde for, at man har diabetes, når man spiser.

  Hyppighed

  Forstyrret spisning ses ofte hos personer, hvor diæt er en del af behandlingen af sygdommen, såsom ved diabetes.

  Blandt unge med type 1-diabetes oplever cirka 20 procent forstyrret spisning. Blandt kvinder med type 1-diatetes oplever helt op mod 30 procent forstyrret spisning.

  I et større viden­skabeligt studie fandt forskere, at personer med forstyrret spisning oftere har et højere Body Mass Index (BMI), oftere har nedsat insulin­følsomhed, har flere depressive symptomer og dårligere livs­kvalitet. Samtidig oplever personer med forstyrret spisning oftere episoder med ketoacidose (syre­forgiftning).

  Læs mere om ketoacidose (syreforgiftning)

  Forstyrret spisning kan i sjældne tilfælde lede til en egentlig spise­forstyrrelse.

  Symptomer på forstyrret spisning

  • Usund adfærd for at regulere vægten. Det kan for eksempel være at undlade at tage insulin for at tabe sig eller at tvangs­motionere i stedet for at tage insulin.
  • Har svært ved at mærke, om man er sulten eller mæt.
  • Over­spisning efter lavt blod­sukker (hypo­glykæmi), hvor man bevidst over­doserer insulin, så man kan give sig selv "lov" til at spise fødevarer, som man mener er "forbudte".
  • At man bruger uhensigts­mæssigt meget tid og energi på at sikre sig et meget stramt reguleret blod­sukker.
  • Forhøjet langtids­blodsukker (HbA1c), som ikke kan forklares på andre måder end ved forstyrret spisning.
  • Udover at undlade insulin eller bevidst under­dosere, så er over­spisninger, ekstremt hård motion og strenge eller gentagne diæter hyppige symptomer på forstyrret spisning.

  Behandling

  Det er vigtigt at tale med sin behandler, hvis man oplever, at maden mentalt fylder alt for meget.

  Det kan for eksempel være, at man oplever episoder, hvor man over­spiser, undlader at tage insulin for at tabe et par kilo eller bevidst tager lidt for meget insulin, så man kan spise ekstra. Det kan også være, at det at spise på en bestemt måde fylder i for mange af de vågne timer.

  Forstyrret spisning kan behandles, og det er vigtigt at tage hånd om, så det ikke udvikler sig.

  Forskning om emnet

  Forekomst af forstyrret spisning

  I en forsknings­oversigt, som samler resultaterne af flere enkeltstudier, fandt forskere , at unge med type 1-diabetes har en højere forekomst af forstyrret spisning sammen­lignet med unge uden type 1-diabetes.

  Unge med type 1-diabetes og forstyrret spisning har samtidig dårligere reguleret blod­sukker end unge med type 1-diabetes, som ikke har forstyrret spisning.

  Find studiet

  Sammenhæng med andre faktorer

  I et amerikansk studie fra 2019 undersøgte forskere sammen­hængen mellem unge med diabetes og forstyrret spisning.

  Studiet inkluderede 2.156 personer med type 1-diabetes og 149 personer med type 2-diabetes, som alle tog insulin.

  Forskerne fandt, at cirka 21 procent af personerne med type 1-diabetes og cirka 50 procent af personerne med type 2-diabetes oplevede forstyrret spisning.

  Studiet viste også, at personer med forstyrret spisning havde et højere BMI, oftere havde nedsat insulin­følsomhed, flere depressive symptomer og en dårligere livs­kvalitet. Dertil oplevede personer med forstyrret spisning oftere at udvikle keto­acidose (syre­forgiftning).

  Find studiet

  Du kan selv finde flere viden­skabe­lige forsknings­oversigter om forstyrret spisning og diabetes.

  Vores søge­funktion NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 26. april 2021