Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Blodtryk og risiko for type 2-diabetes

Forhøjet blodtryk øger risikoen for sygdom. Det gælder også risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Indhold

  Illustration af blodtryksapparat

  Man kan sjældent selv mærke, om man har forhøjet blodtryk. Forhøjet blodtryk øger risikoen for type 2-diabetes, så det er en god idé at få det målt, hvis man er i tvivl.

  Mange personer med diabetes har forhøjet blodtryk (også kaldet hyper­tension). Forskning tyder dog på, at forhøjet blod­tryk også øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Læs mere om forhøjet blodtryk

  Generelt belaster forhøjet blod­tryk hjertet og kroppens øvrige organer og blodkar.

  I kombination med andre risiko­faktorer som f.eks. høj alder, overvægt og arvelige faktorer øger forhøjet blod­tryk risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Man ved dog ikke præcis, hvorfor forhøjet blod­tryk øger risikoen for type 2-diabetes.

  Forebyggelse

  Har man forhøjet blod­tryk, er der altså ekstra god grund til at få det behandlet. Det kan man gøre blandt andet ved at spise sundt, undgå for meget salt i maden, undlade at ryge og være fysisk aktiv.

  I nogle tilfælde kan det være relevant at behandle med blodtryks­sænkende medicin.

  Læs mere om livsstil og medicin mod forhøjet blodtryk

  Måling af blod­tryk

  Man kan som regel ikke selv mærke, om man har forhøjet blod­tryk. Derfor er det vigtigt at få målt blodtryk.

  Blod­trykket måles i hvile med en manchet om armen. Målet udtrykkes i enheden millimeter kvik­sølv (mmHg).

  Det angives med to tal, for eksempel 130/80 mmHg (udtales: 130 over 80). Det højeste tal kaldes det systoliske blod­tryk, og det laveste tal kaldes det diastoliske blod­tryk.

  • Det systoliske tryk (slag­trykket) er det maksimale tryk, der er i en pulsåre, når hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i blod­karrene.
  • Det diastoliske tryk (hvile­trykket) er det laveste tryk, som blodet udøver på puls­årens væg, når hjertet slapper af mellem to slag, og blodet strømmer frit.

  Blod­trykket varierer hos alle mennesker, både fra dag til dag og i løbet af døgnet.

  Normalt blod­tryk

  • Ideelt set er et normalt blod­tryk under 120/80 mmHg.
  • Hvis man ikke har hjerte-kar-sygdom, diabetes eller er mere end 80 år gammel, betragtes et blodtryk under 140/80 mmHg som normalt.

  Forhøjet blodtryk

  • Blod­trykket er forhøjet, når det ved gentagne målinger hos behandleren er målt til 140/90 mmHg eller derover.
  • Hvis man har diabetes, bør blod­trykket være under 130/80 mmHg. Hvis man har diabetisk nyre­sygdom, skal blod­trykket efter aftale med ens behandler måske være lavere.

  Forskning om emnet

  Blodtryk og type 2-diabetes

  I 2015 undersøgte forskere i en forsknings­oversigt, som samler resultaterne af flere studier, samme­nhængen mellem forhøjet blodtryk og risikoen for at udvikle type 2-diabetes. 

  Forskningsoversigten er baseret på et studie af cirka 4,1 millioner deltagere uden type 2-diabetes eller hjertesygdom ved studiets start og en systematisk gennemgang af resultaterne fra andre lignende studier.

  På baggrund af deres analyser konkluderer forskerne, at forhøjet blod­tryk øger risikoen for at få type 2-diabetes.

  De konkluderer også, at sammen­hængen er uafhængig af, om man har andre risiko­faktorer for type 2-diabetes. Sammen­hængen er dog svagere, hvis man kun ser på ældre og/eller overvægtige.

  Brug for mere forskning

  Forskerne fremhæver, at der er brug for mere forskning for bedre at forstå sammen­hængen og de biologiske mekanismer bag forhøjet blodtryk og risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Find forskningsoversigten

  Sidst opdateret: 21. september 2022