Skip to main content

Om Videncenter for Diabetes

Information til alle, der vil vide mere om diabetes

Om Videncenter for Diabetes. Varighed: 32 sekunder. (Video: Videncenter for Diabetes)

Videncenter for Diabetes er etableret for at tilvejebringe og dele forsknings­baseret og praksis­anvendelig information til mål­grupperne:

 • personer med diabetes
 • deres pårørende
 • fagpersoner, som er i berøring med diabetes­området.

Dertil findes der information, som er rettet mod personer i risiko for at få type 2-diabetes samt andre med interesse i diabetes.

Når videncentret gør information tilgængelig på hjemme­siden www.videncenterfordiabetes.dk, skal den så vidt muligt være:

 • Forskningsbaseret
  Informationen skal som udgangspunkt være baseret på, hvad man samlet set ved fra relevant forskning. Hvor det ikke er muligt, kan informationerne i stedet være baseret på den etablerede anerkendte praksis og konsensus på området.
 • Anvendelsesorienteret
  Informationen skal umiddelbart kunne bruges af de pågældende målgrupper i deres daglige liv og/eller professionelle arbejde.
 • Målgruppespecifik
  Informationen skal så vidt muligt være tilpasset i sprog og form for at tage højde for målgruppernes sammensætning og forudsætninger.
 • Kontekstspecifik
  Informationen skal passe til den situation, som brugeren af hjemme­siden er i.

Hvem står bag?

Videncenter for Diabetes er etableret af og er en enhed under Steno Diabetes Center Copenhagen, som er et hospital i Region Hovedstaden, specialiseret i behandling, forskning, forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundheds­professionelle inden for diabetes.

Sidst opdateret: 15. november 2020