Gå til hovedindhold

Om Videncenter for Diabetes

Information til alle, der vil vide mere om diabetes

Indhold

  Om Videncenter for Diabetes. Varighed: 00:32 (Video: Videncenter for Diabetes)

  Videncenter for Diabetes er etableret for at tilvejebringe og dele forsknings­baseret og praksis­anvendelig information til mål­grupperne:

  • personer med diabetes
  • deres pårørende
  • fagpersoner, som er i berøring med diabetes­området.

  Dertil findes der information, som er rettet mod personer i risiko for at få type 2-diabetes samt andre med interesse i diabetes.

  Når videncentret gør information tilgængelig på hjemme­siden www.videncenterfordiabetes.dk, skal den så vidt muligt være:

  • Forskningsbaseret
   Informationen skal som udgangspunkt være baseret på, hvad man samlet set ved fra relevant forskning. Hvor dette ikke er muligt, kan informationerne i stedet være baseret på den etablerede anerkendte praksis og konsensus på området.
  • Anvendelsesorienteret
   Informationen skal umiddelbart kunne bruges af de pågældende målgrupper i deres daglige liv og/eller professionelle arbejde.
  • Målgruppespecifik
   Informationen skal så vidt muligt være tilpasset i sprog og form for at tage højde for målgruppernes sammensætning og forudsætninger.
  • Kontekstspecifik
   Informationen skal passe til den situation, som brugeren af hjemme­siden er i.

  Hvem står bag?

  Videncenter for Diabetes er etableret af og er en enhed under Steno Diabetes Center Copenhagen, som er et hospital i Region Hovedstaden, specialiseret i behandling, forskning, forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundheds­professionelle inden for diabetes.

  Indholdet på hjemmesiden udarbejdes i samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Aarhus.

  Sidst opdateret: 3. januar 2022