Gå til hovedindhold

Depression og diabetes

Personer med diabetes oplever oftere depression end andre. Depression kan påvirke diabetes, men det kan behandles, og derfor er det vigtigt at reagere på symptomer.

Indhold

  Personer med diabetes er to til tre gange mere tilbøjelige til at opleve depressive symptomer, end personer uden diabetes. Depression kan behandles, og udvikler man symptomer, er det vigtigt at søge hjælp.

  Alle mennesker kan opleve at have symptomer på depression. Det betyder dog ikke, at man har diagnosen depression. Om man har en depression afhænger af, hvor mange symptomer man har, hvor alvorlige symptomerne er, og hvor længe man har haft dem.

  Undersøgelser har vist, at personer med diabetes er to til tre gange mere tilbøjelige til at opleve depressive symptomer på et eller andet tidspunkt i deres liv end personer uden diabetes.

  Der findes effektiv behandling af depression, og det er afgørende at være opmærksom på, om man har en depression, der skal behandles.

  Symptomer på depression

  Depression kan komme til udtryk på forskellige måder. Det er vigtigt at tale med en læge eller anden behandler, hvis man oplever disse symptomer i to uger eller længere:

  Mindst to af følgende hoved­symptomer:

  • Nedtrykthed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi eller øget tendens til at blive træt.

  Og flere ledsagende symptomer:

  • Nedsat selv­tillid eller selv­følelse
  • Selv­bebrejdelser eller skyld­følelse
  • Besvær med at tænke eller koncentrere sig
  • Indre uro eller rastløshed eller hæmning
  • Søvn­forstyrrelser
  • Ændring i appetit eller vægt
  • Tanker om død eller selvmord.

  Ved let depression skal to hoved­symptomer og mindst to ledsagende symptomer være til stede.

  Ved moderat depression skal to hoved­symptomer og mindst fire ledsagende symptomer være til stede.

  Ved svær depression skal alle tre hoved­symptomer og mindst fem ledsagende symptomer være til stede.

  Depression kan forveksles med diabetes distress. Men hvor diabetes distress er en følelses­mæssig belastning, der specifikt er relateret til at leve med en kronisk sygdom, er depression karak­teriseret ved en mere generel ned­trykthed.

  Læs mere om diabetes distress

  Hvis tilstanden med ned­trykthed bliver langvarig, og der opleves flere symptomer, kan det være tegn på depression.

  Diabetes og depression kan påvirke hinanden

  Depression kan have en negativ betydning for både livs­kvalitet, egen­omsorg og diabetes­behandling.

  Har man manglende overskud og energi, vil mange opleve at have mindre fokus på mad, motion, måling af blod­sukker, medicin og mødetider med en diabetes­behandler. Dårlig koncentrations­evne, manglende overblik og lignende kan ligeledes være en konsekvens af at have meget højt blodsukker.

  Tilsammen betyder det, at det bliver vanskeligere at håndtere diabetes optimalt.

  Personer, der har en depression, kan føle sig så dårligt tilpas, at de ændrer spise­vaner, har svært ved at sove og svært ved at motionere. Det kan gøre det vanskeligere at håndtere diabetes og bidrage til udvikling af type 2-diabetes. Forbindelsen mellem diabetes og depression betyder, at det er ekstra vigtigt at tage depression alvorligt, hvis man har diabetes.

  At have en depression kan påvirke ens egen­omsorg i negativ retning. Det er derfor vigtigt at få behandling, hvis man har en depression. Ud over at øge livs­kvaliteten har behandlingen en positiv betydning for ens egen­omsorg.

  Læs mere om psykologbehandling

  Video om diabetes og depression

  I videoen nedenfor fortæller psykolog Anne Mose mere om diabetes og depression, hvordan det kan føles, og hvor man skal søge hjælp.

  Diabetes og depression. Varighed: 4 minutter og 7 sekunder. (Video: Helbredsprofilen.dk)

  Forskning om emnet

  Forekomst af depression hos personer med type 1- og type 2-diabetes

  I en gennemgang af resultater fra 20 videnskabelige studier fandt man frem til, at forekomsten af depression hos personer med type 1-diabetes er cirka 12 %, mens den er cirka 19 % for personer med type 2-diabetes.

  Studiet viste også, at personer med type 1-diabetes har tre gange højere risiko for at få diagnosen depression, når man sammenligner dem med en lignende baggrundsbefolkning, som ikke har diabetes. For personer med type 2-diabetes er risikoen dobbelt så stor.

  Depressive symptomer og depression hos personer med type 2-diabetes

  En samlet analyse af hele 248 videnskabelige studier fra hele verden har vist, at cirka 28 % af personer med type 2-diabetes har oplevet depressive symptomer eller har fået stillet diagnosen depression. Flere kvinder (cirka 34 %) end mænd (cirka 23 %) oplever dette.

  Svær depression hos personer med type 2-diabetes

  En metaanalyse af 20 videnskabelige studier har vist, at cirka 14,5 % af personer med type 2-diabetes er blevet diagnosticeret med en svær depression (se ovenstående faktaboks 'Symptomer på depression'). Dette er markant mere end baggrundsbefolkningen.

  Du kan selv finde flere viden­skabe­lige forsknings­oversigter om depression og diabetes.

  Vores søge­funktion NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Sidst opdateret: 11. august 2022