Gå til hovedindhold

Blodsukkermåling og type 2-diabetes

Ved at måle blodsukker kan man holde øje med og blive klogere på, hvordan kroppen reagerer på blandt andet mad, fysisk aktivitet og medicin.

Kort fortalt

 • Det er vigtigt at måle blodsukker for at forstå, hvordan kroppen reagerer på mad, motion, stress og medicin.
 • Blodsukker kan måles på forskellige måder, f.eks. med en finger­prikker og et blodsukker­apparat.
 • Det er forskelligt, hvor ofte man skal måle blodsukker. Tager man insulin, skal man være ekstra opmærksom på at måle blodsukker.
 • Det er vigtigt at måle blod­sukkeret, hvis man føler sig dårlig, har infektioner, eller hvis man mistænker, at det er for højt eller for lavt.

Når man har type 2-diabetes, er det en god idé at holde øje med, hvordan ens blodsukker ændrer sig, og om det ligger for højt.

At måle sit blodsukker i mange forskellige situationer kan gøre en klogere på, hvordan kroppen reagerer på f.eks. mad, drikke, motion, feber og stress.

Hvis man har type 2-diabetes og tager insulin, er det især vigtigt at måle sit blodsukker, sådan at man kan tilpasse sin behandling med insulin korrekt.

Nedenfor kan du se en video fra Helbredsprofilen om blodsukkermåling og læse om de forskellige metoder til at måle blod­sukkeret. 

Læs mere om normalt blodsukker og højt blodsukker

Type 2-diabetes: Hvordan måler jeg mit blodsukker? Varighed: 2 minutter og 46 sekunder. (Video: Helbredsprofilen.dk)

Metoder til at måle blodsukker

Blodsukker­apparater findes i mange forskellige versioner til forskellige behov.

Hoved­funktionen er at måle og vise hvor meget sukker, der er i blodet. De findes i forskellige størrelser, og tallene på apparaterne kan være større eller mindre. Det er desuden muligt at få et talende blodsukker­apparat til svagtseende.

Fingerprikker og blodsukkerapperat

En finger­prikker fungerer ved, at man med et tryk på en knap udløser en tynd nål, som giver et lille prik på siden af en finger­spids. Herefter kan en lille blod­dråbe trykkes frem.

Blod­dråben opsamler man med en test­strimmel, som man putter i et blodsukker­apparat. Få sekunder efter kan man aflæse, hvor højt ens aktuelle blodsukker er.

Man vil blive undervist i, hvordan man måler sit blodsukker med et blodsukker­apparat. Familie eller andre kan også lære at måle blod­sukkeret. På den måde kan de hjælpe med målinger, hvis man af en eller anden grund (f.eks. når man er syg) ikke selv kan klare det.

Målingerne gemmes

Blodsukkerapparatet har hukommelse. Det betyder, at målingerne kan gemmes i apparatet og aflæses ved besøg i diabetesambulatoriet. På den måde kan ens behandler give gode råd til, hvordan man bedst måler sit blodsukker og justerer sin insulin.

Apparatet kan desuden testes, så det sikres, at det virker korrekt.

Man kan søge om tilskud til både blodsukkerapparat og teststrimler hos sin kommune.

Læs mere om, hvad man kan få tilskud til

Almindelige fejl

Der kan ske fejl, når man måler blod­sukker. Er man i tvivl om målingerne, er det en god idé at tale med sin behandler.

Typiske årsager til fejl er:

 • Opbevaring af test­strimlerne i køleskab, i en bil i frostvejr eller på skitur. Lave temperaturer ændrer strimlernes reaktions­tid.
 • For gamle test­strimler (tjek altid udløbs­datoen), eller at de har været opbevaret fugtigt, f.eks. ved at bøtten ikke har været lukket.
 • For lille eller for stor blod­dråbe, eller at dråben er gledet ud på testfeltet.
 • Snavset rude i måle­apparatet.
 • At man ikke har vasket hænderne før målingen, så der f.eks. sidder lidt frug­tsukker på hænderne.

En kontinuerlig glukose­måler virker ved, at en lille sensor sættes på og ind under huden. Sensoren sidder på huden ved hjælp af et plaster.

Sensoren måler hele tiden mængden af sukker­ i underhudens vævsvæske.

Via senderen på huden sendes målingerne videre til f.eks. en app på en telefon eller en insulin­pumpe. På den måde kan man hele tiden følge med i sit blod­sukker og se udviklingen over f.eks. det seneste døgn.

Alarm ved højt og lavt blodsukker

Sensorer kan give en alarm ved høje eller lave blodsukker­værdier samt ved hurtigt stigende eller faldende blodsukker­værdier. Det kan især være nyttigt for personer, der har problemer med selv at mærke, når deres blod­sukker bliver for lavt.

Da man måler i under­hudens vævsvæske, skal man være opmærksom på, at målingerne er forsinket 5-10 minutter i forhold til de aktuelle blodsukker­værdier.

Udskiftning og kalibrering af sensor

Sensoren skal typisk skiftes hver 10.-14. dag. Man kan gå i bad, motionere og svømme med en sensor på.

Hvis sensoren beder om det, kan der være behov for at kalibrere. Det gør man ved hjælp af en blodsukker­måling, som er taget på et blodsukker­apparat. Derefter taster man blodsukker­værdien ind i sensoren.

Der findes forskellige sensor­modeller, og det varierer, hvor ofte de skal kalibreres.

Er man det mindste i tvivl om, hvorvidt målingerne er korrekte, vil ens behandler anbefale, at der laves kontrol­målinger med finger­prikker og blodsukker­apparat.

En flash glukose­måler (FGM) måler, ligesom en kontinuerlig glukose­måler, mængden af sukker i vævs­væsken i under­huden.

Ved at føre en medfølgende scanner eller telefonen hen over sensoren kan man aflæse den aktuelle blodsukker­værdi på et display.

Da man måler i underhudens vævs­væske, skal man være opmærksom på, at ­målingerne er forsinket 5-10 minutter i forhold til de aktuelle blodsukker­værdier.

Udskiftning af flash glukosemåler

Sensoren under huden skal skiftes hver anden uge. Det er ikke nødvendigt at kalibrere den. Man kan gå i bad, motionere og svømme med en sensor på.

Scanneren kan også vise udviklingen i blodsukker­værdier over de seneste otte timer.

På Helbredsprofilen kan man se en video af, hvordan man sætter en sensor på

Læs mere om, hvordan brugte sensorer skal smides ud

Hvor ofte bør man måle sit blodsukker?

Det varierer fra person til person, hvor ofte man bør måle sit blodsukker. Det er altid en god idé at tale med sin behandler om, hvor ofte man skal måle det.

At måle sit blodsukker på forskellige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med sport, måltider og når man vågner om morgen, kan være et godt redskab til at lære sin krops reaktioner bedre at kende.

Insulin og blodsukkermåling

Hvis man får insulin, skal man måle sit blodsukker hver dag og muligvis flere gange om dagen. Det afhænger af ens behandling og den vejledning, man får fra sin behandler.

Det er altid planen, som er aftalt med behandleren, der skal følges.

Generelle regler for måling af blodsukkeret ved type 2-diabetes, når man er i medicinsk behandling, som kan give lavt blodsukker, er:

 • Blodsukkeret skal måles dagligt ved opstart af insulin.
 • Ved meget svingende blodsukkerværdier eller ved øget risiko for lavt blodsukker måles blodsukkeret fire gange i døgnet.
 • Når blodsukkeret er kommet under kontrol, er det nok at måle det fastende to gange ugentligt hver 2. uge og i tre dage før næste kontrol hos lægen.

Man skal altid måle sit blodsukker, hvis man:

 • Har det skidt
 • Kaster op
 • Har feber eller infektioner
 • Har på fornemmelsen, at blodsukkeret enten er for lavt eller for højt.

Hvis man har infektion eller anden sygdom, eller bemærker at man tisser ofte og mere end normalt, er det vigtigt, at måle blodsukkeret. Hvis det er højt (over 15-20 mmol/l), skal man kontakte sin behandler eller eventuel akut lægehjælp.

Læs mere om højt blodsukker

Sidst opdateret: 1. september 2022