Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Blodtryk og type 2-diabetes

Diabetes øger risikoen for at få forhøjet blodtryk. Det øger risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme og belaster nyrer og øjne.

Indhold

  Billede af blodtryksmåling på en person med diabetes

  Når man har type 2-diabetes, har man en øget risiko for at få forhøjet blodtryk. Derfor er det vigtigt at få tjekket blodtrykket jævnligt.

  Når hjertet pumper blod ud i kroppen, giver det er tryk på kar­væggene. Det tryk kaldes blod­trykket og kan måles med et blodtryks­apparat.

  Blod­trykket varierer i løbet af en dag, men hvis trykket generelt er forhøjet, belaster det over tid hjertet og blod­karrene. Når blodtrykket generelt er forhøjet kaldes det også for hypertension.

  Forhøjet blodtryk skal helst undgås, da det øger risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme (hjerte­infarkt, hjerne­blødning eller blod­prop i hjernen). Det kan desuden give skade på nyrer og øjne.

  Man kan som regel ikke selv mærke, om ens blodtryk er forhøjet. Derfor er det vigtigt at få målt blodtryk.

  Læs mere om følge­sygdomme i hjerte og blodkar, nyrer og øjne

  Diabetes øger risikoen

  Personer med diabetes er i særlig risiko for at få et forhøjet blod­tryk. Det er derfor vigtigt jævnligt at få det kontrolleret.

  Forhøjet blod­tryk kan og skal i nogle tilfælde behandles med blodtryks­sænkende medicin. Med en sund livs­stil kan man dog gøre meget selv for at sænke blod­trykket.

  Forskning tyder på, at forhøjet blod­tryk også øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Læs mere om blodtryk og risikoen for at få type 2-diabetes

  Måling af blod­tryk

  Blod­trykket måles i hvile med en manchet om armen. Målet udtrykkes i enheden millimeter kvik­sølv (mmHg).

  Det angives med to tal, for eksempel 130/80 mmHg (udtales: 130 over 80). Det højeste tal kaldes det systoliske blod­tryk, og det laveste tal kaldes det diastoliske blod­tryk.

  • Det systoliske tryk (slag­trykket) er det maksimale tryk, der er i en pulsåre, når hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i blod­karrene.
  • Det diastoliske tryk (hvile­trykket) er det laveste tryk, som blodet udøver på puls­årens væg, når hjertet slapper af mellem to slag, og blodet strømmer frit.

  Man vil ofte få målt blodtryk af sine behandlere i forbindelse med en konsultation. Det kan dog nogle gange være relevant selv at måle blodtrykket.

  Ved at lave målingen hjemme kan man måle det i forskellige situationer, og man vil ofte være mere afslappet. 

  Læs mere om, hvordan man selv måler blodtryk

  Hvad skal blodtrykket være?

  Blod­trykket varierer hos alle mennesker, både fra dag til dag og i løbet af døgnet. Det gør det fordi, blodtrykket afhænger af blandt andet hvor gammel man er, hvor meget man bevæger sig, hvad man spiser, hvordan man har det psykisk, hvad man vejer, og om man har en kronisk sygdom.

  Der er dog nogle intervaller inden for hvilke, man vil sige, at ens blodtryk er normalt.

  Normalt blod­tryk

  Ideelt set er et normalt blod­tryk under 120/80 mmHg. 

  Når man har diabetes, vil man generelt sige, at blodtrykket bør være under 130/80 mmHg.

  Hvis man ikke har diabetes, hjerte-kar-sygdom eller er mere end 80 år gammel, vil et blodtryk under 140/80 mmHg for mange betragtes som normalt.

  Forhøjet blodtryk

  For personer med diabetes vil et blodtryk over 130/80 mmHg være forhøjet og målsætningen vil derfor være at få blodtrykket til at ligge under 130/80.

  Generelt for personer uden diabetes eller hjertesygdom siger man, at blod­trykket er forhøjet, når det ved gentagne målinger hos ens behandler er målt til 140/90 mmHg eller derover.

  Hvis man måler blodtrykket derhjemme, hvor man ofte er meget afslappet, er det forhøjet, når det ved gentagne målinger ligger på 135/85 mmHg eller derover.

  Behandlingsmål er individuelle

  Målet for ens blodtryk er noget, man individuelt aftaler med sin behandler.

  For ældre personer eller personer, der har haft diabetes i mange år, kan det i nogle tilfælde være i orden med et højere blodtryk på f.eks. omkring 140/85 mmHg.

  For personer, som har udviklet følgesygdom i nyrerne, vil blodtryksmålet ofte skulle være lavere.

  Forskning om emnet

  Find selv viden­skabe­lige oversigts­artikler om emnet.

  NemPubMed

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg efter artikler om blodtryk og type 2-diabetes i NemPubMed

  Kvalitetsvurderede systematiske reviews

  Find et udvalg af kvalitetsvurderede systematiske forskningsoversigter fra og databasen .

  Sidst opdateret: 4. august 2023