Gå til hovedindhold

Overgangsalder og type 1-diabetes

Overgangsalderen medfører en række ændringer i kroppen. Ændringerne kan påvirke blodsukkeret og blandt andet øge risikoen for at tage på i vægt.

Billede af kvinde, der står med medicin ved køleskabet.

I overgangsalderen kan man opleve uventede udsving i blodsukkeret.

Overgangs­alderen kan påvirke blod­sukkeret hos kvinder med diabetes.

Årsagen er blandt andet, at når kvinder går i over­gangs­alderen (klimak­teriet), falder niveauet af de kvindelige køns­hormoner østrogen og pro­ges­teron.

Ændringer i kroppens hormon­balance kan blandt andet påvirke stof­skiftet og blodsukker­ret og potentielt øge risikoen for at udvikle følge­sygdomme til diabetes.

Blodsukkeret i overgangs­alderen

Når udskillelsen af de kvindelige kønshormoner falder, kan det medføre symptomer som f.eks. blødnings­forstyrrelser og hedeture.

Ud over at spille en central rolle i menstruations­cyklussen påvirker østrogen også cellernes insulinfølsomhed og dermed reguleringen af blodsukkeret.

Man kan i overgangsalderen derfor opleve uventede udsving i blodsukkeret. 

Vægtøgning

Faldet i udskillelsen af kvindelige køns­hormoner medfører også, at både muskel­massen og fedt­forbrændingen falder.

Ofte fører faldet i kønshormoner til et relativt højere fedt­indhold i forhold til muskel­masse i kroppen, og mange vil derfor kunne opleve at stige i vægt i forbindelse med over­gangs­alderen.

Hedeture eller lavt blodsukker?

Symptomerne på overgangsalder og lavt blodsukker kan have mange ligheder. Man kan f.eks. opleve at få hedeture og være meget træt i begge tilfælde.

Fordi symptomerne kan ligne hinanden meget, kan det ofte være vanskeligt at adskille de to tilstande.

Hvis man ikke kan skelne mellem de to tilstande og fejlagtigt tror, at symptomerne skyldes for lavt blodsukker og handler derefter, kan man potentielt risikere at få for højt blodsukker og unødigt tage på i vægt, fordi man spiser mere, end man har brug for. 

Risikoen for at forveksle hedeture med lavt blodsukker betyder, at det kan være nødvendigt at måle sit blodsukker oftere, end man plejer.

Behandling i forbindelse med overgangsalder

Generne i forbindelse med overgangsalderen kan for nogle blive så store, at de kan have gavn af behandling for at mindske generne.

Desuden kan overgangsalderen betyde, at der er behov for justering af diabetesbehandlingen.

I oversigten nedenfor kan man læse mere om de behandlinger og justeringer, som kan være relevante for kvinder med diabetes i forbindelse med overgangsalderen.

Overgangsalder og behandling

Når man har type 1-diabetes, er det vigtigt at måle blodsukkeret oftere omkring overgangsalderen for at følge med i, hvordan de hormonelle ændringer påvirker blodsukkeret.

For nogle kan det være nødvendigt at øge insulindosis under og efter overgangsalderen, da kroppen, på grund af ændringer i produktionen af østrogen, bliver mindre følsom over for insulin. 

Det er som altid en god idé at tale med sine behandlere om det, hvis man oplever uforklarlige udsving i sit blodsukker.

Hvis man oplever udtalte gener i overgangs­alderen, som hede­ture, træt­hed og tørre slim­hinder, kan hormonbehandling for nogle være en mulighed.

En individuel vurdering

Det vil altid være en individuel vurdering, om det er relevant at behandle med hormon­er.

Der skal blandt andet tages højde for, at kvinder med diabetes generelt har en øget risiko for at udvikle hjerte-kar-syg­domme.

Det er derfor vigtigt at tale med sin behandler hvis man oplever meget store gener.

Kunstige kønshormoner

Behandlingen består i, at kroppen til­føres kunstige kvindelige køns­hormoner via tabletter, en gel eller plaster. Hvis man har problemer med tørre slimhinder i skeden, kan det behandles med lokal­behandling.

Udover at mindske gener ved overgangs­alderen, kan hormon­behandling hos kvinder med diabetes for nogle være med til at mindske risikoen for at udvikle eller forværre følge­sygdomme til type 1-diabetes.

Mad, motion og ingen tobak er en vigtig del af den daglige behandling af diabetes, også for kvinder i overgangs­alderen.

I overgangs­alderen øges vigtig­heden af at have en sund livsstil, da det er med til at mindske kroppens nedsatte føl­som­hed over for insulin.

Desuden kan en sund livsstil være med til at mindske nogle af generne ved overgangs­alderen.

Blodsukkeret efter overgangsalderen

Når overgangsalderen er overstået, er der sket en række permanente ændringer i kvinders stofskifte.

Det lavere niveau af kvindelige kønshormoner, særligt østrogen, betyder, at insulinfølsomheden er ændret.

Ændringerne påvirker reguleringen af blodsukkeret, og kan betyde, at man skal lave ændringer i sin behandling.

Nogle kvinder oplever også at tage på efter overgangsalderen, særligt omkring maven. Det kan medvirke til at nedsætte følsomheden over for insulin yderligere.

Nedenfor kan man læse mere om, hvordan overgangsalderen på forskellige måder kan påvirke diabetes og risikoen for følgesygdomme.

Overgangsalder og følgesygdomme til diabetes

Personer med diabetes har generelt større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. For kvinder med diabetes bliver risikoen større efter overgangsalderen.

Det skyldes, at faldet af østrogen i kroppen medvirker til, at blodkarrene bliver stivere, og en øget mængde fedt i blodet. Nogle  kvinder oplever også, at de tager på i vægt.

Tilsammen øger ændringerne risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

På grund af risikoen for vægtøgning er det vigtigt at være opmærksom på hvad og hvor meget man spiser mens man er i overgangsalderen. 

Personer med type 1-diabetes har en øget risiko for knoglebrud.

Det kan skyldes en kombination af øget risiko for fald, f.eks. på grund af nedsat syn, påvirket balance på grund af følgesygdom i nerverne, og at personer med diabetes efter mange år med diabetes har en ændret knoglestruktur, som nedsætter knoglestyrken.

Fra overgangsalderen sker der en øget afkalkning af knoglerne og dermed en yderligere øget risiko for knogleskørhed (osteoporose) og knoglebrud.

Husk kalk og D-vitamin

Den øgede risiko for osteoporose betyder, at det for kvinder med diabetes er særligt vigtig at få tilstrækkelig med kalk (calcium) og D-vitamin.

Problemer med sårbare slimhinder og smerter ved samleje kan forværres efter overgangsalderen. 

Nogle kan have glæde af lokalbehandling med østrogen, men andre kan klare sig med glidecreme, som kan købes i håndkøb på apoteket.

I det hele taget oplever kvinder med diabetes oftere problemer med sexlivet end kvinder uden diabetes, så det er vigtigt at være opmærksom på, om overgangsalderen kan være en del af forklaringen.

Det er altid en god idé at tale med sin behandler om det, hvis man oplever, at diabetes påvirker ens sexliv

Læs mere om sex og type 1-diabetes

Risikoen for at få en depression er større for personer med diabetes sammenlignet med personer uden diabetes.

Denne risiko øges i overgangsalderen. Det skyldes dels, at symptomer som søvnløshed og træthed øger risikoen for depression, og dels at nogle kan opleve overgangsalderen som en turbulent periode.

Fortæl andre om symptomer

Det er altid en god idé at tale med sin behandler og sine nærmeste, hvis man oplever symptomer på depression, som f.eks. nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, manglende energi eller træthed.  

Læs mere om depression og diabetes

Fysisk og psykisk velbefindende

Det er vigtigt at huske på, at alle kvinder, uanset om de har diabetes eller ej, oplever forandringer i kroppen i forbindelse med over­gangs­alderen.

Forandringerne kan være til gene for både ens fysiske og psykiske vel­befindende.

Det er vigtigt at tale med sine behandlere om de gener, man måtte opleve.

På den måde kan man sammen finde ud af, hvordan man hånd­terer de helt konkrete for­andringer med f.eks. svingende blodsukker, men også få sat ord på, hvordan de påvirker ens generelle vel­befindende og hverdag.

Sidst opdateret: 11. januar 2024