Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Langtidsblodsukker (HbA1c) og middelblodsukker

Langtidsblodsukker (HbA1c) og middelblodsukker er to blodprøver, som viser, hvordan blodsukkeret har ligget i de seneste 2-3 måneder.

Indhold

  Billede af en underarm, hvor der bliver taget blodprøve fra.

  Langtidsblodsukker (HbA1c) og middelblodsukker kan måles via en blodprøve i armen.

  For at regulere behandlingen af diabetes bedst muligt er det nyttigt at vide, hvordan blod­sukkeret har ligget over en længere periode. Det kan man finde ud af ved at få taget en blod­prøve, der fortæller, hvad det gennemsnitlige blod­sukker har været over de seneste 2-3 måneder.

  Resultatet kan gives på to måder:

  Begge værdier bliver brugt i forskellige sammenhænge. De er derfor vigtige at kende.

  Langtids­blodsukker (HbA1c)

  HbA1c står for Hæmoglobin A1c (udtales hæmoglobin-A-et-c) og måles i enheden millimol per mol (mmol/mol). 

  Det er en blod­prøve, som måler hvor meget sukker, der har været bundet til stoffet i blodet over de seneste 2 til 3 måneder. Prøven kaldes derfor også for langtids­blodsukker.

  HbA1c bruges til at stille diagnosen diabetes og til at vurdere, hvor godt blod­sukkeret er reguleret.

  HbA1c og blodsukkermålinger

  HbA1c giver ingen oplysninger om udsving i blod­sukkeret. Den skal derfor altid ses i sammenhæng med ens egne blodsukker­målinger. 

  Blodprøven for HbA1c skal analyseres på et laboratorium, så i modsætning til almindeligt blodsukker kan man ikke selv måle HbA1c hjemme.

  HbA1c-værdien kan bruges som et "pejlemærke", så man sammen med sin behandler kan sætte fremadrettede mål for ens blodsukkerniveau. 

  Hvad bør HbA1c være?

  Når man har type 1-diabetes, bør ens langtidsblodsukker ligge på eller under 53 mmol/mol.

  Det optimale langtidsblodsukker afhænger dog af, om man har komplikationer til diabetes. Det kan man læse mere om i boksen nedenfor.

  Langtids­blodsukkeret vurderes altid sammen med ens egne blodsukker­målinger, som man foretager derhjemme med et blodsukker­apparat eller en sensor.

  Målene herunder er de anbefalede mål fra den nationale behandlings­vejledning. Man aftaler dog altid et individuelt mål for sit langtids­blodsukker med sin behandler.

  For de fleste personer med type 1-diabetes vil målet være at sænke langtids­blodsukkeret (HbA1c) til under 53 mmol/mol.

  I nogle tilfælde kan lavere eller højere værdier være relevante. Se forklaringer herunder.

  • Generelt behandlings­mål for voksne med type 1-diabetes:
   HbA1c under eller lig med 53 mmol/mol
  • Ukompliceret diabetes (det vil sige, at man ingen tegn har på hjerte-kar-sygdomme, man har gode følings­symptomer, kort diabetes­varighed og ung alder):
   HbA1c mellem 48 og 53 mmol/mol
  • Kompliceret diabetes (det vil sige, man har hyppige insulin­tilfælde, har udviklet følge­sygdomme, andre sygdomme og haft diabetes i lang tid):
   HbA1c under 58 mmol/mol
   Ved flere sygdomme samtidig med diabetes kan målet eventuelt være højere.

  Middel­blodsukker (M-BG)

  Middel­blodsukkeret (M-BG) er baseret på ens HbA1c-blod­prøve­resultater. Tallet fortæller, hvad man i gennemsnit ville have målt sit blod­sukker til, hvis man havde målt det løbende med sit eget måle­apparat i den periode, som HbA1c dækker.

  Middel­blodsukker måles i enheden millimol per liter (mmol/l). Det er samme enhed, som når man måler blod­sukker til daglig. Derfor kan middel­blodsukkeret være lettere at forstå end HbA1c-værdierne.

  Middel­blodsukkeret svarer ikke nødvendigvis til gennemsnittet af de daglige blodsukker­målinger, man har taget derhjemme. Det skyldes, at man sandsynligvis oftest vil måle sit blod­sukker på bestemte tidspunkter i løbet af dagen. F.eks. i forbindelse med måltider eller når man mistænker, at ens blod­sukker er enten for højt eller for lavt.

  Time-in-range

  I tillæg til HbA1c og middelblodsukker kan man bruge det mål, der omtales 'time-in-range' eller 'tid i målområdet'. Målet tager højde for, hvor stor del af tiden, man ligger inde for et bestemt blodsukkerinterval. 

  'Time-in-range'-mål er kun muligt at bruge, hvis man har en kontinuerlig glukosemåler (CGM) eller en flash glukosemåler (FGM).

  Med 'time-in-range' skal man nemlig bruge løbende blodsukkermålinger for at kunne vurdere, hvor stor en procentdel af værdierne, der ligger inden for intervallet eller målområdet.

  I boksen nedenfor kan man se de forskellige mål for 'time-in-range'.

  I den nationale behandlingsvejledning står der, hvor stor en procentdel af blodsukkermålingerne, der skal være inde for et bestemt interval over en periode på 24 timer.

  For de fleste med type 1-diabetes vil målene være, at:

  • under 1 procent af målingerne skal ligge under 3 mmol/l
  • under 4 procent af målingerne skal ligge under 3,9 mmol/l
  • over 70 procent af målingerne skal ligge mellem 3,9-10 mmol/l
  • under 5 procent af målingerne skal ligge over 13,9 mmol/l

  For personer med diabetes med høj alder og kompliceret diabetes, går man efter, at:

  • under 1 procent af målingerne skal ligge under 3,9 mmol/l
  • over 50 procent af målingerne skal ligge mellem 3,9-10 mmol/l
  • under 10 procent af målingerne skal ligge over 13,9 mmol/l

  Blodsukkerværdier over tid

  Blodsukkeret skal altså for de fleste med type 1-diabetes gerne ligge mellem 3,9-10 mmol/l i 70 procent af tiden. Det svarer til mindst 16 timer og 48 minutter af døgnets 24 timer. 

  For personer med høj alder og kompliceret diabetes skal blodsukkeret helst ligge mellem 3,9-10 mmol/l i 50 procent af tiden. Det svarer til mindst 12 af døgnets 24 timer.

  Blodsukkermål og 'time-in-range'-værdier vil altid være en individuel vurdering, og behandlingsmål skal altid aftales med ens behandler.

  Video om langtidsblodsukker

  Nedenfor kan man se en video fra Helbredsprofilen om, hvordan man måler HbA1c og middelblodsukker, og hvad målingerne kan bruges til.

  Hvad er et langtidsblodsukker – HbA1c? Varighed: 3 minutter og 27 sekunder. (Video: Helbredsprofilen.dk)

  Forskning om emnet

  Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om langtidsblodsukker (HbA1c) og type 1-diabetes.

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 31. oktober 2022