Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Planlægning af graviditet

Når man har type 2-diabetes, er der flere forhold, der bør planlægges for at optimere, at graviditeten forløber bedst muligt.

Indhold

  Kvinder med type 2-diabetes har, i forhold til kvinder, som ikke har diabetes, en øget risiko for komplikationer i graviditeten. Men med en velreguleret type 2-diabetes før og under graviditeten kan den risiko mindskes.

  Hvis du ønsker at blive gravid, er det derfor altid en god idé at fortælle det til din behandler, så I sammen kan planlægge forløbet frem til din graviditet. Indtil du er i mål med plan­lægningen, anbefales det, at du bruger prævention.

  Vær opmærksom på:

  Får du metformin, SGLT-2-hæmmere, sulfonylurinstoffer, DDP4-hæmmere eller GLP1-analoger, skal du stoppe med den behandling. Enten før graviditeten opnås, eller senest når du finder ud af, at du er gravid. Tal med din behandler om, hvad du skal gøre. 

  Læs også mere om justering af din medicin længere nede på denne side.

  Grønt lys til graviditet

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende er opnået, før du bliver gravid:

  • Dit langtids­blodsukker (HbA1c) er under 53 mmol/mol
  • Du spiser folinsyre dagligt indtil 12. graviditets­uge
  • Du føler dig tryg ved at håndtere lavt blod­sukker
  • Din medicin er justeret, så den passer til gravide
  • Der har i mindst 6 måneder været stabile forhold i dine øjne og nyrer.

  I fold-ud-boksene herunder kan du læse uddybende forklaringer til punkterne, du skal opnå før graviditet.

  Før du bliver gravid

  HbA1c før graviditet

  I samarbejde med din behandler er målet, at din langtids­prøve (HbA1c) kommer under 53 mmol/mol, før du bliver gravid.

  Derfor er det en god idé, at du måler blod­sukker mindst 4 gange dagligt, når du planlægger graviditet, og at du registrerer dine måle­resultater.

  Mål dit blodsukker:

  • Før og eventuelt 1½-2 timer efter hoved­måltiderne
  • Før sengetid
  • Gerne om natten.

  Det er acceptabelt med højst fire ugentlige milde insulin­følinger, som du selv kan behandle med kulhydrater.

  Ved symptomer på insulin­føling og/eller blodsukker under 3,9 mmol/l skal du drikke ½-1 glas juice og derefter spise noget brød.

  HbA1c under graviditet

  Under graviditeten går man efter en HbA1c på under 48 mmol/mol frem til uge 20 og under 38 mmol/mol efter 20 uger.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du, allerede når du begynder at planlægge din graviditet, tager et dagligt vitamin­tilskud af folinsyre for at nedsætte risikoen for at føde et barn med rygmarvs­brok (neuralrørs­defekter).

  Dagligt tilskud af folinsyre

  400 mikrogram, fra du planlægger at blive gravid, til 12. graviditetsuge.

  Visse former for medicin kan påvirke et fosters normale vækst og udvikling. Tager du anden medicin end insulin, bør du derfor tale med din behandler for at sikre dig, at du kan fortsætte med at tage den medicin, eller om du skal skifte præparat eller justere i dosis.

  Generelt gælder følgende for kvinder med diabetes, som planlægger graviditet

  • Tager du anden medicin end insulin for at justere dit blod­sukker, skal du skifte til insulin
  • Kolesterol­sænkende medicin må ikke anvendes under graviditet
  • Tager du ACE-hæmmere eller angiotensin-2-receptor­blokkere mod for højt blod­tryk, skal du skifte til en anden blodtryks­sænkende medicin, der kan anvendes gennem hele graviditet

  Tal med din behandler om insulin

  Når du bliver gravid – eller forsøger at blive det – er det vigtigt, at du taler med din behandler om den type insulin, du tager. Måske skal du fortsætte med den samme, og måske skal du skifte. Det vil din behandler vejlede dig i.

  Har du ingen eller beskedne forandringer i dine øjne, er der som regel ikke risiko for udvikling/forværring af diabetisk øjen­sygdom under graviditet.

  Ved en planlagt graviditet vil dine øjne blive vurderet i løbet af planlægnings­forløbet. Hvis du har aktiv diabetisk øjen­sygdom, er der risiko for forværring under graviditet. Laser­behandling før graviditet kan derfor være nødvendigt.

  Graviditet vil blive frarådet, indtil tilstanden i dine øjne været stabil i mindst 6 måneder.

  Du vil også regelmæssigt, under planlægning af din graviditet, få målt nyretal, blod­tryk og udskillelse af æggehvide­stof i urinen. Har du diabetisk nyre­sygdom med øget udskillelse af æggehvide­stof i urinen og/eller forhøjet blodtryk før graviditet, er der øget risiko for svangerskabs­forgiftning, for tidlig fødsel og sygdom hos den nyfødte. Derfor er det vigtigt at blodtryk og nyre­funktion er stabilt, før du bliver gravid.

  Forhøjet blod­tryk forekommer hos cirka 40 procent af de gravide kvinder med diabetes. God blodsukker­regulering og behandling med blodtryks­sænkende medicin før og under graviditet medvirker til at beskytte øjne og nyrer.

  Tal med din behandler om insulin: Når du bliver gravid - eller forsøger at blive det - er det vigtigt, at du taler med din behandler om din diabetesbehandling. Måske skal du fortsætte på samme måde, eller måske skal der ske ændringer i behandlingen. Det vil din behandler vejlede dig i.

  Undgå insulintilfælde: Det er vigtigt, at du ved, hvordan du håndterer lavt blodsukker og undgår insulintilfælde under graviditeten. Det er også vigtigt, at du undgår insulintilfælde, hvor du skal have hjælp fra andre til at håndtere et lavt blodsukker.

  Læs mere om insulintilfælde og lavt blodsukker.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2022