Gå til hovedindhold

Viden om diabetes

Kost, motion og rygning

Risikoen for at udvikle type 2-diabetes mindskes ved at spise efter de officielle kostråd, dyrke regelmæssig motion og undgå at ryge.

Indhold

  Billede af en mand der dyrker motion i en træningssal.

  Fysisk aktivitet øger musklernes følsomhed over for insulin, hvilket betyder at kroppens egen insulin virker bedre. Derfor er fysisk aktivitet med til at nedsætte risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Mange faktorer er med til at afgøre, om man udvikler type 2-diabetes. Gennem sunde mad- og drikke­vaner, motion og at undgå at ryge, kan man gøre sit for at udskyde eller undgå at udvikle type 2-diabetes.

  Læs mere om årsager og arvelighed

  Kost

  Mad og drikke har betydning for risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Primært fordi det, man spiser og drikker, har betydning for, om man kan bevare en normal­vægt. Men også fordi valget af mad og drikke kan hjælpe til vægttab, hvis man er over­vægtig. Over­vægt øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  For at forebygge type 2-diabetes anbefales det at spise efter de officielle kostråd.

  Find de officielle kostråd

  Læs mere om overvægt og diabetes

  Motion

  Regelmæssig fysisk aktivitet nedsætter risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Fysisk aktivitet gør, at musklernes følsomhed over for insulin øges. Det betyder, at kroppens egen insulin virker bedre.

  Fysisk aktivitet betyder også, at musklerne bliver i stand til selv at optage noget af sukkeret fra blodet uden insulin. Derfor kan fysisk aktivitet være med til at sænke langtids­blodsukkeret (HbA1c) og give et mere stabilt blodsukker.

  Al bevægelse tæller

  Effekten er større, jo mere motion man dyrker. Men selv moderat fysisk aktivitet såsom gåture nedsætter risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Det er bedre at lave lidt fysisk aktivitet end ingenting, og både konditions­træning og styrke­træning er godt.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler 30 minutters fysisk aktivitet om dagen, men det behøver ikke være sammen­hængende. Aktiviteterne kan godt deles op i minimum 10 minutter ad gangen.

  Læs mere om motion og diabetes

  Stillesiddende adfærd øger risikoen

  Fysisk aktivitet er godt, hvis man vil nedsætte risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Samtidig viser forskningen, at stille­siddende adfærd, altså at sidde stille i længere tid, øger risikoen. Risikoen øges, fordi inaktivitet er med til at nedsætte insulin­følsomheden i musklerne.

  Man kan med fordel tage små "aktive pauser" med let aktivitet, når man sidder ned i længere tid. F.eks. hvis man arbejder ved skrive­bord eller ser fjernsyn.

  Fysisk aktivitet forebygger overvægt

  Udover en bedre blodsukker­regulering er motion også med til at forebygge overvægt. Overvægt øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Fysisk aktivitet er, udover et nedsat kalorie­indtag, et godt supplement til at opnå et vægttab eller til at bevare normalvægten.

  Rygning

  Rygning øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Det skyldes, at insulin­følsomheden nedsættes, når man ryger.

  Hvis man vil mindske sin risiko for at udvikle type 2-diabetes, anbefales det derfor at stoppe, hvis man ryger, og ikke at begynde med at ryge. Selvom man ryger eller har røget, så kan rygestop betale sig. For hvert år uden røg mindskes risikoen for at få type 2-diabetes.

  Både rygning og type 2-diabetes øger risikoen for hjerte-kar-sygdom, og derfor er rygestop ekstra vigtigt for personer med type 2-diabetes.

  Hvis man har type 2-diabetes og ryger, vil et ryge­stop både mindske risikoen for hjerte-kar-sygdom samt risikoen for at udvikle følge­sygdomme.

  Forskning om emnet

  Kost

  Forskning tyder på, at bestemte grupper af fødevarer kan øge eller mindske risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  I en forsknings­oversigt fra 2017, der opsummerer resultaterne fra flere forskellige studier, fandt forskerne en sammen­hæng mellem indtaget af bestemte føde­varer og risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Forskerne undersøgte kun 12 specifikke føde­varer. Blandt dem fandt de en øget risiko for type 2-diabetes hos personer, som spiste rødt kød, forarbejdet kød og drikke­varer med sukker i, herunder juice og energidrikke. Omvendt fandt forskerne en nedsat risiko hos personer, som spiste frugt, fuldkorn og mejeri­produkter.

  Følg de officielle kostråd

  Det skal understreges, at koststudier er meget komplekse, og at der stadig mangler forskning på området for yderligere at undersøge og forstå eventuelle sammenhænge mellem kosten og risikoen for at få type 2-diabetes.

  Anbefalingen er at følge de officielle kost­råd, som er udarbejdet på baggrund af den gældende viden omkring kost og sundhed.

  Find forskningsoversigten

  Motion

  I en forsknings­oversigt fra 2016, som opsummerer resultaterne af flere studier, konkluderer forskerne, at fysisk aktivitet nedsætter risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Forskerne fandt, at jo mere motion en person dyrker, des mere nedsættes risikoen. Desuden viste analyserne, at selv lidt motion kan sænke risikoen. F.eks. nedsætter moderat fysisk aktivitet i 150 minutter om ugen risikoen for at få type 2-diabetes med 26 procent i forhold til risikoen hos personer, som er inaktive. 

  Forskernes konklusioner stemmer overens med andre studier, som fastslår, at fysisk aktivitet nedsætter risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Find forskningsoversigten

  Rygning

  En forsknings­oversigt fra 2015 om sammen­hængen mellem rygning og udviklingen af type 2-diabetes viser, at rygning øger risikoen for type 2-diabetes.

  Forskerne fandt, at jo flere cigaretter man ryger, des større er risikoen for at få type 2-diabetes. Selv få cigaretter øger risikoen.

  Passiv rygning øger også risikoen

  Desuden viste forskernes analyser, at passiv rygning øger risikoen for at få type 2-diabetes. Personer, som var udsat for passiv rygning, havde en øget risiko sammenlignet med personer, der ikke røg og ikke havde været udsat for passiv rygning.

  Rygestop nytter

  Forskerne undersøgte også betydningen af at stoppe med at ryge.

  De fandt, at risikoen for at udvikle type 2-diabetes faldt med tiden efter rygestop. Sammen­lignet med personer, der aldrig havde røget, havde personer, der nyligt var stoppet (for mindre end fem år siden), en 54 procent højere risiko for at få type 2-diabetes.

  For personer, der stoppede for mellem fem og 10 år siden, var risikoen 18 procent højere, og for folk, som ikke havde røget i 10 år eller mere, var risikoen for at udvikle type 2-diabetes kun 11 procent højere.

  Forskernes konklusioner stemmer overens med andre studier, som viser, at rygning øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes, og at der er store gevinster ved et ryge­stop.

  Find forskningsoversigten

  Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om rygning, motion og type 2-diabetes.

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 15. august 2022