Gå til hovedindhold

Overgangsalder og type 1-diabetes

Overgangsalderen medfører en række hormonændringer i kroppen. Ændringerne kan påvirke blodsukkeret og dermed risikoen for at udvikle følgesygdomme til type 1-diabetes.

Overgangs­alderen kan påvirke blod­sukkeret hos kvinder med diabetes.

Årsagen er blandt andet, at når kvinder går i over­gangs­alderen (klimak­teriet), falder niveauet af de kvindelige køns­hormoner østrogen og pro­ges­teron.

Ændringer i kroppens hormon­balance kan blandt andet påvirke stof­skiftet og blodsukker­reguleringen og potentielt øge risikoen for at udvikle følge­sygdomme til diabetes.

Blodsukkeret i overgangs­alderen

I overgangs­alderen falder udskillelsen af kvindelige køns­hormoner. Det kan medføre symptomer som f.eks. blødnings­forstyrrelser og hedeture.

Ud over at spille en central rolle i menstruations­cyklussen har østrogen også effekt på blodsukker­reguleringen og på kroppens muskel­masse og fedt­forbrænding.

Da østrogen også påvirker cellernes følsomhed over for insulin, vil kvinder med diabetes i denne periode, hvor der sker ændringer i hormon­balancen, kunne opleve uventede udsving i blod­sukkeret.

Det er vigtigt at være opmærksom på udsvingene, så man kan justere sin behandling, herunder kost- og motions­vaner.

Vægtøgning

Faldet i udskillelsen af kvindelige køns­hormoner medfører desuden, at både muskel­massen og fedt­forbrændingen falder.

Ofte fører faldet til et relativt højere fedt­indhold i forhold til muskel­masse i kroppen, og mange vil derfor kunne opleve at stige i vægt i forbindelse med over­gangs­alderen.

Hedeture eller lavt blodsukker?

Symptomerne på overgangsalder og lavt blodsukker har mange ligheder. Man kan f.eks. opleve at få hedeture og være meget træt i begge tilfælde.

Fordi symptomerne kan ligne hinanden meget, er det ofte vanskeligt at adskille de to tilstande.

Hvis ikke man får målt sit blodsukker og fejlagtigt tror, at det er for lavt og handler derefter, kan man potentielt risikere at få for højt blodsukker og unødigt tage på i vægt, fordi man spiser mere, end man har brug for. 

Risikoen for at forveksle hedeture med lavt blodsukker betyder, at det kan være nødvendigt at måle sit blodsukker oftere, end man plejer.

Behandling i forbindelse med overgangsalder

Generne i forbindelse med overgangsalderen kan for nogle blive så store, at de kan have gavn af behandling.

Desuden kan overgangsalderen betyde, at der er behov for justering af diabetesbehandlingen.

I oversigten nedenfor kan man læse mere om de behandlinger og  justeringer, som kan være relevante for kvinder med diabetes i forbindelse med overgangsalderen.

Overgangsalder og behandling

Når man har type 1-diabetes, er det vigtigt at måle blodsukkeret oftere omkring overgangsalderen for at forstå, hvordan de hormonelle ændringer i kroppen påvirker ens blodsukker.

For nogle kan det være nødvendigt at øge den insulindosis, man tager under og efter overgangsalderen, da kroppen bliver mindre følsom over for insulin. 

Det er en god idé at tale med sine behandlere om det, hvis man oplever uforklarlige udsving i sit blodsukker.

Hvis man oplever udtalte gener i overgangs­alderen, såsom hede­ture, træt­hed og tørre slim­hinder, kan hormon­terapi være en mulighed.

Behandlingen består i, at kroppen til­føres kunstige kvindelige køns­hormoner via tabletter, en gel eller plaster. Hvis man har problemer med tørre slimhinder i skeden, kan det behandles med lokal­behandling.

Forskning peger på, at det er lige så sikkert for kvinder med diabetes at tage hormon­behandling i forbindelse med overgangs­alderen, som det er for kvinder uden diabetes.

Udover at mindske gener ved overgangs­alderen, kan hormon­behandling hos kvinder med diabetes være med til at mindske risikoen for at udvikle eller forværre følge­sygdomme til diabetes.

En individuel vurdering

Det er vigtigt at tale med sine behandlere om det, hvis generne i forbindelse med overgangs­alderen påvirker ens livs­kvalitet.

Det vil altid være en individuel vurdering, om det er relevant at behandle med hormon­terapi.

Der skal blandt andet tages højde for, at kvinder med diabetes generelt har en øget risiko for at udvikle hjerte-kar-syg­domme.

Mad, motion og ingen tobak er en vigtig del af den daglige behandling af diabetes, også for kvinder i overgangs­alderen.

I overgangs­alderen øges vigtig­heden af at have en sund livsstil, da det er med til at mindske kroppens nedsatte føl­som­hed over for insulin.

Desuden kan en sund livsstil være med til at mindske nogle af generne ved overgangs­alderen.

Blodsukkeret efter overgangsalderen

Når selve overgangsalderen er overstået, er der sket en række permanente ændringer i kvinders stofskifte i forhold til inden overgangsalderen.

Det lavere niveau af kvindelige kønshormoner, særligt østrogen, betyder, at insulinfølsomheden ændres.

Ændringerne påvirker reguleringen af blodsukkeret, og kan betyde, at man skal lave ændringer i sin behandling.

Nogle kvinder oplever også at tage på efter overgangsalderen, særligt omkring maven. Det kan medvirke til at nedsætte følsomheden over for insulin yderligere.

Nedenfor kan man læse mere om, hvordan overgangsalderen på forskellige måder kan påvirke diabetes og risikoen for følgesygdomme.

Overgangsalder og følgesygdomme til diabetes

Personer med diabetes har generelt en større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. For kvinder med diabetes bliver risikoen større efter overgangsalderen.

Det skyldes, at faldet af østrogen i kroppen medvirker til, at blodkarrene bliver stivere, og at der kommer en øget mængde fedt i blodet.

Faldet i niveauet af kvindelige kønshormoner efter overgangsalderen kan desuden medføre, at nogle kvinder tager på i vægt. Tilsammen kan det øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på sin vægt og den mad, man indtager i overgangsalderen. 

Personer med type 1-diabetes har en øget risiko for knoglebrud.

Det kan skyldes en kombination af øget risiko for fald, f.eks. på grund af nedsat syn, påvirket balance på grund af følgesygdom i nerverne, og at personer med diabetes har en ændret knoglestruktur, som nedsætter knoglestyrken.

Fra overgangsalderen sker der en øget afkalkning af knoglerne og dermed en yderligere øget risiko for knogleskørhed (osteoporose) og knoglebrud.

Husk kalk og D-vitamin

Den øgede risiko for osteoporose betyder, at det for kvinder med diabetes er særligt vigtig at få tilstrækkelig med kalk (calcium) og D-vitamin.

Problemer med sårbare slimhinder og smerter ved samleje kan forværres efter overgangsalderen. 

Som regel kan det nemt behandles med lokalbehandling med østrogen i skeden. Derfor er det vigtigt at tale med sin behandler om det.

I det hele taget oplever kvinder med diabetes oftere problemer med sexlivet, så det er vigtigt at være opmærksom på, om overgangsalderen kan være en del af forklaringen.

Læs mere om sex og type 1-diabetes

Risikoen for at få en depression er større for personer med diabetes sammenlignet med personer uden diabetes.

Denne risiko øges i overgangsalderen. Det skyldes dels, at symptomer som søvnløshed og træthed øger risikoen for depression, og dels at nogle kan opleve overgangsalderen som en turbulent periode.

Fortæl andre om symptomer

Det er altid en god idé at tale med sin behandler og sine nærmeste, hvis man oplever symptomer på depression, såsom nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, manglende energi eller træthed.  

Læs mere om depression og diabetes

Fysisk og psykisk velbefindende

Det er vigtigt at huske på, at alle kvinder, uanset om de har diabetes eller ej, oplever forandringer i kroppen i forbindelse med over­gangs­alderen.

Forandringerne kan være til gene for både ens fysiske og psykiske vel­befindende.

Det er dog vigtigt at tale med sine behandlere om de gener, man måtte opleve.

På den måde kan man sammen finde ud af, hvordan man hånd­terer både de helt konkrete for­andringer i f.eks. ens blodsukker­regulering, men også få sat ord på, hvordan de påvirker ens generelle vel­befindende og hverdag.

Sidst opdateret: 4. december 2023