Gå til hovedindhold

Fiasp

Middel til behandling af forhøjet blodsukker. Indeholder det virksomme stof insulin aspart.

Indhold

  Fiasp®

  Information fra medicin.dk

  Fiasp® er et middel mod diabetes. Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinlignende middel.

  Fiasp® anvendes til behandling af:

  Findes som injektionsvæske, der sædvanligvis indsprøjtes under huden.

  Voksne og børn over 1 år

  Generelt

  • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
  • Du tager selv dine indsprøjtninger.
  • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
  • Se Håndtering og holdbarhed vedr., hvilke nåle, der skal anvendes sammen med Fiasp®, og om evt. brug af pumpe.
  • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter. Dog bør blodsukker følges nøje, hvis Fiasp® gives til børn efter dagens sidste måltid for at undgå lavt blodsukker om natten.
  • Fiasp® skal tages sammen med et andet insulinpræparat.


  Diabetes 1

  • Fiasp® udgør ca. 50 % af din samlede daglige insulindosis.

  Diabetes 2

  • Sædvanligvis 4 enheder i forbindelse med et eller flere måltider.
  • Efter aftale med lægen kan dosis evt. justeres ud fra hjemmemålt blodsukker:
   • Dosis inden morgenmaden justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden frokost den foregående dag.
   • Dosis inden frokost justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden aftensmad den foregående dag.
   • Dosis inden aftensmad justeres jf. hjemmemålt blodsukker inden sengetid den foregående dag.

  Bemærk:

  • Individuel dosisjustering og omhyggelig kontrol hos ældre i alderen 65-75 år.
  • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
  • Erfaring savnes vedr. børn under 1 år.
  Meget almindelige.
  Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
  Lavt blodsukker.
  Almindelige.
  Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
  Reaktioner på indstiksstedet.
  Allergiske hudreaktioner.
  Ikke almindelige.
  Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
  Overfølsomhed.
  Ikke kendt.Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

  * Allergiske hudreaktioner omfatter hududslæt.

  Fiasp® skal anvendes med forsigtighed:

  • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
  • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
  • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
  • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
  • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

  Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

  Typiske fejl:

  • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
  • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
  • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

  NB! Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid.

  Nedsat leverfunktion

  Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

  Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
  • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Fiasp®.
  • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Fiasp®.
  • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
  • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.
  Kan om nødvendigt anvendes.

  Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen.

  Læs mere om gravide og medicin

  Kan om nødvendigt anvendes.
  Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

  Forbudt

  Brug af Fiasp® er forbudt ved sport - både i konkurrence og ved træning.

  • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
  • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
  • Virkningen indtræder ca. 10 minutter efter indsprøjtning under huden. Den er kraftigst efter 1-3 timer, og den varer 3-5 timer, afhængig af dosis.

  Håndtering - bemærk:

  • Fiasp® hætteglas
   • Må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter, der har en tilsvarende enhedsskala (E-100 eller 100 E/ml).
  • Fiasp® FlexTouch®, fyldte penne
   • Er beregnet til anvendelse sammen med injektionsnåle, der passer til denne pen.
   • Den fyldte pen leverer 1-80 enheder i trin på 1 enhed.
   • Injektionsvæske i penne må udelukkende gives som s.c. injektion.
  • Fiasp® Penfill®, cylinderampuller
   • Er Er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk genanvendelige insulinpenne og injektionsnåle, der passer til denne cylinderampul.
  • Fiasp® PumpCart®, cylinderampuller
   • Er kun beregnet til anvendelse i et insulin-infusionspumpesystemer, der er beregnet til brug sammen med denne cylinderampul.
  • Kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII)
   • Kan gives som CSII i infusionspumper beregnet til insulininfusion.
   • Kan anvendes i en infusionspumpe i højst 9 dage.
   • Må ikke fortyndes eller blandes med andre insulinpræparater.
   • Slanger med indre overflade af polyethylen eller polyolefin er egnede til brug med pumpe.
  • Intravenøs indgivelse
   • Skal anvendes i koncentration på 0,5-1,0 enhed/ml i polypropyleninfusionspose med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
   • Skal injiceres i infusionsposen og ikke blot i indgangsporten.

  Se endvidere brugsvejledning i medfølgende indlægsseddel.

  Holdbarhed

  Ikke i brug

  • Injektionsvæske, som ikke er i brug:
   • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
   • Må ikke fryses.
   • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
   • Pennen skal opbevares med påsat hætte.

  Medbragt som reserve

  • Fiasp® Penfill® cylinderampuller medbragt som reserve - før ibrugtagning:
   • Kan opbevares i højst 4 uger ved højst 30 °C beskyttet mod lys.
   • ikke opbevares i køleskab.
   • Må ikke fryses.
  • Fiasp® PumpCart® cylinderampuller medbragt som reserve - før ibrugtagning:
   • Kan opbevares i højst 2 uger ved højst 30 °C beskyttet mod lys.
   • Kan derefter bruges i højst 7 dage ved temperaturer under 37 °C i i CSII i infusionspumpesystemer, fx Accu-Chek Insight®- og YpsoPump®-insulinpumper.
   • ikke opbevares i køleskab.
   • Må ikke fryses.

  I brug

  • Hætteglas, som er i brug:
   • Kan opbevares i højst 4 uger (inklusiv opbevaringstiden i pumpens beholder) ved temperaturer på højst 30 °C, herunder i køleskab (2-8 °C), beskyttet mod lys.
   • Må ikke fryses.
   • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
   • Kan anvendes i infusionspumpe (CSII) i højst 6 dage.
  • Fiasp® FlexTouch®, penne, som er i brug:
   • Kan opbevares i højst 4 uger ved temperaturer på højst 30 °C, herunder i køleskab (2-8 °C), beskyttet mod lys.
   • Må ikke fryses.
   • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
  • Fiasp® Penfill® cylinderampuller, som er i brug:
   • Kan opbevares i højst 4 uger ved temperaturer på højst 30 °C beskyttet mod lys.
   • ikke opbevares i køleskab.
   • Må ikke fryses.
  • Fiasp® PumpCart® cylinderampuller, som er i brug:
   • Kan opbevares i højst 2 uger ved højst 30 °C beskyttet mod lys.
   • Kan derefter bruges i højst 7 dage ved temperaturer under 37 °C i et insulin- infusionspumpesystem, som er beregnet til brug sammen med denne cylinderampul, fx Accu- Chek Insight- og YpsoPump-insulinpumper.
   • ikke opbevares i køleskab.
   • Må ikke fryses.
  • Bemærk: Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar.
  • Brugsfærdig infusionsvæske tilberedt med isotonisk natriumchlorid eller glucose er stabil i højst 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.

  Konservering:

  Metacresol : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml
  Phenol : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml

  Andre:

  Argininhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml
  Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml
  Glycerol (E422) : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml
  Nicotinamid : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml
  Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml
  Zinkacetat : injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml, injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml

  Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

  TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml10 ml (Paranova)Udgået 27-05-2024
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml10 ml (Abacus)231,75
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml10 ml (Orifarm)231,00
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml10 ml251,90
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i hætteglas 100 enheder/ml10 ml (2care4)217,60
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml5 x 3 ml (Orifarm)500,00
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml5 x 3 ml (Abacus)488,05
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml5 x 3 ml (Paranova)Udgået 27-05-2024
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml5 x 3 ml488,30
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml5 x 3 ml (2care4)489,00
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml5 x 1,6 ml226,85
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml5 x 3 ml (2care4)410,05
  (Recept)
  Genordn. J
  injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml5 x 3 ml410,70
  injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml
  Prægintet præg
  Kærv
  Farverød, gul
  Mål i mm.156 x 19
  injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml
  Prægintet præg
  Kærv
  Farverød, gul
  Mål i mm.67 x 11

  Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder

  Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder

  injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 enheder/ml
  Prægintet præg
  Kærv
  Farverød, gul
  Mål i mm.44 x 11

  Revisionsdato

  fr. 2. feb. 2024. Priserne er dog gældende pr.mandag den 22. juli 2024.

  Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

  ATC-kode: A10AB05