Gå til hovedindhold

Diabetesuddannelse til personer med svære psykiatriske diagnoser

Der mangler forskning i uddannelsestilbud til personer med psykiatriske diagnoser, der samtidig har diabetes.

Indhold

  Billede af en mand i en have

  Personer med svære psykiatriske diagnoser som skizofreni og bipolar lidelse har større risiko for at udvikle type 2-diabetes. De psykiatriske diagnoser gør det desuden sværere for dem at håndtere deres diabetes.

  Generelt har personer med diabetes gavn af at blive undervist i, hvordan de kan håndtere deres diabetes. For personer med svære psykiatriske diagnoser er det dog uklart, om diabetesuddannelse har en gavnlig effekt.

  En gruppe forskere samlede i 2016 den bedste forskning inden for emnet. De fandt desværre kun ét lodtrækningsforsøg (randomiseret kontrolforsøg), som havde undersøgt effekten af diabetesuddannelse til personer med type 2-diabetes og skizofreni eller skizoaffektiv lidelse.

  Studiet viste nogle, men meget begrænsede, tegn på, at diabeteskurser kan gøre en forskel for personer med type 2-diabetes og samtidig svær psykisk sygdom.

  Hvad fandt forskerne ud af?

  På trods af en omfattende gennemgang af den videnskabelige litteratur fandt forskerne kun ét lodtrækningsforsøg (randomiseret kontrolforsøg) udgivet i en artikel i 2010. Dette illustrerer, at emnet forskningsmæssigt fortsat er meget underbelyst.

  Studiet undersøgte effekten af et 24-ugers gruppebaseret kursusforløb for personer med skizofreni eller skizoaffektiv lidelse og type 2-diabetes i San Diego, USA. I studiet fik 32 deltagere udleveret informationsbrochurer, mens 32 andre deltog i et 24-ugers kursusforløb.

  Seks måneder efter kursets afslutning viste studiet, at patienterne, som deltog i kursusforløbet, på nogle punkter klarede sig en smule bedre end kontrolgruppen. Sammenlignet med deltagerne, som udelukkende modtog informationsbrochurer, opnåede kursisterne følgende:

  • Et lidt bedre BMI
  • Lidt større viden om type 2-diabetes
  • En smule bedre evne til at håndtere deres diabetes.

  Studiet fandt dog også, at der ingen forskel var på at deltage i kurset, sammenlignet med at få brochurer, når det gjaldt ti andre målepunkter herunder:

  Studiet tog desuden ikke højde for eventuelle bivirkninger ved de to indsatser. Kurset bestod af tre moduler med temaerne: 1) basal viden om diabetes, 2) ernæring og 3) fysisk aktivitet. Hvert modul bestod af fire sessioner af 90 minutters varighed.

  Hvor sikre er forskerne?

  Forskningsoversigten blev udgivet af McBain og kollegaer i 2016. McBain og kollegagerne understregede, at det ene studie langt fra er tilstrækkeligt til at konkludere, om personer med psykiatriske diagnoser og type 2-diabetes kan have gavn eller tage skade af at modtage undervisning om diabetes.

  Vurderingen stemmer overens med et nyere men mindre fokuseret forskningsoversigt fra 2018. Den nyere forskningsoversigt blev udgivet af Grøn og kollegaer. De konkluderer, at ikke-medicinske indsatser til personer med diabetes og svære psykiatriske diagnose måske kan forbedre deres diabetes. Forskerne vurderer dog, at forbedringerne er så små, at de måske ikke gør en reel forskel.

  Konklusionen i oversigten fra 2018 var baseret på syv studier og ikke et enkelt studie som i oversigten fra 2016. Det skyldtes, at den nyere forskningsoversigt på to måder var bredere i sit omfang. 

  Den nyere forskningsoversigt inkluderede alle ikke-medicinske behandlinger og derfor også kost- og motionsvejledning og psykosociale indsatser. Modsat oversigten fra 2016 inkluderede oversigten fra 2018 andre studieformer end lodtrækningsforsøg (randomiseret kontrolforsøg). På den måde er grundlaget for konklusionerne bredere. 

  Et bredere forskningsgrundlag giver dog ikke nødvendigvis et mere sikkert grundlag. Grøn og kollegaerne vurderede i 2018, at det var uklart, hvor konsistente resultaterne er baseret på den nuværende forskning. Blandt andet fordi, at alle de studier de fandt, var foretaget i USA.

  Forfatterne, som udarbejdede forsknings­oversigten, angav ikke, om de modtog økono­misk støtte til at udføre deres kort­lægning. De skrev dog, at de ikke havde interesse­konflikter i emnet.


  Forfatterne til forsknings­oversigten modtog økono­misk støtte fra Primary Care Diabetes Europe-studie­gruppen under European Association for the Study of Diabetes. De angav, at de ikke havde interesse­konflikter i emnet.

  Sidst opdateret: 27. august 2021