Gå til hovedindhold

Tværfaglige teams og behandling af depression hos personer med diabetes

Tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og psykologer hjælper mod depression blandt personer med diabetes.

Indhold

  Tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og psykologer kan afhjælpe depression blandt personer med diabetes.

  Tværfaglige teams bestående f.eks. af alment praktiserende læger, sygeplejersker og psykologer har vist sig at kunne afhjælpe depression hos personer med diabetes i USA. Målt efter 12 måneder ser den multidisciplinære indsats dog ikke ud til at forbedre deltagernes langtidsblodsukker (HbA1c) sammenlignet med dem som får en standard diabetesbehandling.

  Læs mere om langtidsblodsukker (HbA1C) ved type 1-diabetes og type 2-diabetes

  Det er konklusionen i et forskningsoversigt fra 2013, der samlede resultaterne fra otte amerikanske lodtrækningsforsøg (randomiserede kontrolforsøg) med i alt 2.238 personer diagnosticeret med både diabetes og depression.

  Hvad fandt forskerne ud af?

  Forskernes analyser viste, at den tværfaglige indsats er bedre end en amerikansk standardbehandling i op til 12 måneder efter, at indsatsen er afsluttet. Specifikt fandt forskerne, at:

  • den multidisciplinære indsats var bedre til at sænke depressionssymptomer og i nogle tilfælde tilbagefald af depression
  • det var forskelligt fra patient til patient, i hvor høj grad depressionen blev mindsket gennem den tværfaglige indsats
  • patienter, der modtog den tværfaglige indsats, tog i højere grad deres medicin som ordineret sammenlignet med dem, som fik standardbehandling – det gjaldt både medicin mod depression og diabetes
  • langtidsblodsukkeret (HbA1c) var det samme i begge grupper.

  Den tværfaglige indsats bestod af en struktureret behandlingsplan, telefonisk opfølgning med patienterne og en tæt kommunikation mellem de sundhedsprofessionelle i de tværfaglige teams.

  Alle studier var foretaget i alment praktiserende lægers klinikker og lignende klinikker i den amerikanske primærsektor.

  Desværre beskrev forskerne ikke:

  • hvad standardbehandling af diabetes i de otte studier bestod af
  • forskelle i bivirkninger af standardbehandlingen af diabetes og den tværfaglige indsats
  • om resultaterne gælder for type 1- eller type 2-diabetes eller begge typer diabetes.

  Hvor sikre er forskerne?

  Forskerne har ikke lavet en samlet og systematisk vurdering af, hvor sikre resultaterne er.

  Fordi forskningsoversigten alene er baseret på studier fra USA, er der ikke muligt at konkludere, om effekten af lignende tværfaglige teams i Danmark vil være den samme sammenlignet med den nuværende danske standardbehandling.

  Forfatterne bag denne forsknings­oversigt angav ikke, om de modtog økono­misk støtte til at udføre deres kort­lægning, men at de ikke havde nogen interesse­konflikter om emnet.

  Sidst opdateret: 28. august 2021