Gå til hovedindhold

Brobyggere

Personer med særligt kendskab til lokale forhold kan understøtte sundhedsindsatser i sociale boligområder ved at undervise, vejlede og være bisiddere for beboerne.

Indhold

  Sundhedsindsatser mod diabetes kan blive styrket af at involvere personer, der har kendskab til de lokale forhold.

  Borgere fra etnisk blandende boligområder har en unik viden og indsigt i de forskellige sproglige, kulturelle, sociale og økonomiske forhold, som gør sig gældende i deres lokalområde. De kender til uformelle nøglepersoner og sociale samlingssteder, som kan være nemme at overse, hvis man ikke selv bor i området.

  Repræsentanter for lokalsamfundet kan derfor spille en rolle som brobyggere mellem sundhedssystemet og borgerne, og for hvordan offentlige sundhedstilbud bliver modtaget i deres lokalområde.

  En gruppe forskere udgav i 2018 en kortlægning af, hvordan involvering af lokalsamfundsrepræsentanter i offentlige sundhedsinitiativer kan gøre en forskel for at nå bredere ud med diabetesindsatser, der skal øge borgernes egen sygdomsmestring.

  Kortlægningen bygger på 54 studier fra 2000 til 2015. Studierne evaluerer hovedsageligt type 2-diabetesuddannelser, der har involveret lokalsamfundsrepræsentanter som brobyggere.

  Kortlægning kan give inspiration til, hvordan kommuner kan drage nytte af at inddrage repræsentanter fra lokalsamfundet som brobyggere mellem sundhedsvæsenet og boligområder med etniske mindretal.

  Hvad fandt forskerne ud af?

  Forskerne fokuserede i deres analyse på brobyggernes rolle i de lokale indsatser. På den baggrund konkluderede forskerne, at brobyggere har været involveret som:

  • Undervisere
   Brobyggeren kan undervise personer med type 2-diabetes. Undervisning kan gives til grupper eller til enkeltpersoner og foregå hjemme hos borgerne selv, i sundhedsklinikker eller steder, hvor borgerne allerede har deres hverdag, f.eks. den lokale kirke.
  • Støttepersoner og vejledere
   Brobyggerne kan have en vejledende funktion i at understøtte borgernes håndtering af livet med type 2-diabetes. Det kan være ved at give information om de lokale sundhedstilbud, som kan understøtte dem i livet med diabetes. Det kan også være konkret vejledning om, hvordan sundhedsvæsenet og socialvæsenet fungerer, hvordan man booker tider hos de rette myndigheder eller udfylder de rette papirer og skemaer. Vejledning kan også have fokus på at støtte personer med diabetes følelsesmæssigt og give dem konstruktiv feedback på de måder, de håndterer livet med diabetes på.
  • Bisiddere
   Brobyggerne kan fungere som bisidder, når en person med type 2-diabetes ønsker det. Her understøtter brobyggerens indsats en god kommunikation mellem behandleren og personen med diabetes for at sikre, at personen får adgang til og gør brug af en passende behandling.

  Forskerne fandt tre forskellige modeller for, hvordan brobyggernes indsats var koordineret. Det skete enten ved:

  1. en central programansvarlig
  2. en behandler fra en lokal sundhedsklinik
  3. en erfaren brobygger, der har været involveret i indsatsen i længere tid.

  Fælles for mange af de indsatser, som involverede lokale borgere som brobyggere, var, at brobyggerne fik en indledende og i nogle tilfælde opfølgende uddannelse. Varighed og indhold af uddannelsen var forskellig eller ikke angivet i de enkelte studier.

  Forskerne analyserede ikke, om diabetesindsatser, der involverer brobyggere, førte til bedre resultater end andre indsatser.

  Hvor sikre er forskerne?

  Forskerne lavede ikke en samlet og systematisk vurdering af, hvor sikre deres resultater er. Når det gælder beskrivende kortlægninger, som den, der er præsenteret her, er dette mindre vigtigt, da forskerne ikke konkluderer på, om indsatsen virker eller ej.

  Forsknings­oversigten blev udarbejdet med økono­misk støtte fra EU Kommissionens Horizon 2020-progam.

  Sidst opdateret: 23. april 2021