Gå til hovedindhold

Metoden for kortlægning af forskningsoversigter

Videncenter for Diabetes har samlet relevante forskningsoversigter ved at gennemgå mere end 3.000 videnskabelige artikler. Hvordan foregik det?

Indhold

  Systematisk kortlægning af forskning i Videncenter for Diabetes

  Temasiderne om type 2-diabetes og sårbarhed er udviklet i forbindelse med initiativ nummer 11 i Sundhedsstyrelsens Nationale Diabeteshandlingsplan. Siderne baserer sig på en større kortlægning af forskning i emnet, der er defineret af styregruppen for initiativ nummer 11.

  Kortlægningen fokuserer på forskningen inden for følgende områder:

  • Personer med type 2-diabetes, der tilhører grupper med tendens til at være særligt sårbare. Sårbare grupper begrænses til etniske mindretal, personer med psykiatriske diagnoser (dog ikke demens) og personer med fysisk komorbiditet.
  • Indsatser, som forventes at være overførbare til dansk kommunal praksis. Det indebærer, at forskning om hospitalsvæsen og forskning, der generelt handler om indsatser og erfaringer fra ikke-vestlige lande, er sorteret fra.
  • Effektive og ineffektive indsatser. Det vil sige, indsatser der kan forventes at forbedre, ikke gøre en forskel eller ligefrem forværre sundhedstilstanden hos personer med type 2-diabetes. Forskning i forskellige lægemidlers effektivitet er fravalgt, da valg af medicin allerede bliver adresseret i eksisterende behandlingsvejledninger.
  • Implementeringen af diabetesindsatser såsom hvad og hvem der skal tages hensyn til og på hvilken måde.

  På baggrund af tilgængelig tid og ressourcer besluttede styregruppen, at kort­lægningen skulle være pragmatisk. Den er derfor ikke i streng overens­stemmelse med internationale standarder for systematiske forsknings­kortlægninger.

  Forskningen er derfor begrænset til:

  • Forsknings­oversigter: Publicerede artikler, der har til formål at samle de bedste og mest relevante forsknings­artikler udgivet om et bestemt emne. En begrænsning ved forsknings­oversigter, er at den nyeste forskning ofte ikke er inkluderet. En forsknings­oversigt udgivet i 2017, indeholder således ikke studier fra 2018-2020.
   Temasiderne om type 2-diabetes og sårbarhed baserer sig derfor ikke altid på den nyeste viden, men på den mest sikre, samlede viden om det specifikke tema.
  • Forskning der findes i en enkelt forsknings­database (MEDLINE).
  • Forskning publiceret mellem 2008 og 2019.

  Relevans­vurderingen af hver enkelt forsknings­oversigt blev foretaget i henhold til styre­gruppens relevans­kriterier af én person fra Videncenter for Diabetes. Internationale standarder anbefaler ellers, at vurderingerne bliver foretaget af to personer uafhængigt af hinanden.

  Ved tvivls­spørgsmål blev en anden person med stor erfaring i forsknings­kortlægninger konsulteret før, at en forsknings­oversigt blev valgt fra eller til i kort­lægningen.

  Kortlægningen af forsknings­oversigter giver derfor ikke et fuldkomment overblik over al forskning om personer med diabetes fra etniske mindretal, personer med psykiske eller psykiatriske diagnoser og personer med fysisk komorbiditet.

  Se hvilke forsknings­oversigter, der blev valgt fra og hvorfor

  For at vurdere kvaliteten af hver forsknings­oversigt vurderede en person fra Videncenter for Diabetes deres metodiske kvalitet.

  Kvalitets­vurderingen blev foretaget på baggrund af redskabet AMSTAR 2 (suppleret med CASP i tilfælde af forsknings­oversigter over kvalitative studier). Ved tvivls­spørgsmål blev en anden person med stor erfaring i forsknings­kortlægninger konsulteret.

  På baggrund af gennem­gangen blev forsknings­oversigter af utilstrækkelig metodisk kvalitet i 33 tilfælde sorteret fra.

  Se hvilke forsknings­oversigter, der blev valgt fra, og hvorfor

  På baggrund af en større søgning i forskningsdatabasen MEDLINE fandt Videncenter for Diabetes 3.030 publikationer, der potentielt var relevante for kortlægningen.

  Seks af de 3.030 publikationer blevet fundet to gange, og blev derfor frasorteret. 

  Af de resterende 3.024 publikationer blev 2.924 vurderet til ikke være relevante, når titel og abstracts blev læst. Det efterlod 100 publikationer som potentielt var relevante, herunder én publikation der havde samlet eksisterende forskningsoversigter. Denne samling indeholdt tre potentielt relevante publikationer, som ikke allerede var identificeret. De tre ekstra publikationer blev derfor også vurderet.

  I alt gennemgik Videncenter for Diabetes 103 publikationer ved at læse dem i deres fulde længde. 

  De publikationer, som viste sig at være irrelevante, blev ekskluderet med det samme. De publikationer, som var relevante, blev kvalitetsvurderet ved brug af vurderingsredskabet AMSTAR 2 (suppleret med CASP i tilfælde af kvalitative synteser). På den baggrund blev ti publikationer inkluderet, mens de resterende 93 publikationer blev frasorteret.

  De hyppigste grunde til, at publikationer blev sorteret fra efter en fuldtekstlæsning var, at forskningsoversigterne:

  • ikke fokuserede på en af de definerede sårbare grupper med type 2-diabetes (i 35 tilfælde)
  • var af utilstrækkelig kvalitet (i 33 tilfælde)
  • ikke var systematiske forskningsoversigter (i 12 tilfælde).

  I den sammenhæng blev ingen af de forskningsoversigter, der handlede om fysisk komorbiditet, vurderet til at være relevante og af tilstrækkelig kvalitet. Emnet er derfor ikke beskrevet på temasiderne.

  Se hvilke forsknings­oversigter, der blev valgt fra og hvorfor

  Sidst opdateret: 3. oktober 2022