Gå til hovedindhold

Etniske mindretal og type 2-diabetes

Personer med diabetes fra etniske mindretal kan være særligt sårbare. Forskning peger på hvad, der virker, og der er inspiration at hente fra Danmark.

Indhold

  Kvinde med tørklæde sidder i venteværelse

  Type 2-diabetes er mere udbredt blandt etniske mindretals­grupper end resten af den danske befolkning.

  International forskning viser, at mindretalsgrupper ofte har sværere ved at få adgang til og gøre brug af sundheds­væsenets tilbud, også selvom sundheds­ydelserne er gratis. Det skyldes blandt andet, at etniske mindretal ofte har en lavere socio­økonomisk status end fler­tallet af befolkningen. De kan desuden være udfordret af forskelle i kultur og sprog, som sundheds­væsenet ikke er vant til at tage højde for.

  Samlet set betyder det, at personer fra etniske mindretal med diabetes kan være dårligere stillet i sundheds­væsenet. Der er derfor behov for en øget og tilpasset indsats, hvis personer fra etniske mindretal med type 2-diabetes skal opnå ligeså god helbreds­tilstand som andre.

  Hvad kan du finde her på siderne?

  Videncenter for Diabetes har samlet en række internationale forsknings­oversigter om type 2-diabetes blandt etniske mindretal.

  Kort fortalt kan du her på siderne læse om:

  • Hvordan personer fra etniske mindretal beskriver livet med diabetes.
  • Diabetesundervisning tilpasset etniske mindretals sprog og kultur.
  • Fordele ved at involvere peer supporters til at styrke diabetes­indsatser rettet mod etniske mindretal.
  • Hvilke funktioner repræsentanter fra lokal­samfund kan varetage som brobyggere mellem sundheds­væsen og personer med type 2-diabetes fra etniske mindretal.

  Du er meget velkommen til at kontakt viden­centret, hvis du kender til relevante forsknings­oversigter og værk­tøjer, som ikke er nævnt her. Vi vil løbende opdatere siderne.

   

  Sidst opdateret: 23. april 2021