Gå til hovedindhold

Etniske mindretal og type 2-diabetes

Personer med diabetes fra etniske mindretal kan være særligt sårbare. Forskning peger på hvad, der virker, og der er inspiration at hente fra Danmark.

Indhold

  Kvinde med tørklæde sidder i venteværelse

  Type 2-diabetes er mere udbredt blandt etniske mindretalsgrupper end resten af den danske befolkning.

  International forskning viser, at mindretalsgrupper ofte har sværere ved at få adgang til og gøre brug af sundhedsvæsenets tilbud, også selvom sundhedsydelserne er gratis. Det skyldes blandt andet, at etniske mindretal ofte har en lavere socioøkonomisk status end flertallet af befolkningen. De kan desuden være udfordret af forskelle i kultur og sprog, som sundhedsvæsenet ikke er vant til at tage højde for.

  Samlet set betyder det, at personer fra etniske mindretal med diabetes kan være dårligere stillet i sundhedsvæsenet. Der er derfor behov for en øget og tilpasset indsats, hvis personer fra etniske mindretal med type 2-diabetes skal opnå ligeså god helbredstilstand som andre.

  Hvad kan du finde her på siderne?

  Videncenter for Diabetes har samlet en række internationale forskningsoversigter om type 2-diabetes blandt etniske mindretal.

  Kort fortalt kan du her på siderne læse om:

  • Hvordan personer fra etniske mindretal beskriver livet med diabetes.
  • Diabetesundervisning tilpasset etniske mindretals sprog og kultur.
  • Fordele ved at involvere peer supporters til at styrke diabetesindsatser rettet mod etniske mindretal.
  • Hvilke funktioner repræsentanter fra lokalsamfund kan varetage som brobyggere mellem sundhedsvæsen og personer med type 2-diabetes fra etniske mindretal.

  Du er meget velkommen til at kontakte videncentret, hvis du kender til relevante forskningsoversigter og værktøjer, som ikke er nævnt her. Vi vil løbende opdatere siderne.

  Sidst opdateret: 26. marts 2021