Danske behandlingsvejledninger

Samling af danske behandlingsvejledninger til sundhedsprofessionelle, der behandler personer med diabetes.

I oversigten herunder er de opdaterede behandlings­vejledninger samlet i én liste, så det altid er nemt at finde den seneste udgave.

Ud over danske behandlingsv­ejledninger, har vi også samlet internationale vejledninger af særlig relevans på en separat side. Desuden har vi samlet Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger, som kan bruges af alle fag­personer, der arbejder med diabetes.


Oversigt over danske behandlingsvejledninger

Type 1-diabetes

Titel: Type 1-Diabetes Mellitus
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2016
Næste opdatering: November 2019

Se behandlingsvejledning

Type 2-diabetes

Titel: Behandling af type 2-diabetes i almen praksis
Fagligt selskab: Dansk Selskab for Almen Medicin
Udviklet/senest opdateret: November 2019
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning


Titel: Behandling og kontrol af type 2-diabetes
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab / Dansk Selskab for Almen Medicin
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2018
Næste opdatering: Oktober 2021

Se behandlingsvejledning


Titel: Farmakologisk behandling af type 2-diabetes
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab / Dansk Selskab for Almen Medicin
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2018
Næste opdatering: Oktober 2021

Se behandlingsvejledning (PDF)


Titel: Insulinbehandling
Fagligt selskab: Dansk Selskab for Almen Medicin
Udviklet/senest opdateret: Marts 2018
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning

Retinopati

Titel: National retningslinje for screening af diabetisk retinopati
Fagligt selskab: Dansk Oftalmologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: September 2018
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning

Neuropati

Titel: Diabetisk Neuropati
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: Maj 2015
Næste opdatering: Oktober 2020

Se behandlingsvejledning

Hjertesygdom

Titel: Diabetes og hjertesygdom
Fagligt selskab: Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: April 2018
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning

Glukosemåling (CGM og FGM)

Titel: Kontinuerlig glukosemåling (CGM) og flash glukosemåling (FGM) til børn, unge og voksne
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2017
Næste opdatering: Oktober 2020

Se behandlingsvejledning

Ketoacidose og hyperglykæmi

Titel: Diabetisk ketoacidose og hyperosmolær hyperglykæmi
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2016
Næste opdatering: Oktober 2019

Se behandlingsvejledning

Injektion af insulin

Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes
Fagligt selskab: Center for Kliniske Retningslinjer
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2017
Næste opdatering: Primo 2020

Se behandlingsvejledning

Fodbehandling

Titel: Den diabetiske fod
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: 2014
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning


Titel: Pleje af fødder til voksne med diabetes mellitus type 1 eller type 2, i lavrisikogruppe 0 og 1, som led i at forebygge diabetiske fodsår
Fagligt selskab: Center for Kliniske Retningslinjer
Udviklet/senest opdateret: November 2015
Næste opdatering: November 2019

Se behandlingsvejledning


Titel: Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af diabetiske fodsår
Fagligt selskab: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2013
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning

Graviditet

Titel: Diabetes og graviditet
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2017
Næste opdatering: Oktober 2020

Se behandlingsvejledning

Kirurgi

Titel: Diabetes og kirurgi
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2018
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning


Titel: Nationale Kliniske Retningslinjer for Fedmekirurgi
Fagligt selskab: Sundhedsstyrelsen
Udviklet/senest opdateret: Januar 2017
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning

Monogenetisk diabetes

Titel: Monogenetisk diabetes
Fagligt selskab: Dansk Endokrinologisk Selskab
Udviklet/senest opdateret: Oktober 2018
Næste opdatering: Oktober 2021

Se behandlingsvejledning

Diætbehandling

Titel: Diætbehandling ved type 1-diabetes
Fagligt selskab: Foreningen af Kliniske Diætister
Udviklet/senest opdateret: Februar 2011
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning (PDF)


Titel: Diætbehandling ved gestationel diabetes mellitus
Fagligt selskab: Foreningen af Kliniske Diætister
Udviklet/senest opdateret: Maj 2010
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning (PDF)


Titel: Diætbehandling ved prægestationel diabetes mellitus
Fagligt selskab: Foreningen af Kliniske Diætister
Udviklet/senest opdateret: Januar 2006
Næste opdatering: Vides ikke

Se behandlingsvejledning (PDF)

Forebyggelse af hypoglykæmi og energitab hos nyfødte

Titel: Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes
Udgivelse: Center for kliniske retningslinjer
Udviklet/senest opdateret: Januar 2016

Se klinisk retningslinje

Sidst opdateret: 13. november 2020